Hoppa till huvudinnehåll

Förskolorna i södra Sibbo fortsätter i egna skolor – minst fem elever krävs för en grupp

Klassrum i Boxby skola i Sibbo
Förskoleeleverna från södra Sibbo fortsätter i egna klassrum. Arkivbild. Klassrum i Boxby skola i Sibbo Bild: Yle/Stefan Härus klassrum,undervisning,Sibbo,boxby skola

Förskoleverksamheten i Boxby skola, Gumbostrands skola och Salpar skola får fortsätta i egna lokaler hösten 2021.

Svenska utbildningssektionen beslöt på tisdagen (24.11) att ordna förskoleundervisning i Boxby skola, Gumbostrands skola och Salpar skola om antalet elever i förskoleundervisningen i skolan är minst fem.
 
- Vi förutsätter också att förskolorna tilldelas rättvisa och tillräckliga resurser så att de har möjligheter att genomföra verksamheten, säger ordförande Kenneth Albrecht (SFP).

Hur kom sektionen fram till antalet fem elever per förskola?

- Vi måste ha någon gräns och den är på sitt sätt relativt låg. Men ekonomiskt sett börjar det bli ganska tungt att få det arrangerat om man bara har ett eller två barn.

Frågan är ändå hur man går till väga om det uppstår ett läge där till exempel fem barn anmälts till Boxby skola, men färre till Salpar eller Gumbostrands skolor.

Kan då barnen från Salpar eller Gumbostrand gå i förskola i Boxby?

- Det är helt möjligt. Föräldrarna väljer förskola och då antar jag att man kan fara till någon av de andra förskolorna, säger Albrecht.

En skolbyggnad i rött och vitt med en tillhörande lekplats.
Förskolan i Boxby fortsätter också nästa höst. Arkivbild. En skolbyggnad i rött och vitt med en tillhörande lekplats. Bild: Yle/ Mira Bäck byggnader,skolor,Sibbo,boxby skola

Enligt den ursprungliga beredningen skulle förskolorna i de tre skolorna ha flyttat till Söderkulla skola från och med hösten 2021. 

Vid sitt möte 27.10 beslöt utbildningssektionen att bordlägga ärendet för att i första hand få mera information om kostnaderna kring förskoleverksamheten.

Den information som sektionen efterlyste bekräftade bland annat att det är väldigt svårt att förutspå eller veta det exakta elevantalet.

Kenneth Albrecht säger att ingen riktigt kunnat påvisa vad de egentliga kostnaderna är och om en flytt verkligen ger besparingar.

- Eftersom bildningsutskottet fattade beslut om att det blir språkbad i samma lokal, så är det också lite osäkert hur förskolan i södra Sibbo skulle arrangeras. Blir det för mycket på en gång?

En stor brun tegelbyggnad vid en skolgård.
Sektionen var osäker på om lokalerna i Söderkulla skola räcker för all verksamhet. Arkivbild. En stor brun tegelbyggnad vid en skolgård. Bild: Yle / Mira Bäck skolor,sipoonlahden koulu

Albrecht betonar också den försäkran föräldrarna nu får om att barnen kan följa den lärostig som förskolan och skolan ger i samma lokaler.

På tisdagen tog sektionen alltså åter ställning till beredningens förslag, men röstade enhälligt för ett motförslag som framfördes av ordförande Kenneth Albrecht. 

Räcker barnen till i södra Sibbo?

Uppskattningsvis kommer 19 av 39 förskoleelever från de södra delarna under läsåret 2021–2022.

Antalet förskoleelever från de tre skolorna antas hållas på samma nivå i ett par år, för att sedan sjunka.

- Det ser inte lovande ut. Problemet är att det handlar om prognoser. När vi pratar om små mängder är en eller två elever en ganska stor ändring på vissa ställen.

Albrecht medger att det väntas rätt små årskullar med barn, men att sektionen ser att det fortfarande finns en möjlighet att fortsätta med förskolorna åtminstone en tid framöver.