Hoppa till huvudinnehåll

Stormen for fram: Tusentals hushåll i Västnyland utan el

Ett omkullfallet träd ligger på marken i en skogsdunge.
Åtminstone fyra träd har fallit över stigarna enbart på själva Ramsholmen. Bilden är från Hagen som utgör en del av Ramsholmens naturskyddsområde.. Ett omkullfallet träd ligger på marken i en skogsdunge. Bild: Tiina Grönroos / Yle Ekenäs,stormar,träd,Ramsholmen,hagen

Flera tusen hushåll i Västnyland var utan el på torsdagen.

Elavbrottskartan på elnätsbolaget Carunas sida visade vid 15-tiden på eftermiddagen att nästan 2 500 kunder var utan ström i Västnyland.

Av dem fanns de flesta, över 1 000, i Raseborg, i synnerhet i skärgårdsområden. Både i Ingå och i Lojo var 200-300 kunder utan el. Också Kyrkslätt var drabbat med närmare 800 kunder utan el.

Farligt på Ramsholmen

Stormen hade fällt träd också på andra ställen än på elledningarna.

Ett stort träd har fallit över taket på ett gult hus.
Ett träd hade också fallit över det så kallade snickeriet på Knipnäs sjukhusområde i Ekenäs. Ett stort träd har fallit över taket på ett gult hus. Bild: Tiina Grönroos / Yle Ekenäs,stormar,träd,knipnäs sjukhus

Raseborgs skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson berättade att flera träd fallit över stigar på Ramsholmens naturskyddsområde i Ekenäs.

Jansson avrådde folk från att promenera på området medan det stormar eftersom det fanns risk att flera träd faller.

En stor gran hade också fallit över snickeriet vid Knipnäs sjukhus i Ekenäs.

Uppdatering 19.11.2020 cirka klockan 20.35: Ett 50-tal kunder i skärgården i Raseborg var fortfarande utan el på grund av fel på två ställen som ännu inte reparerats. I Kyrkslätt var siffran 165 och det handlade om fel på två olika ställen. Eftersom stormen verkade bedarra, ändrades också tidsformen i texten till gången tid.