Hoppa till huvudinnehåll

Här är öarna som kan få förbindelsebåtstrafik också i fortsättningen - myndigheterna ger konkret förslag inom kort

Nordic Duck sommaren 2014
Arkivbild. Förbindelsebåtstrafiken står inför stora förändringar i Åbolands skärgård. Nordic Duck sommaren 2014 Bild: Yle/ Nora Engström båtar,nordic duck

Myndigheterna utreder som bäst vilka öar som har fast bosättning längs rutten Houtskär-Iniö samt Nagu södra och tvärgående rutt. Orsaken är att Närings-, trafik och miljöcentralen planerar att ändra trafiken så att förbindelsebåtarna endast stannar vid öar, där någon är skriven.

Nu har Pargas stad sammanställt statistik på öar med fast bosättning åt NTM-centralen. Informationen ska användas då myndigheterna lägger upp servicenivån för rutterna.

NTM-centralen ska konkurrensutsätta förbindelsefartygsrutterna för perioden 1.5.2022–30.4.2027. Enligt de nuvarande planerna kommer förbindelsebåtarna alltså inte att stanna vid öar, där ingen är skriven.

Här är öarna med fast bosättning längs de nu aktuella rutterna

Följande öar har fast bosättning i Väståbolands skärgård, statistiken gäller i november 2020:

 • Ängsö
 • Äpplö
 • Åselholm
 • Berghamn (längs Utörutten)
 • Björkö
 • Bockholm
 • Borstö
 • Brännskär
 • Furuskär
 • Stora Gloskär/Trunsö
 • Gullkrona
 • Hepmo
 • Hummelholm
 • Killingholm
 • Knivskär
 • Kolko
 • Kopparholm
 • Kvarnholm
 • Långholm
 • Lempnäs
 • Lökholm
 • Lom
 • Nåtö
 • Penö
 • Pensar
 • Perkala
 • Rockelholm
 • Sandholm
 • Själö
 • Sördö
 • Södö
 • Stenskär
 • Träskholm
 • Triören
 • Ytterstö

De här öarna har ingen fast bosättning längs de nu aktuella rutterna

De här öarna har ingen fast bosättning, enligt statistik från november 2020.

 • Bodö
 • Byskär
 • Fagerholm
 • Grötö
 • Härklot
 • Lammholm
 • Lempmo
 • Salmis

Enligt myndigheterna är det inte statens uppgift att ordna med transport till öar utan fast bosättning. I nuläget stannar förbindelsebåtarna på en del öar där det endast finns fritidsbostäder samtidigt som en del öar där det bor människor året runt saknar en förbindelse.

Nu strävar myndigheterna efter att ta iland vid öar där det bor folk året runt, för att göra läget mer rättvist.

Vid Pargas stad har man konstaterat att situationen är knepig, eftersom man delvis förstår rättviseaspekten samtidigt som staden anser att det är synd att servicenivån sjunker.

Staden hoppas också på fortsatta förbindelser till öar med turismverksamhet, även om det inte skulle finnas fast bosatta på öarna.

Kan fler skriva sig i Pargas stad?

Men finns det en möjlighet att fler deltidsboende skriver sig i Pargas stad och på den ö man har sin stuga på, för att garantera en fortsatt trafik? Tidigare meddelade skådespelaren Riko Eklundh att han skriver sig på Sandholm, för att garantera förbindelsebåtstrafik till ön också i fortsättningen.

Enligt Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén är det en entydigt positiv sak att deltidsboende skriver sig i staden.

- Utgångspunkten är att det är en entydigt bra sak, så klart kan det finnas människor som vill bosätta sig på platser som ur kommunal service synvinkel är lite utmanande, men vi har en lång erfarenhet av att ordna till exempel skoltransporter så vi får det nog att fungera, säger Nygrén.

Samtidigt har stadens planläggningschef Heidi Saaristo-Levin tidigare konstaterat att staden förutsätter att det finns en förbindelsebåtsförbindelse till en ö om man som deltidsboende vill skriva sig på ön.

Förberedelserna för de nya avtalen pågår som bäst, och information om servicenivån klarnar kanske redan under den här veckan, meddelar NTM-centralen. Då utkastet till servicenivå har publicerats, kan allmänheten ge sina åsikter om det.


Artikeln uppdaterades 25 november klockan 22:39 med information om vilka öar som har fast bosatta invånare.

Läs också