Hoppa till huvudinnehåll

"Inte ekonomiskt försvarbart att vi flyttar härifrån" – Borgå stiftsfullmäktige vill inte att kyrkan gör sig av med domkapitelshuset

Presstillfället i domkapitelhusets plenisal.
Borgå stift informerade på torsdagen om vad stiftsfullmäktige diskuterat. Presstillfället i domkapitelhusets plenisal. Bild: Yle/Hedvig Sandell Borgå stift,domkapitelhusets plenisal

Torsdagen den 26 november diskuterade Borgå stiftsfullmäktige förslaget till kyrkans centralfonds fastighetsstrategi. De anser att förslaget är bristfälligt uppgjort och bör förkastas till alla delar.

I sitt utlåtande framhåller stiftsfullmäktige att stiftet enligt kyrkolagen själv beslutar och ansvarar för sin verksamhet och ekonomi.

De framhåller också det kulturhistoriska och kyrkliga värde helheten domkapitelshuset, Biskopsgården och domkyrkan utgör samt redogör för fastighetskostnaderna för domkapitelshuset.

– Vi är enhälliga. Alla domkapitel och stiftsfullmäktigen i Finland är emot det här förslaget. Och jag tror Kyrkostyrelsen tar det till sig, säger stiftsfullmäktiges ordförande, Anita Ismark.

Två män som står upp.
Lars-Eric Henricson (till vänster) och biskop Bo-Göran Åstrand vill inte att Domkapitlet ska behöva flytta ut ur domkapitelshuset. Två män som står upp. Bild: Yle/Hedvig Sandell biskopar,lars-eric henricson

Enligt utredningen Kyrkostyrelsens konsult har gjort, skulle kostnaderna för domkapitelshuset vara högre än vad stiftet anser att de är.

– Konsulten har använt sig av siffror som inte baserar sig på bokslut utan på något annat, och vi kan egentligen inte säga vad hans siffror baserar sig på, säger Borgå stifts lagfarna assessor, Lars-Eric Henricson.

Stiftet har låtit revidera sina bokslut och gett dem till Kyrkostyrelsen.

– De siffrorna är riktiga. Som jag ser det är det inte ekonomiskt försvarbart att vi flyttar härifrån, säger Henricson.

Tvärtom tycker han utredningarna visar att Domkapitlet som ämbetsverk har det bra i domkapitelshuset.

– Vi är dessutom billiga i drift.

Viktigt område för Borgå stift

Biskop Bo-Göran Åstrand håller med sina kollegor.

– Vi trivs här. Personalen som jobbar i domkapitelshuset säger alla att det här är mycket ändamålsenliga lokaler för vårt arbete. Vi har enskilda arbetsrum och också gemensamma rum, som vi kan använda vid behov.

Det att byggnaden är gammal är heller inget hinder.

– Rent tekniskt är den samtidigt också modern och ändamålsenlig.

Plenisalen i domkapitelshuset är också i flitig användning.

– Under min tid har vi haft 1 700–1 800 besök här per år, säger Lars-Eric Henricson.

En annan orsak till att personalen inte vill flytta från domkapitelshuset är att det ingår i en större helhet, som är viktig för Borgå stift.

– Här har vi förutom domkapitelshuset också Biskopsgården och de allmänna lokalerna där, där vi har mellan 700 och 900 gäster varje år, säger Bo-Göran Åstrand.

Domkyrkan, som ligger i anslutning till de båda byggnaderna, hör också till helheten. Där vigs präster och hålls viktiga möten och sammankomster för stiftet.

– Sammantaget är det här en så viktig miljö för oss att vi har svårt att se var vi skulle kunna hitta något motsvarande.

En man.
Biskop Bo-Göran Åstrand bor själv i Biskopsgården. En man. Bild: Yle/Hedvig Sandell biskopar,biskop bo-göran åstrand

Medierna gick tidigare ut med att Borgå stift också kan tvingas flytta ut ur Biskopsgården. Uppgifterna baserade sig på ett felaktigt pressmeddelande från Domkapitlet.

Det är ändå inget som är aktuellt nu, säger Lars-Eric Henricson.

– Det skulle kunna ske tidigast i slutet av 2034, när hyresavtalet med Borgå stad går ut.

Då skulle stiftet kanske riskera behöva flytta ut ur Biskopsgården, säger Henricson.

– Det som egentligen angår Biskopsgården är det att vi tycker det är fel att påstå att kostnaderna är så höga där. Konsulten sätter 90 000 euro mera på prislappen än vad det kostar.

Tankar på att göra om huset till museum

Nästa steg är att Kyrkostyrelsens plenum kommer räkna in alla utlåtanden om förslaget till fastighetsstrategin. Den 15 december fattar de beslut i frågan.

Ifall Kyrkostyrelsen beslutar göra sig av med domkapitelshuset innebär det att Domkapitlet bör flytta ut senast 2027.

– Det skulle nog kännas märkligt. Med tanke på att vårt stift har jobbat här i hundra år och det här är en sammanlänkande helhet för stiftet och vår verksamhet i Svenskfinland, säger Åstrand.

Vad som skulle hända med byggnaden ifall kyrkan gör sig av med den är svårt att förutse, men den föreslås ges tillbaka till staten.

Staten gav domkapitelshuset till Domkapitlet när det övergick från att vara en statlig myndighet till en kyrklig 1995.

– Men jag tror inte staten är intresserad av den här byggnaden; man har inte bruk för den, säger Henricson.

Det finns också tankar om att byggnaden skulle kunna omvandlas till ett museum och att den skulle säljas ute på den fria marknaden.

– Byggnaden är ju ändå mest värdefull när den är i sitt ursprungliga bruk.

Domkapitelshuset dyrt att behålla

- I den här ekonomiska situationen är det ett måste att leta efter besparingar, säger Jukka Laurila som är fastighetsutredare på Kyrkostyrelsens ekonomiavdelning.

Han har skrivit utkastet till fastighetsstrategin.

Gällande domkapitelshuset är förslaget att fram till 2027 eventuellt sälja domkapitelshuset eller överföra det i statens ägo.

Istället skulle man leta efter moderna och hälsosamma kontorslokaler att hyra.

- Coronaepidemin har märkbart ökat på andelen distansarbete och rörligt arbete. Det är inte ekonomiskt förnuftigt att hålla kvar stora arbetsrum åt alla, säger Laurila.

Angående fastighetskostnaderna för domkapitelshuset så säger Laurila att utredningen gjorts av en utomstående konsult som gått igenom utgifterna ett kvitto i taget.

Enligt Laurila har man inte föreslagit några ändringar när det gäller Biskopsgården, annat än att det kan undersökas om en del av huset eventuellt kan inhysa Domkapitlets anställda.

- Jag har inte föreslagit att man ska göra sig av med Biskopsgården, säger Laurila.

Biskopsgården ägs av Borgå stad och hyrs av kyrkans centralfond. Det nuvarande hyresavtalet är i kraft till 2034.

Artikeln uppdaterad 27.11.2020 kl. 5.30. Stycket om mediernas rapportering kring Biskopsgårdens framtid specificerades.

Läs också