Hoppa till huvudinnehåll

Politiker vill ha permanent konstutställningslokal i Borgå - staden ska utreda var konstskatten kan ställas ut

En konstsamling med olika tavlor och skulpturer.
Verk ur konstsamlingarna som sällan ses av allmänheten. Arkivbild. En konstsamling med olika tavlor och skulpturer. Bild: Yle/Mikael Kokkola konstverk,konstsamlingar,Borgå,mjk

Fullmäktigeordförande Mikaela Nylander (SFP) och ledamot Bodil Lund (SFP) har lämnat in en motion i vilken de föreslår att staden så fort som möjligt letar efter lämpliga utställningslokaler för stadens konstsamling.

I fullmäktigemotionen som lämnades in 18 november efterlyses lokaler för en permanent utställning av de konstverk som nu förvaras i olika magasin och lager.

- Vi har funderat ganska länge på det här. För några år sedan fanns det en invånarmotion i samma ärende. Då trodde vi att vi skulle få en lösning på frågan, men det har vi ju inte fått, säger Mikaela Nylander.

Nylander nämner också utredningen som våren 2018 utmynnade i förslaget på ett konstcenter vid västra åstranden under arbetsnamnet ARC eller på svenska Arken.

- Men den här utredningen som gjordes har inte gått vidare och invånarinitiativet har litet fallit i glömska. Därför tycker vi att nu är det dags att påminna om att vi har konstskatter som finns i magasin för tillfället och nu borde vi så småningom få en lösning, fortsätter Nylander.

Leende kvinna står bland trähus
Mikaela Nylander önskar att diskussionen om stadens konst skulle fortsätta bland politikerna. Arkivbild. Leende kvinna står bland trähus Bild: Yle/ Fredrika Sundén Mikaela Nylander,Svenska kulturfonden,Svenska folkpartiet i Finland,ordförande,styrelser,stadsfullmäktige,politiker

- Vi har väldigt länge haft planer på konstmuseet Arken och det här är inte på något sätt ett ställningstagande mot det, men vi vet inte hur det kommer att gå med det så vi vill nu bara understryka att man borde få de konstverk som finns i stadens ägo synliga, säger Bodil Lund.

Borgå stads konstsamlingar förvaras på flera olika ställen och de flesta är onåbara för allmänheten.

- Det är tråkigt att de i åratal har varit ganska osynliga, säger Lund.

Lund framhåller att flera tusen värdefulla konstverk ligger nerpackade och magasinerade och att de borde finnas till stadsbornas förfogande och att alla ska ha möjlighet att se dem.

- Vi tycker att det är viktigt att hålla den här diskussionen vid liv och att de här konstverken ställs ut. Och nu skulle det vara läge att börja fundera på att få en permanent utställning av dem, säger Bodil Lund.

Bodil Lund
Bodil Lund önskar att både invånare och turister ska ha glädje av stadens konstsamling. Arkivbild. Bodil Lund Bild: Yle/Fredrika Sundén modersmålslärare,bodil lund

Motionen passar in i kulturprogrammet 2030

När Yle Östnyland når kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen har hon ännu inte hunnit bekanta sig med motionen, men betonar vikten av att kunna visa stadens samlingar, men också privata och föreningars.

- Tack till dem för att de har skrivit motionen. Vi ska jobba för den genast vi får den och undersöka olika möjligheter, säger Kukkonen.

Kukkonen framhåller att tidpunkten för en utredning också är lämplig med tanke på att staden som bäst arbetar fram kulturprogrammet 2030.

I programmet fastställs mål och visioner för stadens kulturverksamhet ända fram till år 2030.

- I de verkstäder vi har hållit har flera invånare och konstnärer pratat mycket om Arken och behovet av att kunna visa både vår historia och nutiden genom konsten. Det ger väldigt stora möjligheter för staden att växa också inom kulturen, säger Kukkonen.

Vägen till ett nytt konstmuseum i Borgå

Tanken på ett konstmuseum vid västra åstranden påbörjades redan 2015 i samband med ett invånarinitiativ av Borgåbon Brita Andersson. Initiativet fick understöd av 1 600 Borgåbor.

Staden tillsatte en arbetsgrupp som utredde var ett konstmuseum med bred profil kunde placeras.

Våren 2018 presenterades ett förslag med arbetsnamnet ARC, vilket är begynnelsebokstäverna i namnet Arts and River Center. På svenska skulle centret kallas Arken och på finska Arkki.

Bild på Marja Kukkonen, Merja Catani och Petter Saario.
Kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen, museichef Marina Catani och producent Petteri Saario när planerna presenterades 2018. Arkivbild. Bild på Marja Kukkonen, Merja Catani och Petter Saario. Bild: Yle/Daniela Ilvonen konst,Konst och Å-center

Merja Kukkonen förespråkade tanken om att centret skulle byggas i Konstfabrikens omedelbara närhet.

– Någonstans mellan Konstfabriken och Wilenius båtvarv skulle vara ypperligt. Det kommer att krävas ett stort fritt landområde, för nu planerar vi Borgå stads nya landmärke, sade Kukkonen 2018.

Ganska tidigt i utredningsskedet konstaterades att stadens resurser inte räcker till. Utredningarna har fortsatt sedan dess, men till exempel frågan om finansieringen är fortfarande inte löst.

Idag har planerna på ett konstcenter eller -museum skjutits upp på grund av bland annat vårdreformen, svag offentlig ekonomi och coronapandemin.

- Man har nu tänkt att det skulle bli under andra hälften av årtiondet, närmast 2026, 2028 eller kanske 2030.

Merja Kukkonen framhåller att de lokaler där konst ställs ut nu är rätt små, till exempel Konsthallen och Kaplansgården, och inte nödvändigtvis fyller de behov som kan bli aktuella.

- Vi har ju Konsthallen som har sina begränsningar beträffande äldre konst som till exempel kräver viss fuktighet. Vi har inte utrett alla möjligheter ännu, det finns tomma lokaler i Borgå men vi vet inte om de är lämpliga, säger Kukkonen.

Flygbild över Borgå.
Västra åstranden har utretts som en bra plats för ett nytt konstcenter. Arkivbild. Flygbild över Borgå. Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko Borgå,Borgåflygbild wilenius båtvarv

Mikaela Nylander funderar på huruvida man kan utgå från de förändringar som redan är på gång inom staden.

- Nu håller man på att omorganisera mycket inom kultur- och fritidssektorn och bildningssektorn. Jag tänker på Borgågården. Borgå stad ska troligtvis flytta olika funktioner dit så i samband med alla utredningar och omorganiseringar så borde man titta på om det blir lokaler överlopps där man kunde ha konstskatterna.

Mikaela Nylander har däremot noterat att stadens konstverk inte diskuteras bland de förtroendevalda.

- Det som jag har märkt är att den politiska diskussionen om våra konstverk helt har dött ut, och det får inte ske. Vi måste hålla igång den, också på fullmäktigenivå och se vad vi vill och vad som är möjligt och vilka lösningar vi kan hitta på här.

Några verk ur Yrjö A. Jänttis samling. Arkivbild. Bild: Yle/Mikael Kokkola mjk

Nylander tror att det beror på ovissheten om ARC, men också aktuella reformer och coronapandemin som varit i fokus.

Nylander sätter sina förhoppningar på jubileumsåret 2021 då Borgå firar 675 år.

- Skulle det inte vara alldeles underbart att då kunna säga åt Borgåborna att: Grattis, vi har en underbar stad och vi har mycket konst som vi gärna vill dela med oss av.

Borgå stad har över 5 000 konstverk i sina samlingar, allt från tavlor av Edelfelt och Vallgren till modern konst.

Enbart Yrjö A. Jänttis samling har 1 250 verk. Borgå har också ungefär 1 000 designföremål, bland annat glaskonst av Saara Hopea.