Hoppa till huvudinnehåll

Statlig miljonkampanj ska göra finländarna på gott humör – “Att upprätthålla den andliga krisberedskapen hör till samhällets viktigaste uppgifter”

Skärmdump från You tube-video för Finland fixar det-kampanjen
Den påkostade kampanjen Finland fixar det omfattar bland annat Youtube-videor och annat innehåll för sociala medier. Skärmdump från You tube-video för Finland fixar det-kampanjen reklamkampanj

Statsrådets kansli satsar över en miljon euro på en kampanj som ska skapa gott humör och mental krisberedskap under coronaepidemin. Organisationer som medverkat är glada över synligheten, men säger att det är svårt att mäta vilken effekt kampanjen har haft.

Hittills har Finland fixar det-kampanjen kostat 475 000 euro. Pengarna har kanaliserats via Försörjningsberedskapscentralen och Säkerhetskommittén.

För pengarna har man bland annat skapat videor och innehåll för sociala medier.

Nu får statsrådets kansli ytterligare 500 000 euro för kampanjen i en tilläggsbudget. Dessutom anställs en kommunikationschef och fyra kommunikationsexperter på heltid för två år. Ytterligare finansiering väntar man sig från Försörjningsberedskapscentralen under nästa år.

Enligt statsrådets kansli har en motsvarande kampanj inte gjorts sedan efter kriget.

– Nu finns det för första gången här vid statsrådets kansli möjlighet att göra strategisk kommunikation av en helt annan typ än vi är vana vid. Att upprätthålla den andliga krisberedskapen hör till samhällets viktigaste uppgifter, säger statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski.

Vi har gjort sådant innehåll som vi också annars skulle ha gjort― Katja Kannonlahti, Psykisk hälsa i Finland rf

Information om coronaepidemin och rådgivning i hälsofrågor ges av Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd THL och olika regionala och kommunala myndigheter.

Statsrådets kampanj ska inte i första hand handla om hälsorådgivning.

– Kampanjens kärnbudskap är att vi klarar oss, att vi ska orka ta oss genom den här tiden, att vi får samhället att hålla igång. För tillfället är situationen rätt bra, men vi vet inte vad som kommer att hända. Så vi vill upprätthålla orken. Det är nog huvudbudskapet, säger Anttikoski.

– Vi har spridit en del information om hur man bör agera, men framför allt ett gott humör och engagerat människor att hjälpa varandra, fortsätter hon.

Mest uppmärksamhet hittills har en video som beställdes av regissören Aku Louhimies fått. Den ursprungliga videon kostade 20 000 euro, men eftersom den innehöll för många munskydd gjordes den om för ytterligare 17 000 euro.

Skärmdump från Youtube-video där Lasse Virén springer.
Skärmdump från Youtube-video där Lasse Virén springer. reklamkampanj

Anttikoski lyfter bland sina favoriter fram en video där kända lagidrottstränare uppmuntrar finländare att orka. En annan favorit är en kort historisk odyssé genom finländska mot- och framgångar som avslutas med den berömda scenen under OS i München 1972 då Lasse Virén föll, reste sig och vann 10 000-metersloppet.

Bägge videorna har setts mellan 5 000 och 6 000 gånger på statsrådets Youtube-kanal.

Vi kan få feedback om att någon har sett någon video och inte alls blivit på gott humör, men det är inte så vi mäter― Statsrådets kommunkationsdirektör Päivi Anttikoski

Enligt Anttikoski har kampanjens innehåll ändå totalt setts, delats och gillats miljontals gånger på sociala medier. Men hon medger att det är svårt att mäta kampanjens effekt.

– Man kan inte nödvändigtvis mäta om något specifikt innehåll gör människor på gott humör. Men vi ser att människor deltar. Det syns också utanför kampanjen att vi är ett folk som vill hjälpa andra.

– Vi kan få feedback om att någon har sett någon video och inte alls blivit på gott humör. Men det är inte så vi mäter. Vi litar på att människor själva går med i det här och hjälper andra, säger Anttikoski.

Hjälporganisationer deltog genom att jobba som vanligt

Så hur ska man då bedöma nyttan av den påkostade kampanjen? En väsentlig del av kampanjen handlar om samarbete med olika organisationer.

När kampanjen lanserades av statsminister Sanna Marin i våras hade man bjudit in tre organisationer: Finlands Röda Kors, Rädda barnen och Psykisk hälsa i Finland rf.

Också Päivi Anttikoski nämner just de här organisationerna som särskilt betydelsefulla samarbetspartners.

Några pengar har vi inte fått, eller något lika konkret― Katja Kannonlahti, kommunikationsdirektör för Psykisk hälsa i Finland rf

Organisationerna själva har svårt att bedöma hur stor nytta man haft av kampanjen. Å ena sidan framhåller de vikten av att deras verksamhet får erkännande och synlighet, å andra sidan konstaterar de att man inom ramen för kampanjen enbart gjort sådant hjälparbete man också annars skulle ha gjort.

– Några pengar har vi inte fått, eller något lika konkret. Vi har gjort sådant innehåll som vi också annars skulle ha gjort, men jag hoppas att vårt innehåll och våra råd om hur man höjer den mentala krisberedskapen sågs av fler människor tack vare kampanjen och att de som behövde råden hittade dem i tid, säger Katja Kannonlahti som är kommunikationsdirektör för Psykisk hälsa i Finland rf.

Enligt Kannonlahti hör det till föreningens grunduppdrag att bistå med rådgivning som kan hjälpa människor att hantera sina känslor under kriser.

Vid Finlands Röda Kors säger kommunikationsdirektör Ilpo Kiiskinen att coronakrisen visat hur stark den finländska traditionen att lösa saker tillsammans är. Han uppskattar att kampanjen lyft fram den medmänskliga hjälpen som en kontrast till all myndighetsinformation om rekommendationer och lagar.

– Röda korset får egentligen alltid synlighet på grund av att vi gör saker, så var det också under coronakrisen när vi byggde sjukhustält och öppnade en kristelefon.

– Vår del av kampanjen var att vi gjorde några videor för sociala medier där vi berättade om hur vi hjälper under epidemin och om vikten av frivilligarbetare, säger Kiiskinen.

Vid Röda korset har man märkt att redan den synliga hjälpen i sig kan hjälpa människor i exceptionella situationer.

Enligt Ilpo Kiiskinen nådde videorna som taggades med statsrådets kampanj rätt många. Han hoppas att innehållet nådde fler på grund av kampanjen, men säger att det är svårt att avgöra.

Rädda barnen har under coronaepidemin bland annat bistått med kristelefon och chatthjälp för barn och unga samt med mathjälp till ekonomiskt utsatta familjer, ett arbete som kräver koordinering med många aktörer.

– Visst skulle arbetet ha kommit igång även utan en kampanj. Men eftersom det är fråga om en omfattande kris så är det värdefullt med kampanjer som lyfter fram det positiva i att arbeta tillsammans, säger informatör Max Holm vid Rädda barnen.

Kampanjen ska hjälpa myndigheter att "utkristallisera budskap"

Vid statsrådets kansli finns nu många spår för hur kampanjen ska fortsätta med de nya resurserna. En sak är att hjälpa de många myndigheter som ägnar sig åt ibland motstridig coronarådgivning att “utkristallisera sina budskap”, säger statsrådets kommunikationsdirektör Pävi Anttikoski.

Man ska också arbeta med långsiktig strategisk planering för liknande kriser i framtiden.

Men framför allt ska kampanjen fortsättningsvis handla om att göra finländare på gott humör.

– Snart börjar vår första kampanj som handlar om hälsa. Där är budskapet att vi ska ta hand om varandra genom att börja med oss själva, säger Anttikoski.

I torsdags, efter att intervjun med Anttikoski gjordes, meddelade statsrådet att man inleder en kampanj där ett stort antal kändisar bland annat uppmanar finländare att hålla avstånd och nysa rätt.

Läs också