Hoppa till huvudinnehåll

Kristdemokraternas skuggbudget: Vill lindra beskattningen och inhibera onödiga reformer

Sari Essayah på bild.
Sari Essayah är Kristdemokraternas partiordförande. Sari Essayah på bild. Bild: Petteri Bülow / Yle Kristdemokraterna i Finland (KD),riksdagsledamöter,riksdagsledamot i Finland,Sari Essayah,kristdemokratiska partier

KD vill satsa på en stimulerande skattepolitik och göra satsningar på äldreomsorg, terapi och barnfamiljer. Låntagningen under coronakrisen är enligt riksdagsgruppen berättigad.

Vad då skuggbudget?

Oppositionspartiernas riksdagsgrupper presenterar under hösten sina alternativa budgetar, eller så kallade skuggbudgetar.

  • Skuggbudgetarna är ett instrument som ger möjlighet att presentera alternativ till regeringens ekonomiska politik och visa på ideologiska skillnader.
  • Genom att beräkna exakta summor för vad man vill satsa på och var man vill spara vill oppositionspartierna visa att det finns konkreta och trovärdiga alterantiv.
  • Då summor nämns är de oftast i jämförelse med regeringens förslag i nästa års statsbudget.
  • Skuggbudgetarna debatteras i riksdagens plenum. Ibland får de tack för att de innehåller fräscha idéer, ibland kritiseras de för populism.
  • Den egentliga statsbudgeten godkänns i plenum i slutet av december. Före det röstar riksdagen om ändringsförslag, där man kan återfinna delar av skuggbudgetarna. Det blir sällan några ändringar i budgeten under behandlingen i plenum, utan den godkänns vanligtvis enligt finansutskottets förslag.

Det är viktigt att staten tar den största smällen av coronakrisen, därmed är det berättigat att ta lån under krisen. Det skriver Kristdemokraternas riksdagsgrupp i sin skuggbudget för år 2021.

Samtidigt tycker KD att regeringen borde inhibera projekt som på lång sikt ökar kommunernas, företagens och skattebetalarnas börda. Som exempel nämns utvidgningen av läroplikten.

- Vi föreslår inte att några coronaåtgärder dras tillbaka eller att det görs omfattande nedskärningar. Kommunerna, sjukvårdsdistrikten, företagen om de som blivit av med sin utkomst behöver verkligen stöd i den här situationen, sade riksdagsgruppens ordförande Päivi Räsänen.

KD efterlyser skattestimulans

KD vill inhibera bränsleskattehöjningen som trädde i kraft i år. Samtidigt vill partiet inhibera energiskattehöjningen som träder i kraft nästa år. Höjningarna bedöms vara orättvisa för både privatpersoner och transportbranschen.

Dessa åtgärder skulle enligt beräkningarna minska statens inkomster med 359 miljoner euro.

KD vill göra ändringar i indexjusteringar som har att göra med inkomstbeskattningen. Med det skulle beskattningen lindras i alla inkomstklasser.

Vidare vill partiet höja hushållsavdraget och sänka priset på livsmedel genom att sänka mervärdesskatten för frukt och grönsaker. Stödet för närståendevård skulle bli skattefritt.

Förbättringar i äldreomsorgen och satsning på terapigaranti

I Kristdemokraternas satsningar ingår förbättringar i äldreomsorgen, införandet av en terapigaranti och stöd till barnfamiljer.

Riksdagsgruppen föreslår att avgiften för syskon avskaffas helt inom småbarnspedagogiken.

Föreningar som delar ut mathjälp ska få stöd i form av bestående anslag.

Riksdagsgruppen skulle öka statens inkomster genom att införa en hälsobaserad skatt för tillsatt socker. KD vill begränsa avdraget i beskattningen för arbetsmarknadsorganisationernas medlemsavgifter.

Utgifterna skulle minskas med 400 miljoner euro genom ändringar i systemet för bostadsbidrag.

Vake, klimatfonden och EU ger pengar

Som engångsintäkter föreslår KD att statens utvecklingsbolag Vake (som ombildas till Klimatfonden Ilmastorahasto OY) läggs ned och att kapitaliseringen dras tillbaka.

KD föreslår också en minskning i Sitras kapital. Sitra står för Jubileumsfonden för Finlands självständighet.

Kristdemokraterna skulle vidare ha lyckats klart bättre än regeringen i den senaste tidens förhandlingar med EU om stödpaket och annat.

Med i skuggbudgeten finns en sänkning i medlemsavgiften till EU för 85 miljoner euro.

Skuggbudgeten skulle minska lånebehovet

Samtidigt med sin skuggbudget presenterade KD ett sysselsättningspaket, som enligt partiet skulle ge 100 000 fler sysselsatta de närmare åren.

I programmet ingår bland annat en reform av den sociala tryggheten.

KD anser att regeringen sölar med de sysselsättande åtgärderna.

Kristdemokraternas riksdagsgrupps skuggbudget skulle sammanlagt öka de offentliga utgifterna med 322 miljoner euro och minska skatteintäkterna med 893 miljoner euro.

Nya intäkter och inbesparingar finns med för sammanlagt 1,6 miljarder euro.

Skuggbudgeten skulle enligt partiet minska lånebehovet med 467 miljoner euro.

Läs också