Hoppa till huvudinnehåll

Solsken i Vasas budgetförslag men många moln av osäkerhet

Tomas Häyry välkomnar Svenska folkpartiet till Vasa för att hålla partidag.
Stadsdirektör Tomas Häyry. Tomas Häyry välkomnar Svenska folkpartiet till Vasa för att hålla partidag. Bild: Johan Hagström Tomas Häyry,Vasa,stadsdirektörer,Svenska folkpartiet i Finland,Partifullmäktige,partidag 2019

Ute stormar det, men för Vasas ekonomi förutspår stadsdirektör Tomas Häyry solsken. Nästa år ska det ackumulerade underskottet äntligen vara kvitterat och staden ska kunna börja bygga ett överskott i stället. Men osäkerhetsfaktorerna är många.

Av stadens ackumulerade underskott på 25,8 miljoner ska man förhoppningsvis få bort över 14 miljoner euro i år.

- Prognosen har varierat stort under året, men nu ser det så här bra ut, säger ekonomi- och strategidirektör Miia Äkkinen.

Då återstår drygt 11 miljoner euro nästa år.

- Vi har haft en lång ökenvandring, ända sedan inkomsterna dök år 2013 har vi jobbat på att balansera ekonomin. Nu har vi en hållbar ekonomi för de kommande åren, säger Tomas Häyry.

Många frågetecken

Men det gångna året har ändå visat att läget kan ändra snabbt.

- Jag tror att det aldrig har gjorts upp kommunala budgetar i Finland med så många frågetecken som i år, säger Häyry.

Vilka blir de slutliga kostnaderna av coronapandemin, hur påverkar den samhället, ekonomin och skatteinkomsterna? Justeringar av budgeten kommer säkert att behövas under nästa år.

- Men för nästa år har vi i alla fall en mycket bättre bas för ekonomin. Nu klarar vi av störningar i ekonomin bättre än tidigare.

Permittering av personalen gläder inte

Från politikerhåll får stadsdirektörens budgetförslag beröm.

- Jag är mycket glad att vi nu har nått så här långt att vi kan få bort det ackumulerade underskottet även om jag inte tycker om alla sätt vi använt för att nå dit, säger stadsstyrelsens ordförande Maria Tolppanen (SDP).

Tolppanen avsåg att staden permitterar hela sin personal.

- Jag hoppas det här förslaget håller också i fullmäktige, säger stadsstyrelsens vice ordförande Marko Heinonen (saml).

Stort investeringstryck

Efter många magra år börjar investeringstrycket vara rätt stort i Vasa, främst i form av växande reparationsskuld. Men också näringslivets investeringar ställer krav på Vasa.

- Just nu investerar näringslivet på ett exceptionellt sätt i Vasa, och då måste staden också investera i till exempel infrastruktur, säger Häyry

Det ställer krav på både prioritering och tidtabell för investeringarna.

- Helt klart är att allt inte kan göras på en gång.

Nästa års investeringar uppgår till 49,8 miljoner euro. De största projekten hänför sig till ny kommunalteknik, till Vasa Vattens investeringar och till hamnområdet på Vasklot.

Staden ska också se till andra möjligheter för investeringar, till exempel samarbete med privata sektorn.

Ett viktigt tyngdpunktsområde är välmående. I Vasas strategi står det att staden ska ha Finlands lyckligaste befolkning.

- Lycka är starkt kopplat till välmående. Vi satsar en hel del på service och möjlighet till ekologiskt hållbara transporter och motionsmöjligheter, säger Häyry.

Wasa Station lever än

Ett annat tyngdpunktsområde är stadens attraktionskraft, både för invånare och företag. Som ett specifikt projekt i det arbetet lyfter stadsdiektören Tomas Häyry fram Wasa Station.

- Projektet är i högsta grad vid liv. Vi hade hoppats på att komma vidare redan i år men pandemin har bromsat det. Arbetet fortgår, säger Häyry.