Hoppa till huvudinnehåll

Nästan hälften av rektorerna riskerar arbetsutmattning - "Tanken på distansundervisning på obestämd tid skapar osäkerhet"

Marina Sjöholm, rektor för Tölö gymnasium, januari 2016
Marina Sjöholm, rektor för Tölö gymnasium, berättar att coronapandemin har gjort arbetet psykiskt belastande. Marina Sjöholm, rektor för Tölö gymnasium, januari 2016 Bild: Yle/Helena von Alfthan Rektor,rektor marina sjöholm

Coronapandemin sätter inte enbart press på eleverna och lärarna - nu visar en ny rektorsbarometer att också rektorerna upplevt ökad stress och mindre arbetsmotivation.

Till en rektors arbetsuppgifter hör att upprätthålla utbildningen i krisförhållanden och se till att såväl lärare som andra anställda samt eleverna på skolan har det bra.

Det här ansvaret har visat sig tungt under coronapandemin. Nästan hälften, 48 procent, uppger att de riskerar arbetsutmattning.

- Jag tycker att den senaste perioden har varit belastande rent psykiskt.

- I fredags fick vi besked om att en årskurs skulle undervisas på distans och vi fick lägga om planerna för att kunna genomföra provperioden som är på gång. I går fick vi ett nytt besked om att det blir distansundervisning för hela skolan, vilket gör att vi får ändra på planerna igen, säger Marina Sjöholm, rektor för Tölö gymnasium i ett pressmeddelande.

Vi har ett bra arbetsklimat men det är stressigt. Alla lärare försöker stöda studerandena så gott det går men vi kanske inte lyckas nå alla― Marina Sjöholm, rektor för Tölö gymnasium

Snabba omställningar sätter stor press på rektorerna

Endast 34 procent av rektorerna uppger att de känner sig entusiastiska. Motsvarande andel i fjol var 46 procent.

Ansvaret för eleverna och studerandena och osäkerheten kring hur skolvardagen kan arrangeras på bästa möjliga sätt, är det som tär mest på krafterna just nu.

- Vi har ett bra arbetsklimat men det är stressigt. Tanken på att vi nu går in för distansundervisning på obestämd tid skapar en osäkerhet. Alla lärare försöker stöda studerandena så gott det går men vi kanske inte lyckas nå alla, säger Sjöholm.

Jag känner att mitt jobb är mer betydelsefullt än någonsin förr.― Mia Förars-Pöytäniemi, rektor för Västersundoms och Dickursby skola

Mia Förars-Pöytäniemi, rektor för Västersundoms skola och Dickursby skola i Vanda upplever att coronapandemin har visat hur viktiga rektorer är.

- Energinivån är inte den samma som den brukar vara. Däremot känner jag att mitt jobb är mer betydelsefullt än någonsin förr, att jag gör skillnad, säger Förars-Pöytäniemi.

Lösningen kan finnas i biträdande rektorer

För att råda bot på läget efterlyser Finlands svenska lärarförbund FSL mer rektorsresurser. Det här för att kunna utveckla modeller för biträdande rektorer som kan hjälpa till med de uppgifter rektorerna inte hinner med.

Rektorerna behöver också kunna upprätthålla sitt eget kunnande, vilket de inte har tid med nu.

Jag tycker att den senaste perioden har varit belastande rent psykiskt. I fredags fick vi besked om att en årskurs skulle undervisas på distans. Igår fick vi ett nytt besked om att det blir distansundervisning för hela skolan, istället.― Marina Sjöholm, rektor för Tölö gymnasium

Både Sjöholm och Förars-Pöytäniemi upplever att en allt för stor del av arbetstiden måste vikas till olika förfrågningar, det kan handla om att distribuera information, enkäter och andra förfrågningar.

- Vi blir ofta flaskhalsar för sådant som kunde ha skickats direkt till personalen, säger Förars-Pöytäniemi.

Rekryteringen av rektorer är inte alltid så lätt och FSL hoppas också på något som kunde höja yrkets dragningskraft.

Rektorsbarometern utreder de finländska rektorernas välbefinnande och hälsa och är en del av det internationella forskningsprojektet Principal Health and Wellbeing. I Finland är det pedagogie professor Katariina Salmela-Aro som ansvarar för insamlingen av data.