Hoppa till huvudinnehåll

Finland börjar stöda fartygstrafiken mellan Finland och Estland - handlar om försörjningsberedskapen

Bilfärjan Tallink Megastar
Bilfärjan Tallink Megastar Bilfärjan Tallink Megastar Bild: Petteri Bülow / Yle Tallink,Tallink Silja Oy,M/S Megastar,Tallink Finland

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik mellan Helsingfors och Tallinn.

Beslutet minskar coronasituationens negativa effekter på sjötrafikförbindelserna, meddelar Traficom. Behovet av trafikplikt utvärderas varannan vecka.

Traficom säger att syftet är att trygga försörjningsberedskapen och den för industrin viktiga rutten. Vidare vill man hålla igång trafiken för dem som reser i jobbet eller tar sig till arbetsplatsen över Finska viken.

Riksdagen godkände i juni ett tilläggsanslag på 24,7 miljoner euro för att täcka de kostnader som trafikplikten orsakar. Rederierna får alltså ersättning för trafiken.

Traficom säger att det var nödvändigt att fatta beslut om trafikplikt. Annars skulle trafiken inte ha hållits i gång på en tillräckligt omfattande nivå.

Liknande beslut har tidigare fattats för trafiken på rutterna Åbo-Mariehamn/Långnäs-Stockholm samt för ytterligare två rutter som stöder förbindelserna till Åland.

Läs också