Hoppa till huvudinnehåll

Sannfinländarna vill skära en halv miljard i biståndet - har putsat bort "de dåliga siffrorna" från sin skuggbudget

Hallituksen kyselytunti 5.3.2020
Sannfinländarna fick förra året kritik för att ha orealistiska skatteförslag - kritiken kom både från ekonomer och de övriga riksdagspartierna. Hallituksen kyselytunti 5.3.2020 Bild: Pekka Tynell / Yle Sannfinländarna,Samlingspartiet,riksdagsgrupper,Finlands riksdag

Sannfinländarna fick förra året kritik för att ha orealistiska skatteförslag - kritiken kom både från ekonomer och de övriga riksdagspartierna. I år är det annorlunda, bedyrar partiet.

- Nu har vi putsat bort de dåliga siffrorna men ändå sparar vår skuggbudget in mer än regeringens riktiga, sade riksdagsman Jani Mäkelä när partiet publicerade sitt alternativa budgetförslag för 2021 på måndagen.

Vad då skuggbudget?

Oppositionspartiernas riksdagsgrupper presenterar under hösten sina alternativa budgetar, eller så kallade skuggbudgetar.

  • Skuggbudgetarna är ett instrument som ger möjlighet att presentera alternativ till regeringens ekonomiska politik och visa på ideologiska skillnader.
  • Genom att beräkna exakta summor för vad man vill satsa på och var man vill spara vill oppositionspartierna visa att det finns konkreta och trovärdiga alterantiv.
  • Då summor nämns är de oftast i jämförelse med regeringens förslag i nästa års statsbudget.
  • Skuggbudgetarna debatteras i riksdagens plenum. Ibland får de tack för att de innehåller fräscha idéer, ibland kritiseras de för populism.
  • Den egentliga statsbudgeten godkänns i plenum i slutet av december. Före det röstar riksdagen om ändringsförslag, där man kan återfinna delar av skuggbudgetarna. Det blir sällan några ändringar i budgeten under behandlingen i plenum, utan den godkänns vanligtvis enligt finansutskottets förslag.

De så kallade skuggbudgetarna är ett sätt för oppositionspartiernas riksdagsgrupper att visa vad de skulle vilja prioritera.

Riksdagsgruppens ordförande Ville Tavio, varför låter ni inte riksdagens informationstjänst gå igenom era skuggbudgetar så att de inte efteråt får kritik för att vara orealistiska?

- Vi ber nog om deras utlåtande över den delen som handlar om våra sysselsättningssiffror. Men det handlar om värderingar, vill man ha socialism eller fri marknad, vi understöder det senare.

Integration eller inte?

Ni vill som vanligt spara på medel för integration av invandrare. I år 180 miljoner euro. Blir det inte svårare att få invandrare att anpassa sig till samhället då, vilket ni också kräver?

- Vi tycker att invandraren själv ska anpassa sig, lära sig språket och hitta jobb. Det ska inte ske genom att samhället måste erbjuda tjänster.

Ni säger att humanitär invandring är ett dyrt och ineffektivt sätt att hjälpa. Samtidigt vill ni skära ned biståndspengarna med 500 miljoner euro. Vilka möjligheter att hjälpa återstår då?

- Vi tror på att nationalstaterna själv ansvarar för sina egna medborgare. Om man gör politik utgående från det här är det mycket hållbarare än att blanda ihop och flytta på folk.

Ni använder ändå termen "att hjälpa". Det låter som ni skulle ha en annan lösning på den här globala frågan?

- Målet måste vara att migrationen är tillfällig. När människor flyr en konflikt borde strävan vara att de flyttar tillbaka när konflikten är över.

Det finns alltså inget sätt att hjälpa?

- Det borde snarare vara så att u-länderna lyfter sig själva ur fattigdom. Om vi tänker på hur Vietnam tagit sig upp från att ha varit ett stödtagarland, så tror jag det har skett för att de anammat och lärt sig leva i marknadsekonomi. Det är egoistiskt av västländerna att tro att det är bara är våra stödpengar som lyckas lindra fattigdom.

Vietnam har kunnat dra nytta av global frihandel och kapitalism och på så sätt "lärt sig leva i marknadsekonomi". Men ni är ju också kritiska till en sådan globalisering. Hur går det ihop?

- Ja om man vill tala för de finländska arbetsplatserna, ska vi föra en sådan politik att de inte flyttas utomlands.

Ville Tavio puhumassa lehdistötilaisuudessa.
Ville Tavio leder Sannfinländarnas riksdagsgrupp. Ville Tavio puhumassa lehdistötilaisuudessa. Bild: Arttu Timonen / Yle Ville Tavio,Sannfinländarna,riksdagen

Storkapitalisternas stiftelser ska beskattas sen när man hittat dem

Ni vill också hösta in 65 miljoner euro nästa år genom att beskatta "storstifelsernas" (fi. suursäätiöt) kapitalinkomster till den del de överstiger 100 000 euro i året. Gäller det också till exempel studenternas bostadsstiftelser?

- Nej, de ska vara undantagna. Det ska inte heller beröra till exempel sådana som erbjuder tjänster till äldre. Det ska handla om storplacerarnas stiftelser som fungerar så att säga på den fria marknaden.

Finns det en risk att när ni börjar titta på "storstiftelserna" så hittar ni allt fler sådana som borde undantagas på grund av olika behjärtansvärda ändamål?

- Nå, vi måste gå igenom det där noggrannare, men jag tycker att riktningen är rätt.

Här hittar du budgeten när den publiceras.