Hoppa till huvudinnehåll

Rättegången mot Martyrkyrkans vänner inleddes – rätten avgör om tillstånd för penninginsamling behövdes eller inte

Österbottens tingsrätt
Arkivbild. Österbottens tingsrätt Bild: Yle/Roger Källman österbottens tingsrätt

Föreningen Martyrkyrkans vänner misstänks för penninginsamlingsbrott och åklagaren yrkar på att grundaren och styrelseordförande Johan Candelin samt en styrelsemedlem ska dömas till villkorligt fängelse.

Martyrkyrkans vänner har under åren 2014-2018 samlat in drygt 2,5 miljoner euro via rundbrev.

Mer än 4000 personer har donerat pengar till föreningen som i sin tur har skickat vidare pengarna till förföljda och utsatta kristna i olika delar av världen.

Fallet handlar om hur olika jurister tolkar behovet av tillstånd för penninginsamling. Enligt åklagaren behövs tillstånd medan föreningen hela tiden har nekat till brott.

- Föreningens medelsanskaffning baseras på två juristers utlåtanden, enligt vilka föreningen inte behöver penninginsamlingstillstånd, skriver föreningen på sin hemsida.

Bankgiro i rundbrev

Bakgrunden är att Martyrkyrkans vänner i samarbete med olika församlingar har ordnat tillställningar som varit öppna för alla. Under tillställningarna har Martyrkyrkans vänner bland annat informerat om sin verksamhet och personer som varit intresserade av att beställa
föreningens rundbrev har fått uppge sina kontakuppgifter.

I utskicken som personerna sedan har fått har det också funnits bankgiro och mottagaren har via det kunnat göra en så stor inbetalning som hen själv velat.

Enligt åklagaren har föreningen klart uttryckt sin önskan att få motta pengar som donation. Dessutom har föreningen för att möjliggöra donationen sänt med en bankgiroblankett.

Därför handlar det enligt åklagaren om en vädjan till allmänheten om penningdonationer utan motprestation.

I början av 2019 belades föreningens och ordförandens egendom i Karleby med en kvarstad på drygt 2,5 miljoner euro.

Pengarna som samlats in har skickats vidare till behövande och föreningen har i dag inga tillgångar. Åklagaren yrkar på att föreningen ska dömas att till staten förverka det insamlade beloppet, drygt 2,5 miljoner euro.

I väntan på domen har föreningens verksamhet till stora delar legat nere. Candelin har tidigare sagt till tidningen Kyrkpressen att det tyngsta är att inte kunna hjälpa fattiga och utsatta som behöver pengar för till exempel sjukhus och mediciner.

Yle Österbotten har nått Johan Candelin men han vill i det här skedet inte ge några kommentarer.