Hoppa till huvudinnehåll

Demograf: "Rysslands dödssiffror i covid måste multipliceras med fem"

En sjukvårdare i skyddsdräkt rullar in en patient till ett sjukhusavdelning för covid-19-patienter i Moskva.
Rysslands coronasiffror väcker många frågor nationellt och internationellt. En sjukvårdare i skyddsdräkt rullar in en patient till ett sjukhusavdelning för covid-19-patienter i Moskva. coronavirus,Ryssland,Moskva,sjukhus,sjukvård,ambulanser

Rysslands relativt låga dödlighet i covid-19 har länge väckt misstankar om att landet mörkar statistiken. En oberoende demograf i Moskva säger till svenska Yle att den verkliga dödssiffran är 172 000. Inte 36 000 som den ryska regeringen officiellt rapporterar.

- Enligt mina beräkningar ligger överdödligheten i Ryssland just nu på 215 000 räknat från april, säger demografen Aleksej Raksja.

Andelen som har dött i covid-19 är 80 procent. Alltså 172 000 personer.

Resultatet är fem gånger större än den ryska regeringens officiella dödssiffra som för tillfället är ca 36 000.

Raksja arbetade på den statliga statistikbyrån Rosstat när pandemin bröt ut. I juni tvingades han avgå efter att öppet ha kritiserat den statistik som myndigheterna publicerade.

Ryska demografen Aleksej Raksja ser in i kameran.
Demografen Aleksej Raksja Ryska demografen Aleksej Raksja ser in i kameran. Ryssland

Idag arbetar han som oberoende demograf i Moskva.

Överdödligheten det som räknas

- Jag baserar mina analyser på överdödligheten som är den viktigaste faktorn, säger Raksja.

Överdödlighet (excess mortality) är antalet dödsfall i ett land som överstiger medeltalet från de senaste åren.

- Den här siffran är omöjlig att falsifiera, säger Raksja. Överdödlighet är därför den bästa måttstocken för att få veta pandemins verkliga effekter.

Raksja baserar sina siffror på den statistik som den federala statistikbyrån Rosstat samlar in från landets magistrat, som i sin tur bokför alla dödsfall.

Andelen på 80 procent motiverar Raksja så här:

- Den siffran baserar sig på en praxis från länder i väst som för en tillförlitlig statistik, säger han. I de här länderna använder man sig i medeltal av en andel på 80 procent.

Även Rosstat ger högre siffror

Den ryska regeringens officiella dödssiffror är relativt låga eftersom man inte automatiskt bokför covid-19 som en dödsorsak trots att den avlidne har testat positivt.

Även Rosstat publicerar betydligt högre dödssiffror än ryska regeringen.

I motsats till regeringen som enbart bokför dödsfall där covid-19 har varit den enda och direkta orsaken använder sig Rosstat av fyra olika kategorier där man också tar med dödsfall där viruset spelat en indirekt roll.

Ingen tar regeringens statistik på allvar― Demografen Aleksej Raksja.

Enligt Rosstats senaste rapportfrån den 6 november var överdödligheten under perioden april-september 116 280.

I motsats till Raksja menar Rosstat att andelen personer som dött i covid-19 är 48 procent: nästan 56 000 personer.

Det här är nästan tre gånger högre dödssiffror än den ryska regeringens uppgifter på 21 000 dödsfall för samma period.

- Ingen tar regeringens statistik på allvar, säger Raksja. Därför publicerar också Rosstat en mer komplett bild, men det är förstås inte hela sanningen. Man måste komma ihåg att sjukhusen kan skriva ut vilken dödsorsak som helst, efter behov.

Dyster prognos för i år

Epidemin har eskalerat snabbt i Ryssland den senaste månaden. Nästan varje dag slår landet nya antirekord.

- Jag räknar med att överdödligheten för det här året stannar först vid 300 000, säger Raksja. Det betyder 240 000 dödsfall i covid-19.

Ifall man skulle följa Rosstats räknesätt landar dödssiffran i covid vid 144 000.

Rosstat har ännu inte publicerat uppgifter för oktober, men Raksja kalkylerar att det totala antalet dödsfall ökar med 48 000 den månaden, eller 31 procent.

Ökningen i överdödlighet i september var 23 procent.

- Situationen i november blir med all sannolikhet ännu sämre medan december kan bli bättre, säger han. Det finns även en mer optimistisk prognos. Men i vilket fall som helst är det här ett mycket sorgligt år.

I de landsomfattande statliga medierna rapporteras endast de officiella siffrorna. Den stora allmänheten litar sällan på myndigheternas information, men samtidigt pågår heller inte någon aktiv samhällsdebatt om statistiken.

- Myndigheterna byggde upp det här falska systemet i våras för att kunna arrangera folkomröstningen om den nya grundlagen där president Putin fick möjlighet att än en gång ställa upp i presidentvalet om fyra år, menar Raksja.

Nu på hösten har man bara fortsatt i samma stil eftersom det finns ett system och det fungerar.

- Samtidigt är det klart att man också vill visa upp en glansbild, fortsätter han. Man vill bevisa att man har epidemin under full kontroll.

Sanningen om den ryska epidemin klarnar först den 15 juni nästa år när Rosstat publicerar sin statistik över hela året 2020.