Hoppa till huvudinnehåll

Här är de senaste coronarestriktionerna i Sibbo, Borgå och Lovisa - kolla hur din vardag påverkas

Personer i munskydd i gatubild.
Både Sibbo, Borgå och Lovisa skärper coronarestriktionerna. I Lovisa är restriktionerna ändå inte lika stränga som närmare huvudstadsregionen. Personer i munskydd i gatubild. Bild: Benjamin Suomela / Yle station,Helsingin Bussiliikenne,coronavirus,COVID-19,Helsingforsregionens trafik (HRT),andningsskydd,ansiktsmasker,mångkulturalism,spårvagnar

På onsdagen meddelade Nylands regionala samordningsgrupp att hela Nyland nu har kommit in i den allvarligaste fasen av coronaviruspandemin, den som kallas samhällsspridning.

Den regionala samordningsgruppen lade därför fram en lång lista med ytterligare begränsningar och rekommendationer för Nyland.

Det är ändå Regionförvaltningsverket i Södra Finland och kommunerna som skilt beslutar om de tar i bruk de föreslagna rekommendationerna och restriktionerna.

I faktarutorna här under hittar du de senaste restriktionerna och rekommendationerna som Lovisa, Borgå och Sibbo meddelade om fredagen den 27 november.

Regionförvaltningsverket förbjuder samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över tio personer inomhus och utomhus i Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts område.

Mer info om det hittar du också i faktarutan längst ner i artikeln.

Borgås senaste restriktioner och rekommendationer (27.11)

Borgå stad inför nya restriktioner och rekommendationer med vilka man försöker hindra spridningen av coronaviruset i staden. Restriktionerna och rekommendationerna gäller 30.11-20.12.2020. Staden följer läget och reagerar vid behov, om det blir förändringar.

Lokaler stängs och hobbyverksamhet tar paus

Staden stänger alla sina kundlokaler som är öppna för allmänheten, såsom bibliotek, kultur- och idrottslokaler med undantag av lokaler för nödvändiga tjänster och ärendehantering. Behandlingen av ärenden och tjänsterna fortsätter huvudsakligen digitalt och per telefon.

På biblioteken fortsätter avhämtningstjänster för reservationer och det är möjligt att beställa tid till kunddatorer för snabba ärenden eller för att sköta ärenden med myndigheter. Även ungdomslokalerna håller stängt men ungdomsarbetarna fortsätter sin verksamhet ute, i skolor och digitalt. Ungdomsarbetarna träffar barn och unga som är i behov av särskilt stöd på ett tryggt sätt enligt avtal också i inomhuslokaler.

All hobbyverksamhet som staden ordnar avbryts i inomhuslokaler och hobbyverksamheten för personer över 20 år också utomhus. Hobbytiderna för personer över 20 år på utomhusplaner inställs. Hobbyverksamheten för personer under 20 år kan fortsätta utomhus men bara med den egna träningsgruppen på tidigare beviljade tider. Tävlingar, matcher eller serieverksamhet ordnas inte. Nya tider beviljas inte.

Utomhusplanerna kan användas av stadens invånare när det inte ordnas hobbyverksamhet för barn och unga. Det blir mer övervakning på planerna. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna hålls stängda. Skolornas idrottstimmar hålls utomhus och i skolans lokaler, inte i andra inomhusmotionslokaler.

Tränings- och tävlingsmöjligheter för tävlings- och toppidrotten tryggas för professionell idrott som bygger på serielicensavtal eller idrottsavtal enligt undervisnings- och kulturministeriets definition, landslagsverksamheten, Olympiska kommitténs stödidrottare och idrottare som undervisnings- och kulturministeriet har beviljat stipendium i samarbete med huvudstadsregionens Idrottsakademi.

– Vi rekommenderar starkt att också privata aktörer följer samma restriktioner, vädjar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Musikinstitutet och konstskolan går över till distansundervisning. Medborgarinstitutets lokaler stängs men en del av kurserna fortsätter med distansundervisning. Borgå Folkakademi har meddelat att de följer samma förfaringssätt.

Många bastjänster fortsätter, munskyddsrekommendationen utökas på arbetsplatserna

Största delen av social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter tills vidare och beställda tider avbokas inte. Även småbarnspedagogiken, grundläggande undervisning och eftermiddagsklubbverksamheten fortsätter med iakttagande av hygien- och säkerhetsanvisningar samt rekommendationer att använda munskydd.

Staden rekommenderar att alla arbetsplatser där det även tillfälligt är möjligt övergår till distansarbete. Om distansarbete inte är möjligt, bör munskydd användas i alla arbetslokaler även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatser borde man hålla lunchraster och kafferaster i turer.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förbjudit alla allmänna tillställningar och sammankomster inom- och utomhus 30.11–18.12.2020, ändå så att ordnande av allmänna tillställningar och sammankomster för högst 10 personer är tillåtet under förutsättning att säkerheten i dem kan säkras med iakttagande av anvisningar som undervisnings- och kulturministeriet och THL har utfärdat. Av tillställningar i vilka högst 10 personer deltar borde ordnas endast de som är absolut nödvändiga, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningarnas möten, och i dessa bör distansförbindelser utnyttjas alltid när det är möjligt.

Staden rekommenderar också att närkontakterna begränsas till den egna familjen eller närstående som kan jämföras med familjen. Övriga privata möten eller familjesammankomster rekommenderas inte. Minnesstunder kan arrangeras i liten skala.

Kompassen och kundtjänst

Stadens servicekontor Kompassen tar inte emot kunder. Kompassen betjänar dock vardagar klockan 9–16 på numret 020 692 250 och per e-post kompassi@porvoo.fi. Ärenden hos staden kan också skötas elektroniskt på adressen ePorvoo.fi. https://www.eporvoo.fi/fi-FI/ Under den tid servicekontoret Kompassen hålls stängt kan du på servicekontoret inte betala räkningar som staden skickat. Också fisketillstånden ska köpas på nätet, www.kalakortti.com.

Du kan ändå boka tid i Kompassen för att sköta nödvändiga ärenden. Att söka ändring i stadens beslut och att bekanta sig med dokument är sådana ärenden. Också dessa ärenden ska dock i första hand skötas elektroniskt. Dokument som ska lämnas in till staden kan lämnas i Kompassens postlåda, Krämaretorget B.

Övriga kundserviceställen

Alla ärenden med staden sköts i första hand elektroniskt eller per telefon. Om nödvändigt, kan du separat komma överens om ett möte. Information om stadens tjänster och hur du får kontakt med staden finns på stadens webbplats www.borga.fi.

Biblioteket

Stadsbibliotekets och närbibliotekens lokaler är stängda för kunderna 30.11 - 20.12.

Du kan dock reservera material i Helle-nätbiblioteket. Reserveringarna kan avhämtas i stadsbiblioteket, närbiblioteken och bokbussen och materialet kan också returneras till dem, med undantag av Kerko bibliotek. Stadsbibliotekets returneringslucka hålls öppen. Lånetiderna förlängs till 20.12.

Förutom nätbiblioteket kan kunderna använda bibliotekets e-tjänster så som e-böcker, e-tidningar, musik och filmer. Också digitalt stöd kan fås på distans.

Kunderna har möjlighet att använda kunddatorer till nödvändiga snabba ärenden på nätet. För detta ska du boka tid i förväg hos bibliotekens kundtjänst: stadsbiblioteket tfn 019 520 2418, paakirjasto@porvoo.fi; Gammelbacka bibliotek tfn 040 197 7212 och Vårberga bibliotek tfn 019 520 2410.

Du kan följa bibliotekets evenemang, boktips och sagostunder på bibliotekets Facebook-sida.

Helle-nätbiblioteket: https://helle.finna.fi

E-material i Helle-biblioteket https://helle.finna.fi/Content/e-aineisto?lng=fi

Kulturtjänster

Stadens kultur- och utställningslokaler samt museer är stängda 30.11 - 20.12. Staden stänger också Konsthallen, Galleri Gamla Kaplansgården och J. L. Runebergs hem. Dessutom är Walter Runebergs skulptursamling stängd på vintrarna.

Också Borgå museums Holmska gården och Gamla rådhuset samt Konstfabriken och kulturhuset Grands kultursalar hålls stängda.

Kulturevenemangen och verkstäderna ställs in fram till 20.12. Självständighetsdagens konsert kan följas som direktsändning 6.12 klockan 14 på stadens YouTube-kanal. Utlysning av julfreden spelas in på förhand och skickas ut på nätet på julafton 24.12.

Det är möjligt att njuta av mångsidig kultur också på distans. Utbudet är omfattande, och nya produktioner publiceras hela tiden. På sidan Digitala kulturtjänster finns olika konserter, sagostunder, pysselverkstäder och till exempel intervjuer med konstnärer.

Digitala kulturtjänster: https://www.borga.fi/digikultur.

Ytterligare information om kulturverksamheten: https://www.borga.fi/kultur

Grundläggande konstundervisning

Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskola övergår till distansundervisning.

Musiklekskolorna i daghemmen fortsätter. De övriga musiklekskolorna övergår till distansundervisning.

Eftermiddagsklubben Konstikas i Konstskolan fortsätter i smågrupper.

Staden rekommenderar också att privata anordnare av grundläggande konstundervisning övergår till distansundervisning för resten av terminen.

Medborgarinstitutet

Alla medborgarinstitutets kurser övergår till distansundervisning från 30.11 för resten av terminen. Om distansundervisningen inte är möjlig, avbryts kursen och den flyttas till en annan tidpunkt. Medborgarinstitutet informerar deltagarna separat. En del av föreläsningarna streamas.

Simhallen

Simhallen är stängd för alla användare 30.11 - 20.12.

Idrottssalar och idrottsplatser utomhus

Skolornas idrottssalar får användas endast av skolorna.

All hobbyverksamhet som staden ordnar inomhus avbryts, så som också hobbyverksamheten som ordnas utomhus för över 20-åriga. Träningsturerna för över 20-åringar på idrottsplatser utomhus inställs. Staden rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Hobbyverksamheten för under 20-åriga kan fortsätta utomhus men endast med den egna gruppen på turer som tidigare beviljats. Nya turer ges inte efter bokningssituationen 26.11. Tävlingar, matcher och serieverksamhet ordnas inte.

Idrottsplatserna utomhus, så som konstisen och de övriga isbanorna, kan utanför barns och ungas hobbyverksamhet användas av stadens invånare. Övervakningen på banorna ökas. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna är stängda. Skolornas gymnastiklektioner ordnas utomhus och i skolornas egna lokaler, inte i övriga idrottssalar inomhus.

Friluftsområdena, så som näridrottsplatserna, friluftslederna och naturstigarna kan användas av alla, så som också konditionstrappan och motionsredskapen utomhus. Vinterbadplatsen i Kokon kan användas men omklädningsrummen är stängda. Friluftsstugorna är stängda. Ytterligare information finns på stadens sida https://www.borga.fi/idrott-och-friluftsliv

Ungdomstjänster

Ungdomslokalerna är stängda 30.11-20.12. Ungdomsarbetarna fortsätter verksamheten utomhus, på skolorna och digitalt. Dessutom träffar de vid behov barn och unga som är i behov av särskilt stöd på ett tryggt sätt också inomhus. Rådgivnings- och handledningstjänsten Navigatorn för unga betjänar på distans och med tidsbeställning. Bandlokalerna är stängda. Alla ungdomsarbetare kan kontaktas antingen per telefon, WhatsApp, e-post eller ungdomstjänsternas Instagramkonto. Evenemang för unga ordnas digitalt på ungdomstjänsternas olika kanaler. Ytterligare information finns på https://www.borga.fi/unga

Social- och hälsovårdstjänster

Social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter tills vidare, och reserverade tider avbokas inte. Vid alla besök rekommenderas användning av ansiktsmask, och det rekommenderas att man kommer ensam. Till exempel på rådgivningen kan båda föräldrarna komma med på mottagningen men syskon ska helst inte följa med. Matsalen i Äppelbackens servicehus och servicerådgivningen Rodret stängs för utomstående 30.11 - 20.12.2020. Rodret betjänar per telefon och e-post vardagar klockan 9–15, tfn 040 676 1414 och ruori@porvoo.fi.

Övriga lokaler

Gammelbacka välfärdscenter, Alvarshörnan i Gammelbacka allaktivitetshus och Lundagården är stängda 30.11 - 20.12.2020.

Coronaläget har försämrats snabbt också i Borgå

Coronaläget har försämrats snabbt i hela Nyland och antalet smittor och massexponeringar har stigit kraftigt också i Borgå. Nyland uppfyller nu kriterier för den allvarligaste fasen, dvs. spridningsfasen. Behovet av sjukhusvård och intensivvård har stigit oroväckande i Nyland, och även äldre åldersklasser börjar få smittor.

– Särskilt den kraftiga ökningen av massexponeringar ställer smittspårningskapaciteten på prov. I huvudstadsregionen har man redan sett hur dröjsmålen i spårningen av smittor och exponerade ökar då belastningen blir större. Detta leder å sin sida snabbt till att epidemin inte längre är under kontroll och smittorna ökar okontrollerat. Smittspårningskapaciteten har varit belastad också i Borgå denna vecka, berättar chefläkare Kati Liukko.

– Borgåborna rör sig mycket mellan Borgå och huvudstadsregionen på grund av arbete, ärendehantering och hobbyer. Detta gäller också unga. En allt större del av smittorna och exponeringarna kommer utanför Borgå, annanstans i Nyland och särskilt från huvudstadsregionen. Därför är det viktigt att även Borgå gör coronarestriktionerna strängare, framhäver biträdande överläkare för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund.

Hittils den här veckan, mellan måndagen den 23 november och torsdagen den 26 november, har det konstaterats 17 nya fall av coronavirussmitta i Borgå. Veckan innan (måndag till söndag) hade man 16 fall och veckan innan dess 9 fall.

De nya restriktionerna och rekommendationerna bygger på regionförvaltningsverkets bestämmelser samt rekommendationer från statsrådet och Nylands regionala coronakoordinationsgrupp. Borgå koordinerar sin verksamhet också med åtgärder som städerna i huvudstadsregionen vidtar.

– Det är viktigt att kunna skydda riskgrupper för vilka epidemin är allra farligast. Vi strävar också enligt möjligheterna efter att lindra de negativa sociala och utbildningsmässiga effekter som restriktionerna har särskilt för barn, unga och andra specialgrupper, fortsätter social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Sibbos senaste restriktioner och rekommendationer (27.11)

Sibbo tar i bruk allt strängare restriktioner för att hindra spridningen av coronaviruspandemin.

Andra stadiet

Gymnasierna och yrkesutbildningen på andra stadiet i Sibbo övergår till distansundervisning från och med tisdag 1.12. Distansundervisningen fortsätter ända fram till jullovet. Inom den grundläggande utbildningen fortsätter närundervisningen med beaktande av munskyddsrekommendationen samt säkerhets- och hygienanvisningarna. Även vid Sibbo institut ordnas undervisningen i mån av möjlighet på distans fram till utgången av höstterminen. Om kursen inte lämpar sig för distansundervisning, avbryts den. Kunderna får närmare information om arrangemangen direkt av institutet. Undantag utgör verksamhet för personer under 15 år samt utbildningar för långtidsarbetslösa och invandrare. De fortsätter som närundervisning.

Offentliga lokaler stängs

Sibbo kommun stänger största delen av sina offentliga inomhuslokaler för tiden 28.11–18.12.2020. Till exempel Allaktivitetshallen stängs helt och får användas endast av skolorna. Skolornas gymnastiksalar får inte heller användas om kvällarna. Däremot hålls ungdomslokalerna Unkan och Pleissi öppna, men eftermiddagsverksamhet för lågstadieelever ordnas inte.

-När motionslokalerna stängs är det ytterst viktigt att ungdomarna har en trygg plats att vistas på. Vi hoppas ändå att ungdomarna inte vistas i lokalerna i onödan. Antalet personer i ungdomslokalerna begränsas så att de är tillräckligt rymliga. Vi ser till att alla iakttar en god handhygien och alla som besöker ungdomslokalerna oberoende av ålder måste använda munskydd, säger bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Kommunen rekommenderar också att privata aktörer stänger sina motsvarande inomhuslokaler för motions- och fritidsaktiviteter.

Biblioteksverksamheten

Bibliotekens lokaler stängs inte helt och hållet men kunderna får endast uträtta sina ärenden där och avhämta reserverat material. Begränsningen gäller fram till 18.12 2020. Det här betyder att kunderna kan avhämta reserverat material och returnera material till biblioteket. I biblioteket avskärmas kunderna med mellanväggarna när de uträttar sina ärenden och går in och ut från biblioteket så att närkontakter kan undvikas. All annan vistelse i bibliotekets lokaler förbjuds, och bibliotekets mötesrum kan inte användas om kvällarna. Självbetjäningsbiblioteket vid Söderkulla bibliotek stängs eftersom rekommendationerna inte då kan övervakas.

Även bibliotekens öppettider ändras så att de bättre lämpar sig för den exceptionella situationen. Huvudbiblioteket i Nickby betjänar fram till 18.12 2020 må–to 9–18 och fr 9–16. På lördagar är biblioteket stängt. Söderkulla bibliotek betjänar må–on 8–18 och to–fr 8–16. På veckosluten är biblioteket stängt. Café Emilie i huvudbiblioteket stängs nu tidigare än vad som meddelats. Café Emilie stängs från och med lördag 28.11 2020. Efter att arbetet med att renovera och förnya Topeliussalen som ska inledas nästa år har färdigställts bedöms huruvida caféet kommer att återuppta sin verksamhet.

Kommunens kundtjänster stängs inte

Kommunens kundtjänster SibboInfo Nickby och SibboInfo Söderkulla förblir öppna. Vid SibboInfo har kunderna också möjlighet att använda en kunddator. I Söderkulla bibliotek avskärmas kunddatorerna med mellanväggar och de kan användas under bibliotekets öppettider. Kommunen rekommenderar att man kontaktar Info på distans och undviker personliga besök om ärendet går att sköta på distans. Kundtjänsten betjänar per telefon på numret 09 2353 6000 och per e-post på adressen info@sibbo.fi. Kommunens kundrådgivare betjänar också på chatten som finns på kommunens webbplats.

Det rekommenderas att alla som har möjlighet att arbeta på distans ska göra det. Om det inte är möjligt att arbeta på distans, rekommenderas att arbetsgivaren ger anvisningar om att använda ansiktsskydd i alla arbetslokaler fastän det skulle vara möjligt att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatserna ska luncherna och kafferasterna ordnas i skift. Kommunen har dessutom uppmanat sin personal att undvika onödiga närkontakter och använda ansiktsskydd även på fritiden.

Offentliga och privata tillställningar

Kommunen ställer in alla sina offentliga tillställningar fram till 18.12 med undantag av tillställningar som sänds direkt på webben. Kommunen rekommenderar att privata tillställningar inte ordnas fram till 18.12 2020. Med en privat tillställning avses också en familjeträff. Ett undantag från rekommendationen är småskaliga minnesstunder (högst 10 personer) som får ordnas.

Hobbyverksamhet

All hobbyverksamhet i grupp för vuxna (personer över 18 år) som ordnas av kommunen såväl inomhus som utomhus ställs in fram till 18.12.2020. Det här betyder till exempel att alla motionsgrupper ställs in. Kunderna får mera information så snart som möjligt. Kommunen rekommenderar att privata aktörer iakttar samma begränsning. Hobbyverksamhet i grupp för personer i åldern 12–17 år kan däremot ordnas utomhus men inte inomhus med iakttagande av säkerhetsavstånden och rekommendationen om munskydd. Hobbyverksamheten för personer under 12 år fortsätter såväl inomhus som utomhus förutsatt att den kan ordnas utan närkontakter. Om hobbyverksamheten inte avbryts, måste Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om att deltagarna och barnens följeslagare måste kunna undvika närkontakt följas.

Följ också tidigare begränsningar

De tidigare begränsningarna och rekommendationerna gäller fortfarande vid sidan av de nya strängare begränsningarna. Till exempel rekommendationen om att eleverna i högstadiet ska använda munskydd gäller fortfarande. Kommunen sammanställer alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo kommun på kommunens webbplats.

Lovisas senaste restriktioner och rekommendationer (27.11)

Lovisa går inte in för lika stränga begränsningar som kommunerna närmare huvudstadsregionen, eftersom coronaläget i staden är lugnare. Lovisa stads pandemistyrgrupp har utfärdat följande rekommendationer och begränsningar:

Offentliga evenemang

Enligt regionförvaltningsverkets beslut förbjuds alla offentliga evenemang inom- och utomhus i Lovisa under tiden 30.11.2020–18.12.2020. Det är dock möjligt att ordna tillställningar med högst 10 personer förutsatt att säkerheten kan garanteras enligt Institutet för hälsa och välfärds samt Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar. På detta sätt kan exempelvis företags och sammanslutningars lagstadgade och stadgeenliga möten ordnas.

Privata tillställningar

Det rekommenderas att man inte ordnar privata tillställningar för fler än 10 personer under tiden 28.11–18.12.2020. Med privata tillställningar avses även familjesammankomster.

Hobbyverksamhet i grupp

Den hobbyverksamhet för vuxna (över 18 år) som ordnas i lokaler som Lovisa stad förvaltar avbryts för tiden 28.11–18.12.2020. Lovisa stad rekommenderar även att övriga som ordnar hobbyverksamhet i grupp för vuxna avbryter verksamheten. I den mån det är möjligt kan hobbyverksamheten ordnas på distans.

Användning av offentliga lokaler

I detta skede stänger Lovisa stad inte några offentliga lokaler, men uppmanar kommuninvånarna att undvika sådana för allmänheten öppna lokaler där det kan uppkomma närkontakter som ökar smittorisken. Dylika lokaler är exempelvis konditionssalar och övriga lokaler som används för motionsverksamhet, såsom ishallar och simhallar.

Användning av munskydd

Lovisa stad rekommenderar att personalen inom den grundläggande utbildningen i årskurs 1–6 använder munskydd. Det samma gäller för personalen i de förskolor som har sin verksamhet i skolors lokaler. Den tidigare rekommendationen om att personalen i gymnasiet och årskurs 7–9 inom den grundläggande utbildningen ska använda munskydd gäller fortfarande. Dessutom rekommenderar Lovisa stad fortfarande att eleverna i gymnasiet ska använda munskydd. Denna rekommendation utvidgas nu så att den även gäller eleverna i årskurs 7–9 inom den grundläggande utbildningen. Skolan skaffar munskydden till eleverna i årskurs 7–9.

Arbetsgivare och anställda

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att arbetsgivare och anställda följer rekommendationen om distansarbete i sådana arbetsuppgifter där detta är möjligt fram till 18.12.2020. Arbetsgivaren bedömer huruvida det är möjligt att arbeta på distans. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderas det att arbetsgivaren instruerar de anställda att använda munskydd i alla arbetslokaler, även då det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Man bör dela upp lunch- och kaffepauserna på arbetsplatserna.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 27.11: Offentliga tillställningar med över 10 personer förbjuds

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer inomhus och i utomhusutrymmen i Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts område.

Besluten träder i kraft måndagen den 30 november. Beslutet för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område är i kraft till och med den 18 december 2020 medan beslutet för Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt är i kraft till och med den 14 december 2020.

Det är möjligt att ordna tillställningar med högst 10 personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner.

Av sammankomsterna med högst 10 personer bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga företags och sammanslutningars möten. Det rekommenderas att sådana möten ordnas på distans om det bara är möjligt.

- Vi diskuterade med våra sakkunniga om avgränsningen av besluten och konstaterade att det skulle ha inneburit utmaningar för till exempel företags och sammanslutningars rättsskydd om vi hade förbjudit alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, berättar Regionförvaltningsverket i Södra Finlands överdirektör Merja Ekqvist.

- Därför möjliggör våra beslut offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer men med strikta förbehåll. Vi vill starkt och med eftertryck föra fram att man inte ska ordna ens den minsta sammankomst om det inte är absolut nödvändigt, säger Ekqvist.

Det epidemiologiska läget i Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden har försämrats hastigt och sjukvårdsdistrikten har fastställt att de är i epidemins spridningsfas. Utan striktare sammankomstbegränsningar finns det risk för att läget fortsätter att försämras i accelererande takt. Även om det i områdena finns kommuner där sjukdomsläget är lugnare så rör sig folk mellan kommunerna och därför är det motiverat att inkludera sjukvårdsdistriktens hela område i begränsningarna.

Den regionala coronasamordningsgruppen för Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikt gav den 25 november riktlinjer för nya åtgärder som ska förhindra spridningen av coronaviruset.

Regionförvaltningsverkets beslut som förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster grundar sig på epidemiologiska lägesbedömningar och är en del av åtgärderna ovan. Också huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp behandlade riktlinjerna för åtgärderna under sitt möte den 16 november.

Alla onödiga närkontakter bör undvikas

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut gäller offentliga tillställningar, såsom marknader, konserter, teaterföreställningar och idrottsmatcher med publik. Regionförvaltningsverkets behörighet omfattar inte privata tillställningar, såsom familjefester eller privat kvällssamvaro. Sjukvårdsdistrikten och kommunerna har gett rekommendationer för privata tillställningar som var och en bör följa.

För att vi ska få epidemiläget under kontroll är det synnerligen viktigt att var och en av oss är särskilt försiktig och beaktar myndigheternas rekommendationer och anvisningar. I det här läget är det skäl att undvika alla onödiga närkontakter med andra personer.