Hoppa till huvudinnehåll

Invånarökningen och klimatförändringen leder till större krav på kloaksystemen – Åbo förbereder sig med ny avloppstunnel

 Mirva Levomäki
"Från en ingenjörs perspektiv har det här varit ett mycket intressant projekt" -Mirva Levomäki, verkställande direktör för Åbonejdens avloppsrening Ab. Mirva Levomäki Bild: Arash Matin / Yle Åbo,mirva levomäki

En ny avloppstunnel har grävts mellan Kakolabackens vattenreningsverk och Åbo hamn. Det här projektet har förverkligats för att utöka reningsverkets kapacitet att hantera avloppsvatten. Hittills har reningsverket använt Åbo stads regnvattenskloaker.

Varje år ökar Åbos invånarantal med 2000 personer. Dessutom har klimatförändringen bidragit med allt mer regelbundna regn och högre vattennivå. Dessa faktorer bidrar till en allt högre belastning på Åbos kloaksystem.

Åbonejdens avloppsrening Ab har därför konstruerat ett nytt avloppsrör, enbart avsett för att leda bort det vatten som kommer från reningsverket på Kakolabacken.

Nya konstruktionsmetoder har också använts under projektets gång.

- Med den nya grävmetoden lyckades vi gräva 800 meter tunnel utan att vidare störa trafiken. Samtidigt hade arbetet betydelsefullt mindre koldioxidutsläpp än vad det skulle ha haft med vanliga metoder, säger Mirve Levomäki som är verkställande direktör för Åbonejdens avloppsrening Ab.

Projektet fick sin början 2015 och kommer att stå klart våren 2023. Fastän tunneln redan är så gott som färdig börjar företaget nu bygga en UV-station, där vattnet ska rengöras med hjälp av ultraviolett strålning. Det här betyder en avsevärd minskning av de föroreningar som släpps ut.

Arbetet har inte bara stört vattenreningsverkets vanliga verksamhet, men också grannarna.

- Fastän arbetet varit relativt obemärkt med tanke på projektets storlek, har sprängnings- och grävarbetet vid Kakolabacken stört invånarna på området. Vi beklagar naturligtvis den här saken, kommenterar Levomäki.