Hoppa till huvudinnehåll

Analys: Det svarta guldet blev till sand i Nådendal

Nestes raffinaderi med en svartvit vinjett med bild på thomas von boguslawski ovanpå.
Nestes raffinaderi i Nådendal var det första i sitt slag i Finland. Nestes raffinaderi med en svartvit vinjett med bild på thomas von boguslawski ovanpå. Neste Abp,thomas von boguslawski

Framtiden är fossilfri och Nestes raffinaderi i Nådendal hade både tiden och marknadskrafterna emot sig, skriver Svenska Yles ekonomireporter Thomas von Boguslawski.

Nedläggningen av Nestes raffinaderi Nådendal innebär naturligtvis en chockartad besvikelse, både för de 230 anställda som mister jobbet och för hela Åboregionen.

Härtill kommer omställningarna och personalminskningarna vid Nestes enheter i Borgå, där 140 jobb försvinner.

Särskilt överraskande är de här omställningarna ändå inte, med tanke på motiveringarna från Nestes ledning.

Energibranschen i snabb förändring

Redan i september, då Neste meddelade att bolaget hade planer på att lägga ner i Nådendal, påpekade vd:n Peter Vanacker att hela energibranschen just nu genomgår en oväntat snabb förändring: efterfrågan på fossila oljeprodukter minskar medan allt fler ser sig om efter förnybara energilösningar. Klimatförändringen har blivit en avgörande drivkraft världen över.

Coronapandemin har påskyndat omställningen. Folk uppmanas stanna hemma så mycket som möjligt för att bromsa smittspridningen. Särskilt flygtrafiken har därmed minskat avsevärt.

Sedan millennieskiftet har Neste lagt om sin strategi och satsat målmedvetet på just så kallade förnybara eller biobränslen. Strategin har gett tydliga resultat: Nestes resultatutveckling har under de senaste åren varit rekordartad och bolagets börsvärde ligger för tillfället på över 44 miljarder euro.

Biobränsle en succéprodukt

Biobränsle har blivit en oerhört lönsam produkt att tillverka och sälja, jämfört med traditionella fossila bränslen. Flera länder strävar efter att öka användningen av biobränsle, till exempel med hjälp av skattelättnader. Neste utvidgar som bäst sitt bioraffinaderi i Singapore för att kunna möta den ökande efterfrågan i Asien.

Neste har vuxit till en framgångsrik global aktör inom sin bransch, vilket ger välkommet klirr i statskassan. Finska staten är fortfarande största aktieägare i Neste, med en andel på omkring 36 procent. Statens utvecklingsbolag Vake äger ytterligare 8 procent.

Finland ska enligt regeringsprogrammet vara klimatneutralt senast år 2035. Neste strävar efter att ha en klimatneutral produktion samma år.

Nådendal utan nyckelroll

Nestes anläggningar i Sköldvik i Borgå, med allt det forsknings- och utvecklingsarbete som pågår där, spelar fortfarande en viktig roll för bolaget. Men raffinaderiet i Nådendal har ingen sådan nyckelroll längre, och raffinaderiets driftstillstånd löper ut om ett par år.

Enligt vd:n Peter Vanacker skulle det ha varit en ohållbar lösning i nuläget att satsa ännu mer pengar på att hålla raffinaderiet igång. Slutsatsen är ofrånkomlig: Framtiden är fossilfri och Nestes raffinaderi i Nådendal hade både tiden och marknadskrafterna emot sig.

Den nuvarande hamnen och oljeterminalen blir kvar, och kan också erbjuda nya jobbchanser i framtiden, men krassa fakta är att ett stort kapitel finländsk återuppbyggnads- och industrihistoria nu är avslutat.

Raffinaderiet i Nådendal var det första i sitt slag i Finland och kom att symbolisera framåtanda och moderniseringsiver då det stod klart år 1957.

Föga anade Nestes dåvarande vd Uolevi Raade att det svarta guldet skulle bli till sand ett sextiotal år senare.