Hoppa till huvudinnehåll

Raseborgs stadsdirektör: Nämndernas sparbeslut räcker inte - staden riskerar bli kriskommun

Bromarv bibliotek.
Svängarna kring biblioteket i Bromarv är många - nu föreslås det igen läggas ner. Bromarv bibliotek. Bild: Christoffer Westerlund / Yle bibliotek,besparingar,budget,nedläggning,Raseborg,Västnyland,Bromarv,furutorp

De sparåtgärder som Raseborgs nämnder är redo att göra räcker inte för att rädda stadens ekonomi. Stadsdirektören vill nu att tjänstemännens ursprungliga förslag på sparåtgärder genomförs. Artikeln har uppdaterats.

Raseborg har som mål att spara 4,5 miljoner euro i stadens verksamhet. Dessutom sparar staden lite på två miljoner euro genom samarbetsförfarandet som ledde till att personalstyrkan minskar med närmare 60 årsverken.

Stadens nämnder har alla tagit ställning till sparåtgärder som gäller deras verksamhetsområden. Ingen av nämnderna har varit redo att spara så mycket som tjänstemännen har föreslagit.

Totalt handlar det om en summa på 1,1 miljoner euro som i så fall inte skulle sparas in.

Stadsdirektören står fast vid sparkraven

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist föreslår stadsutvecklingssektionen att de ursprungliga sparåtgärderna ska genomföras, så att stadens resultat landar på plus.

Stadsutvecklingsektionen godkände stadsdirektörens beredning om sparåtgärderna på mötet den 23 november. Ärendet går vidare till stadsstyrelsen.

Enligt Lundqvist går en del av nämndernas beslut också mot stadsstyrelsens fastställande av samarbetsförfarandet.

Lundqvists förslag innebär bland annat att biblioteken i Bromarv och Tenala stängs, att budgetsanslagen för Kulturinstitutet/medborgarinstitutet minskar och att skolornas morgonverksamheten upphör från och med hösten 2021.

Stadsdirektörens förslag innebär också att uppsägningen av en miljöinspektör verkställs och anslaget för bidrag till enskilda vägar och underhåll av trafikleder inte höjs.

Raseborgs stadsutvecklingssektion tog ställning till sparförslagen på sitt möte i dag (23.11). Ragnar Lundqvist skriver i sin beredning att staden riskerar att bli en kriskommun om underskottet inte är täckt vid bokslutet 2020.

Stadsstyrelsen har i augusti godkänt budgetramarna för sektorerna år 2021, vilket innebär att resultatet för år 2021 ska vara ett nollresultat.

Artikeln uppdaterad efter mötet den 23.11.2020:
Stadsutvecklingssektionen i Raseborg beslöt på mötet på måndag kväll (23.11) att föreslå stadsstyrelsen att ekonomiplanen för 2021-2023 godkänns. Sektionen beslöt också att anteckna budgetförslaget för 2021 och förslaget till investeringar 2021-2023 för kännedom och skicka det vidare till stadsstyrelsen.