Hoppa till huvudinnehåll

5 nya fall av covid-19 i Lappträsk den här veckan - läs det senaste om coronavirusläget i Östnyland

En sjukskötare genomför ett coronatest.
Den här veckan har det i Lappträsk hittats fem nya fall av covid-19. Det är nästan en tredjedel av alla fall som förekommit i kommunen sedan i våras. Arkivbild. En sjukskötare genomför ett coronatest. Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle 2020,Messukeskus Helsinki,Helsingfors,Covid-19-provtagning,Coronatestning,COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,coronavirusutbrottet i Europa 2020,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet i Finland 2020,pandemier,smittsamma sjukdomar,epidemier,provtagning,coronavirus disease,Drive-in,Mehiläinen Oy,andningsskydd,Visir,skyddskläder

Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland den här veckan. Alla coronavirusnyheter hittar du här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I den här artikeln kan du se läget i din egen kommun i Svenskfinland. Och här finns vår föregående artikel om coronaläget i Östnyland.

4 december kl. 14.30: 5 nya fall i Lappträsk den här veckan

Coronaläget har försämrats i Lappträsk. Den här veckan har man upptäckt fem nya fall av coronasmitta i kommunen. Sedan i våras har man nu sammanlagt haft 16 fall av covid-19 i Lappträsk.

Kommunen har skickat ut ett infopaket med gällande rekommendationer och information.

Du kan läsa mer här i en uppdaterad artikel.

4 december kl. 11.50: Lovisa skärper sina coronarestriktioner och rekommendationer

Lovisa meddelade på fredagsförmiddagen att man kommer att införa strängare begränsningar och rekommendationer för tiden 4.12-20.12. Bland annat övergår gymnasierna till distansundervisning.

Du kan läsa mer här.

2 december kl. 20.25: Nästan alla coronabegränsningar och rekommendationer nu införda i Nyland

Närapå alla de begränsningar och rekommendationer som enligt lag kan tas i bruk för att hejda coronavirusspridningen har nu tagits i bruk i Nyland.

Det konstaterade den regionala samordningsgruppen för coronaviruset i Nyland på sitt möte i den 1 december.

Att få kontroll över epidemin handlar nu framför allt om att människor följer begränsningarna och rekommendationerna.

Den enda åtgärd som på regional nivå ännu inte tagits i bruk är att grundskolorna övergår till distansundervisning.

Den rekommendationen hoppas samordningsgruppen inte behöva ge till kommunerna.

2 december kl. 14.46: Besöksförbud på Lovisa hälsocentrals avdelning

Lovisa stads pandemistyrgrupp har beslutat om ett besöksförbud på Lovisa hälsocentrals avdelning, för tiden 5.12–20.12.

Förbudet gäller inte anhöriga till patienter i terminalvård. Om de här besöken kommer anhöriga skilt överens om med vårdpersonalen.

Besöksförbudet motiveras med det försvårade epidemiläget i Nyland. Staden vill också garantera hälsocentralens patienters och arbetstagares trygghet.

2 december kl. 14.27: Borgå stad föreslår hyreslättnader i sina affärslokaler

Den 7 december behandlar Borgå stadsstyrelse en modell för hyreslättnader som staden berett. Enligt modellen kan det beviljas lättnader i hyror för stadens affärslokaler – om lokalerna, på grund av coronarestriktioner, inte kunnat användas för affärsverksamhet.

Storleken på hyreslättnaden för de aktuella månaderna ska basera sig på omsättningen och har två graderingar. Hyran sänks med 30 procent för de månader omsättningen har minskat med minst 30 procent. Och med med 50 procent för de månader omsättningen har minskat med minst 50 procent.

Hyresgästen ska ha sökt kostnadsstöd hos ANM och alla andra möjliga företagsstöd. Lättnaden beviljas i efterhand, när staden vet om hyresgästen fått annat statligt stöd för kostnaderna. Hyresnedsättningen beviljas inte om företaget får något stöd som täcker hyreskostnaderna.

Ansökningstiden är 1.1.2021–30.6.2021, och då kan hyresnedsättning sökas för hyror som gäller tidsperioden 1.11.2020–30.4.2021. Under ansökningstiden kan man göra en eller flera ansökningar.

Staden rekommenderar ändå att stöd söks först i slutet av ansökningstiden. Då kan man söka stöd för flera månader på en gång.

2 december kl. 14.15: Småbarnspedagogikens klubbar och familjekaféer tar paus i Borgå

Öppna tjänster inom småbarnspedagogiken (klubbar, familjekaféer och familjecaféernas uteverksamhet) stängs på grund av coronasituationen, för tiden 7.12.2020–31.1.2021.

Fem klubbar tar paus: klubbarna vid Äppelgårdens daghem, Majbergets daghem, Ylä-Haikkoon päiväkoti, familjestugan Ilona och familjeplatsen Famili. Också uteverksamheten vid familjecaféerna Ilona och Famili tar paus.

– De här tjänsterna tar paus så vi kan försäkra oss om att vi har tillräckligt med personal i daghemmen i den här situationen, då personalen inom småbarnspedagogiken vid behov flyttas till exempelvis servicehus, berättar direktören för småbarnspedagogik, Leila Nyberg.

– De öppna tjänsterna är ett viktigt och välkommet stöd för många i vardagen. Vi följer med coronasituationen och önskar kunna erbjuda tjänsterna igen under vintern, fortsätter Nyberg.

1 december kl. 14.10: Kymmenedalen har nu också samhällsspridning

Staden informerade på söndag att ett fall av coronavirussmitta hade konstaterats hos ett kommunalt äldreboende i Borgå.

Personalen i servicecentret exponerades inte för smittan eftersom skyddsanvisningarna hade följts noggrant.

För säkerhets skull har alla i personalen som varit i kontakt med den smittade boenden varit på coronatest.

Resultaten är klara och ingen har konstaretats smittad.

30 november kl. 16.00: Kymmenedalen har nu också samhällsspridning

Koordineringsgruppen för coronaviruset i Kymmenedalen har på måndagen konstaterat att Kymmenedalen är i fasen för samhällsspridning.

Antalet positiva tester har under den senaste veckan stigit från 2,9 procent till 3,1. En tredjedel av fallen kan inte spåras.

Samkommunen för Kymmenedalens social- och sjukvårdsservice, kommunerna och Regionsförvaltningsverket i Södra Finland förbereder som bäst nya rekommendationer och restriktioner för att förhindra att epidemin sprids.

Närmare information om dessa publiceras tisdagen den 1.12. och kommer att vara i kraft i tre veckor från och med 2.12.

30 november kl. 10.25: Invånare i Kymmenedalen bör undvika resor till Nyland

Tolv nya fall av coronavirussmitta konstaterades i Kymmenedalen i fredags (27.11).

En tydlig trend då det kommer till smittornas källor, är kontakterna till Nyland.

Samkommunen för Kymmenedalens social- och sjukvårdsservice har redan tidigare uppmanat invånarna i Kymmenedalen att noggrant överväga resor över landskapsgränsen.

Det är skäl nu att speciellt undvika Nyland, eftersom coronaviruset där är i sin spridningsfas.

- Nu behöver varje invånare i Kymmenedalen tänka ansvarsfullt så att vi kan förhindra coronaviruset från att sprida sig, säger samkommunens ledande överläkare, Marja-Liisa Mäntymaa.

30 november kl. 8.35: Coronavirussmitta på daghem i Lappträsk

Coronavirussmitta har uppdagats i Trolldalens daghem i Lappträsk. En daghemsgrupp är i karantän. Enligt hälsovårdsmyndigheterna har både barn och personal exponerats.

Det här är det första fallet av coronavirus på ett daghem eller i en skola i Lappträsk.

Hälsovårdsmyndigheterna tar personligen kontakt med personerna som blivit exponerade för smitta. Samtidigt ger de direktiv gällande karantänen. Barnen kan återvända till daghemmet om de inte har haft symptom under karantäntiden.

Om man inte har blivit kontaktad har hälsovårdsmyndigheterna bedömt att ingen exponering skett. Därför kan barn som inte blivit exponerade komma till daghemmet i normal ordning.

För att skydda personernas integritet ger Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna ingen ytterligare information i fallet.

Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna följer noggrant med läget i Trolldalens daghem och kommunen ger mera information om läget förändras.

29 november kl. 12.10: Klient smittad av coronaviruset på kommunalt äldreboende i Borgå

En boende vid ett kommunalt servicecenter i Borgå har konstaterats vara smittad av coronaviruset och har isolerats.

De övriga boende, kunderna och personalen i servicecentret har inte exponerats för coronavirussmittan. I servicecentret finns service- och seniorbostäder för äldre och där erbjuds också övriga tjänster för äldre.

– Den boende har inte rört sig utanför sin egen bostad. I servicecentret har hygien- och skyddsanvisningarna följts och munskydd använts, och därför anses det att personalen i servicecentret inte har exponerats. För säkerhets skull coronatestar vi alla i personalen som har haft kontakt med den smittade boende, säger chefsläkare Kati Liukko.

De boende och deras anhöriga informeras om situationen. Staden informerar separat om testresultaten då de är färdiga.