Hoppa till huvudinnehåll

Coronaviruset i Österbotten – 21-22.11.2020

Carita Vuorenpää ja Lotta Lantto leikkausalihoitajat Jorvin sairaalan Anestesia- ja leikkausosasto K:n pesupaikalla.
Carita Vuorenpää ja Lotta Lantto leikkausalihoitajat Jorvin sairaalan Anestesia- ja leikkausosasto K:n pesupaikalla. Bild: Henrietta Hassinen / Yle Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,Helsingfors universitets centralsjukhus,Jorv sjukhus,Esbo,juli,2020,Helsingfors,sjukhus,Wuhan-coronavirus,coronavirus,COVID-19,hälsa,social- och hälsovårdstjänster,virussjukdomar,smittsamma sjukdomar,karantän,Förkylning,influensa,intensivvård,intensivvårdsavdelningar,sjukvård,operation,operationssalar,sjukskötare,koronaviruspandemi,hälso- och sjukvård,epidemier,pandemier,andningsskydd,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkare,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad ,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,patientrum,desinfektion,handdesinfektionsmedel,desinfektionsmedel,ansiktsskydd,handtvagning,handhygien,mun-nässkydd (sjukvård)

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Söndag 22.11: Fyra nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Det bekräftade antalet coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt är nu 1 081 stycken sedan pandemins början. På lördagen var antalet 1 077.

Det är alltså fyra nya fall som bekräftats under det senaste dygnet.

Det totala antalet tagna prov är 25 802, under lördagen togs 67 stycken.

Incidentstalet för de två senaste veckorna per 100 000 personer i distriktet är 40. Siffran är dagsaktuell.

Söndag 22.11: 17 nya fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterar om 17 nya bekräftade fall av coronasmitta sedan lördagen.

I distriktet har man nu totalt 249 bekräftade fall sedan pandemins början.

Nästan samtliga av de nya fallen är kopplade till en tidigare känd smittkedja i Alajärvi. Därför har också merparten av de smittade redan befunnit sig i karantän och inte kunnat smitta andra.

Under lördagen togs 334 coronatester i distriktet. Totalt har 45 114 tester tagits i distriktet sedan pandemins början.

För tillfället får några patienter i Södra Österbotten sjukhusvård för Covid-19.

Lördag 21.11: Många har exponerats för coronasmitta i nytt fall i Mellersta Österbotten

Många personer har exponerats för coronasmitta i nytt fall som Mellersta Österbottens vårdsamkommun Soite rapporterar om på lördagen.

Fallet är kopplat till en tidigare känd smittkedja i Kronoby, men exponeringen har skett bland skolelever i Kaustby.

Det är elever i årskurs 7-9 på högstadieskolan Kaustisen keskuskoulu som exponerats och inom Soite håller man som bäst på och kontaktar de exponerade.

Man räknar med att kunna nå alla exponerade under helgen. Om skäl finns kallar man även personer till coronatestning.

Uppskattningsvis kommer omkring 80 personer att sättas i karantän.

För säkerhets skull har man även inom bildningsväsendet i Kaustby fattat beslut att skolan övergår till distansundervisning fram till 29 november.

Soite uppmanar alla unga i Kaustby kommun att undvika icke-nödvändiga sociala sammankomster under den närmaste veckan. Man hoppas även att alla som upplever även lindriga influensasymptom söker sig till coronatestning.

Lördag 21.11: Tre nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Under det senaste dygnet har tre nya coronafall bekräftats i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Det totala antalet fall i distriktet uppgår nu till 1 077 (igår 1 074) stycken.

Under fredagen togs 142 tester. Det totala antalet tagna prov i distriktet sedan pandemins början är nu 25 593 stycken.

Incidentstalet för de två senaste veckorna per 100 000 personer i distriktet är 40 (siffran är uppdaterad 21.11.2020).

Distriktet befinner sig fortfarande i accelerationsfasen, eller inbromsningsfasen som ledande läkare och beslutsfattare i regionens coronasamordningsgrupp hellre velat karaktärisera det som.

Lördag 21.11: Åtta nya fall i Södra Österbotten

Under det senaste dygnet har man i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt bekräftat åtta nya coronafall.

De nya fallen hör ändå samtliga till tidigare kända smittkedjor och merparten av de insjuknade har redan befunnit sig i karantän.

Samtidigt uppger sjukvårdsdistriktet att en person som senare testat positivt för Covid-19 har besökt köpcentret Ideapark i Seinäjoki 17.11 klockan 14-15.30. Samma person har samma dag, klockan 15.45-16.30 besökt även Prisma i Nurmo. Personer som befunnit sig på samma platser samtidigt ska vara uppmärksamma på eventuella influensasymptom.

Inga patienter med covid-19 vårdas just nu på sjukhus i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Totalt har nu 231 personer insjuknat i covid-19 inom distriktet.

Under fredagen togs 514 prover, och det totala antalet tester i distriktet sedan pandemins början är nu 44 894.

Läs också