Hoppa till huvudinnehåll

Näringslivets delegation EVA: Finländarna ställer sig allt mer reserverat till Ryssland

Rysslands president Vladimir Putin i profil.
Finländarnas ökade reservation mot Ryssland måste enligt EVA ses mot bakgrund av de försämrade internationella relationerna överlag. På bilden Rysslands president Vladimir Putin. Rysslands president Vladimir Putin i profil. Bild: EPA Vladimir Putin

Finländarnas inställning till Ryssland har på senare år blivit allt mer reserverad och misstänksam. Förtroendet för Ryssland har på åtta år försämrats betydligt, visar en undersökning som Näringslivets delegation EVA har gjort.

För 8 år sedan uppgav 63 procent av finländarna att det inte finns någon som helst orsak att hysa negativa känslor för Ryssland - i dag är bara 31 procent av den åsikten. Hälften av finländarna hyser enligt enkäten misstro mot Ryssland.

Mycket har hänt på 8 år

Sedan 2012 har det skett många förändringar i relationerna mellan västländerna och Ryssland.

Annekteringen av Krim, kriget i östra Ukraina och nedskjutningen av ett passagerarplan i juli 2014 är händelser som på ett betydande sätt har påverkat EU:s och USA:s inställning till Ryssland, säger EVA.

Efter Ukrainakrisen följde sanktioner mot Ryssland och ryska motsanktioner, och de påverkade relationerna till det sämre. Mordförsöket på den tidigare ryska agenten Sergej Skripal och hans dotter i Storbritannien gav också Ryssland negativ publicitet.

Finlands regering bedömer i sin färska utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse att Ryssland har rubbat säkerheten i världen med sitt agerande - ett agerande som står i strid med internationell rätt.

Finländarnas ökade reservation mot Ryssland måste enligt EVA ses mot bakgrund av de försämrade internationella relationerna överlag.

Ålder och utbildning påverkar Rysslandssynen

Drygt 2 000 personer besvarade EVA:s attitydsenkät.

Enkäten visade att inställningen till Ryssland varierar med ålder, utbildningsnivå och socioekonomisk ställning.

Hälften av över 65-åringarna har en positiv inställning till den östra grannen, möjligen tack vare egna minnesbilder från tiden före Sovjetunionens fall.

Högutbildade är mer negativt inställda än lågutbildade och bland personer i ledande ställning är misstänksamheten mot Ryssland stor - bara 10 procent har en positiv inställning till den östra grannen.

Läs också