Hoppa till huvudinnehåll

Lappvikborna lider då vägarna på hemorten har stora gropar

Söndrig väg.
Lappvikborna är bekymrade över sina dåliga vägar. Bilden är inte från Lappvik. Söndrig väg. Bild: Yle/Hanna Sjöström hindsbyvägen

Vägarna i Lappvik blir allt sämre, skriver några Lappvikbor i ett initiativ till Hangö stad. Både bilister och fotgängare lider av de dåliga vägarna.

Vi är rädda för att få punktering eller köra i diket, skriver Lappvikborna i initiativet. Det är värst på vintern och våren då rejäla gropar bildas i vägarna.

Initiativtagarna önskar att vägarna repareras innan det händer någon olycka som man inte kan åtgärda med pengar.

Tekniska nämnden: Inga planer på saneringar nu

Tekniska nämnden i Hangö svarar att gator på stadens område den senaste tiden har förnyats i sin helhet endast i samband med sanering av rör på gatuområden. Då har hela gatans konstruktioner och dränering byggts om.

Det finns inga sådana planer på saneringar av avloppsvatten, vatten- eller dagvattenledningar för Lappviks del. Därför planeras inte heller några reparationer av gator på området.

Gator kanske förnyas 2023

Nämnden konstaterar att elbolaget Caruna planerar att senast 2023 ändra lågspänningsnätets kablar från luftkablar till jordkablar.

Då skulle det vara förnuftigt att även förnya Lappviks gatubelysning och de kablar som hör till dem.

Då skulle staden också kunna förnya gatukonstruktioner och det kunde bli en aning billigare om det görs samtidigt som elbolaget bygger.