Hoppa till huvudinnehåll

Macken vid Sandövägen kan inte öppna nu - statlig myndighet: Kan förstöra grundvattnet

En bensinmack har stängts och skärmats av med tillfälligt staket
Stationen stängde i somras när sista miljötillståndet löpte ut. Lovet beviljades 2015 för att göra det möjligt att flytta verksamheten utanför grundvattenområde. En bensinmack har stängts och skärmats av med tillfälligt staket Bild: Yle/Helena von Alfthan bensinstation,ABC-servicestationer,Hangö

ABC-macken vid Sandövägen i Hangö kan trots allt inte öppna igen, i alla fall inte på en tid.

Den statliga övervakande myndigheten, NTM-centralen, godkänner inte beslutet att ge stationen ett tillfälligt miljötillstånd. Risken för grundvattnet har inte kunnat uteslutas uppger den statliga myndigheten.

Hangö miljönämnd beslutade i början av oktober (1.10) enhälligt att ägaren Varuboden-Osla får öppna stationen vid Sandövägen på nytt och fortsätta sälja bränsle tills en ersättande station byggts utanför grundvattenområde, men högst två år.

Politikerna gick mot miljövårdschefen Ville Wahteristos förslag. Wahteristo var på samma linje som den statliga myndigheten: att ett tillstånd strider mot lagen. Wahteristo anmälde avvikande åsikt till beslutet.

"Övergångstiden har varit tillräcklig"

Nu har den övervakande statliga myndigheten, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, överklagat den lokala miljönämndens beslut.

NTM-centralen förklarar i besväret att macken redan 2015 fick ett tillfälligt sista miljölov för att kunna flytta verksamheten till ett ställe där grundvattnet inte hotas.

En bensinmack har stängts och skärmats av med tillfälligt staket
Macken vid Sandövägen sålde både bensin och diesel. En bensinmack har stängts och skärmats av med tillfälligt staket Bild: Yle/Helena von Alfthan bensinstation,ABC-servicestationer,Hangö

Övergångstiden har därför varit tillräcklig anser NTM-centralen. Bränsleförsäljningen vid Sandövägen upphörde i somras när det femåriga sista miljölovet tog slut.

Macken ligger på grundvattenområde av första klass och marken på platsen är sådan att vätskor lätt rinner igenom. En del av mackens konstruktioner finns nära grundvattnets yta och till och med under grundvattenytan, förklarar NTM-centralen i besväret som är daterat 16.11.

Grundvattenområdets kemiska tillstånd i Hangö har klassificerats som svagt eftersom vattnet innehåller höjda halter av oljor och lösningsmedel i grundvattnet.

Ingen risk tillåts

Lagen och rättspraxis i Finland är sådana att bränsledistribution inte tillåts på grundvattenområde om det finns en risk för att grundvattnet kan ta skada.

Det har varit en utmaning i Hangö att hitta lämpliga platser för ersättande bränslestationer då en betydande del av staden är grundvattenområde.

När nya S-market i framtiden byggs nära järnvägsstationen bygger andelslaget Varuboden-Osla också en ny mack där.

Men det är oklart när byggena blir verklighet eftersom planläggningen för området ännu inte är färdigt.

En skiss över hur Varuboden-Oslas nya dagligvaruhandel kunde se ut i Hangö.
En ny mack ska byggas i centrum, nära järnvägsstationen. I den här skissen från i våras syns bränsleförsäljningen till höger. En skiss över hur Varuboden-Oslas nya dagligvaruhandel kunde se ut i Hangö. Bild: Arkkitehtitoimisto Suunnitteluhuone Oy Hangö,Västnyland,hangö ny s-market

Besväret ligger nu hos Vasa förvaltningsdomstol. Domstolens genomsnittliga behandlingstid för ärenden har varit drygt 13 månader, enligt verksamhetsberättelsen för 2019.

Webbpublikationen Hanko Nyt var först med nyheten om besväret.