Hoppa till huvudinnehåll

Coronaviruset i Österbotten – 28-29.11

Suojavisiiriin ja maskiin pukeutunut sairaanhoitaja.
Suojavisiiriin ja maskiin pukeutunut sairaanhoitaja. Bild: Mika Halme / Yle sjukskötare,coronavirus,Coronatestning,coronavirusutbrottet i Finland 2020

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.


SÖNDAG 29.11.2020

Mellersta Österbotten är nu i accelerationsfasen – högst 20 personer rekommenderas vid privata tillställningar

På söndagen konstaterade Mellersta Österbottens covid-19-arbetsgrupp att regionen har gått in i epidemins mellanfas, accelerationsfasen. Samtidigt skärper gruppen rekommendationerna och önskar att man inte håller privata evenemang för fler än 20 personer.

Under de senaste veckorna har antalet coronavirusfall ökat inom vårdsamkommunen Soites område, dit kommunerna i Mellersta Österbotten och även Kronoby hör.

De senaste två veckorna har 26 fall bekräftats inom Soite och incidenstalet är 33 fall per 100 000 invånare. Ungefär en procent av coronavirustesterna är positiva. Totalt har 135 fall bekräftats i området, varav ett lades till på söndagen.

I och med att Mellersta Österbotten går in i accelerationsfasen skärper arbetsgruppen också sina rekommendationer.

Från och med 30 november fram till 21 december rekommenderas det att man inte ordnar privata evenemang för över 20 personer, att man använder mask om man inte hålla säkerhetsavstånden och att man undviker alla onödiga privata tillställningar.

Fyra nya fall i Österbotten

I Vasa sjukvårdsdistrikt har fyra nya coronavirusfall konstaterats det senaste dygnet. Antalet bekräftade coronavirusfall i distriktet är 1089.

Under lördagen togs 50 coronaprov i Vasa sjukvårdsdistrikt. Det totala antalet tagna prov hittills är 26 748.

Incidenstalet för de två senaste veckorna per 100 000 personer i distriktet är 18.

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig fortsättningsvis i accelerationsfasen.

Tio nya fall i Södra Österbottens

På söndagsmorgonen hade Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt uppdaterat sina coronasiffror med tio nya fall. Det totala antalet bekräftade fall i distriktet är nu 308.

En del av de nya fallen befann sig redan i karantän, men nya smittkedjor har också bekräftats i distriktet.

Sju coronapatienter får sjukhusvård för tillfället, det vill säga en färre än på lördagen.

313 coronatester togs på lördagen och sammanlagt har 48 368 tester tagits i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Under oktober bekräftades 85 coronavirusfall i Södra Österbotten, men i november är siffran nästan det dubbla: 140 positiva testsvar hittills.

På grund av det försämrade läget ska regionens corona-arbetsgrupp ha ett möte på måndagen för att bedöma ifall de rekommendationer som finns räcker, eller ifall det behövs restriktioner för sammankomster.

Siffrorna för Södra Österbotten uppdaterade. Tio nya fall konstaterades och inte nio. Orsaken är att distriktets coronaräknare uppdateras med en fördröjning.


LÖRDAG 28.11.2020

Sex nya fall i Mellersta Österbotten

Mellersta Österbottens vårdsamkommun Soite rapporterar om sex nya coronafall det senaste dygnet.

Fyra av fallen hör till en sedan tidigare känd smittkedjan och de smittade befann sig redan i karantän.

En coronaviruspatient får vård vid Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Sedan början av epidemin har totalt 134 coronafall konstaterats inom Soites område.

Mellersta Österbottens regionala covid-19-arbetsgrupp har möte på söndagen för att bedöma lägesbilden i regionen.

Coronagruppen: Läget i landet höjer coronarisken även i Österbotten – res inte utanför Österbotten i onödan

Österbottens coronasamordningsgrupp höll ett extra möte på fredagen på grund av det försämrade coronaläget i Finland.

Gruppen konstaterade att läget just nu är lugnt i Österbotten, men att det nationella läget medför en ökad risk att epidemin förvärras också i Österbotten.

- Vi vill starkt rekommendera att invånarna i vårt område under de närmaste dagarna inte gör resor utanför Österbotten, ifall det inte är alldeles nödvändigt. Risken att föra med sig coronasmitta hit från andra delar av landet är mycket hög, konstaterar coronasamordningsgruppens ordförande och Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

Smittspårarna i Jakobstad jobbar långa dagar med att kartlägga smittkedjor: "Det är ett detektivarbete"

Sara Peltola och Emilia Back jobbar som sjukskötare på hälsovårdscentralens mottagning i Jakobstad. Under coronapandemin har de båda fått nya arbetsuppgifter och jobbar på heltid med smittspårning.

Smittspårarna jobbar i två skiften, från åtta på morgonen till klockan åtta på kvällen, sju dagar i veckan.

– Men om det dyker upp ett coronafall sent på kvällen går vi inte hem. Istället börjar vi jobba med den smittkedjan, säger Sara Peltola.

Läs mer om smittspårarnas vardag.

Inga nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt har, för andra dagen i rad, inga nya coronavirusfall att rapportera. Antalet bekräftade coronavirusfall i distriktet var på lördag förmiddag ännu 1 085 .

Under fredagen togs 154 coronaprov i Vasa sjukvårdsdistrikt. Det totala antalet tagna prov hittills är 26 698.

Svarstiden för testresultat är fördröjd på grund av den stora mängden tester på andra håll i Finland.

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig fortsättningsvis i accelerationsfasen. Incidenstalet för de två senaste veckorna per 100 000 personer i distriktet är 16.

Sex nya fall i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterar om sex nya coronafall på lördagen. Det totala antalet fall i distriktet är 298.

Åtta coronapatienter får sjukhusvård för tillfället.

672 coronatester togs på fredagen och sammanlagt har 48 171 tester tagits i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

På fredagen gick Södra Österbotten in i accelerationsfasen på nytt. Senast man befann sig i accelerationsfasen var 5-28 oktober.

ARTIKELN UPPDATERAD: Södra Österbottens siffror uppdaterades i ett pressmeddelande från sjukvårdsdistriktet på eftermiddagen och ännu ett fall lades till. Det är alltså sex nya fall i Södra Österbotten och inte fem, som det stod tidigare.

Läs också