Hoppa till huvudinnehåll

Pride väcker debatt i Karleby – församlingsrådet funderar på att avsluta allt samarbete

Karleby pride 2018.
Prideveckan i Karleby väcker debatt. Karleby pride 2018. Bild: YLE/ Noora Haapaniemi prideparader,Karleby,regnbågsflaggan,kokkola pride

Finska församlingens församlingsråd i Karleby funderar på att säga upp allt samarbete med regnbågsrörelsen.

I Karleby har förhållandet till sexual- och könsminoriteter väckt diskussion under senare år. Prideflaggningen har bland annat stötts och blötts i de beslutande organen.

Nu ska den finska församlingens församlingsråd diskutera en motion om församlingens deltagande i Pride-evenemang samt i regnbågsrörelsens och Setas verksamhet.

De fyra rådmedlemmar som står bakom motionen anser att församlingen inte annars heller skulle stöda strävanden som är i konflikt med kyrkans normativa uppfattning om äktenskapet som en samlevnadsform mellan man och kvinna.

Rådet diskuterade saken förra veckan och beslöt att fortsätta diskussionen på sitt nästa möte i januari. Inga beslut har därmed ännu fattats i frågan.

Om det inte leder till någonting, så gör det inte det― Helena Leppälä, medlem i församlingsrådet

Under det första Pride-evenemanget i Karleby år 2018, ordnade församlingen en mässa där arrangörer från Pride var med i den anordnande gruppen.

Församlingen har fått respons

Bakom motionen står Sinella Saari, Anna-Leena Heikkilä, Helena Leppälä och Miika Savola.

Enligt Leppälä har församlingen fått in rikligt med respons där medlemmar önskar att församlingen tar en klar ställning till samarbetet. Ärendet splittrar församlingen och därför vill man se en linjedragning.

Leppälä poängterar att motionen gäller officiellt samarbete. Alla är fortfarande välkomna till kyrkan.

- Av hela hjärtat, säger Helena Leppälä, medlem i församlingsrådet.

Leppälä tror att motionen i sinom tid kommer att leda till en omröstning i frågan. Hon säger också att de kommer att nöja sig med beslutet.

- Om det inte leder till någonting, så gör det inte det.

Motionen är radikal och väcker säkert frågor, tror kyrkoherden och ordförande för församlingsrådet Jouni Sirviö.

- Förslaget är ganska starkt, som ett offentligt tillkännagivande att man inte vill ha något att göra med dem, säger Sirviö.

Är det lagligt?

Om motionen framskrider till beredning så skulle det enligt Sirviö kräva en noggrann utredning av paragraferna i jämställdhetslagen.

- Frågan är om man rör sig på laglighetens gränser. Enligt lagen får man inte kränka på jämställdheten och lagen uppmanar dessutom att lyfta fram den.

Enligt Sirviö behövs inget skilt uttalande. Det skulle strida mot kyrkans essens.

- Enligt mig är inte kyrkans uppgift att ge offentliga tillkännagivanden där vissa grupper begränsas. Hellre en kyrka som är öppen och proklamerar lagen och evangeliet. Det är kyrkans offentliga tillkännagivande.

Han anser ändå det är bra att saken diskuteras.

- Det är bra att tala om saker, lyssna på varandra, låta olika åsikter komma fram, söka alternativ.

En arbetsgrupp kring samma tema sköts ner

Rådet röstade i oktober ner Sirviös förslag om att grunda en arbetsgrupp som skulle fundera kring och koordinera församlingens arbete bland sexual- och könsminoriteter.

Hellre en kyrka som är öppen och proklamerar lagen och evangeliet. Det är kyrkans offentliga tillkännagivande― Kyrkoherde Jouni Sirviö

Som grund för idén var Pridediskussionen och anklagelserna om att församlingsverksamheten inte är öppen. Sirviö ansåg att arbetsgruppen kunde bokföra allt som stöder öppenhet och transparens.

Leppälä ansåg i sin tur att alla människor borde behandlas jämlikt och föreslog därför att Sirviös förslag om en arbetsgrupp skulle avslås. Hennes förslag vann med rösterna 9-5.

Sirviö och Pekka Nurmi anmälde avvikande åsikt.

Pride väcker debatt i såväl staden som församlingen

Karlebys första Pride-evenemang arrangerades 2018. På grund av coronaepidemin ordnades ingen Pride i år, men beslutsfattarna förde en hård diskussion om ifall staden ska flagga med regnbågsflaggan under Pride nästa år.

Efter långa diskussioner röstade stadsfullmäktige i Karleby ner stadsstyrelsens beslut om att inte hissa regnbågsflaggan under Prideveckan nästa sommar.

Artikeln baserar sig på Pridesta tuli kova pala Kokkolassa: seurakuntaneuvosto miettii nyt irtisanoutumista kaikesta yhteistyöstä sateenkaariliikkeen kanssa skriven av Sari Vähäsarja. Översättning och bearbetning Juho Teir.