Hoppa till huvudinnehåll

Snart ska det rökas fisk i den otursförföljda hallen i Hangö igen - efter många om och men kan den nya företagaren flytta in

Byggnad med träpanel i lummig miljö.
Fiskförädlingshallen i Hangöby får nytt liv. Byggnad med träpanel i lummig miljö. Bild: Robin Lindberg / Yle Västnyland,Hangö,Hangöby,fiskförädling,fiskhanteringshall hangöby

Om allt går enligt planerna, börjar företaget Njord Nordic röka fisk i hallen i Hangöby hamn i januari. Olika orsaker har gjort att företaget kommer i gång senare än beräknat.

Från stadens sida tycker man ändå att det varit värt att vänta lite, eftersom det här kan innebära en ny och mer lycklig era i den otursförföljda hallens historia.

Nu har företaget och staden kommit så långt att de skrivit på hyresavtalet.

Stått staden dyrt

Fiskhanteringshallen, som finns i Hangöby hamn, har varit en dyr historia för ägaren Hangö stad ända sedan start.

Hallen byggdes med hjälp av statligt stöd för att stödja kustfisket.

Men då merparten av de aktörer som var delaktiga drog sig ur, föll ansvaret för drift och verksamhet på ett enda företag, Hangöfiskaren Magnus Ekströms Viking Seafood.

Dessutom blev staden tvungen att betala tillbaka över hälften av stadsstödet då förverkligandet inte motsvarade projektbeskrivningen.

Viking Seafood fick snabbt ekonomiska problem, och staden ställde upp med subventionerad hyra, men år 2017 gick hyresgästen i konkurs.

Sedan dess har fiskhanteringshallen stått tom.

Snart ska det rökas fisk i hallen igen

I början av sommaren berättade Hangötidningen att ett nygrundat företag, Njord Nordic, var beredd på att starta verksamhet i hallen redan under sommaren.

Företagets affärsidé är att bland annat röka fisk, som man köper av både lokala fiskare och importerar från utlandet.

Enligt företagets frontfigur Tony Ilmoni går man in för satsningen med själ och hjärta.

- För oss är det viktigt att vara förankrade i lokalsamhället och det är inget vi bara säger, utan vi menar det. Vi siktar inte på snabba klipp, utan på att bygga en verksamhet på lång sikt som betjänar både Hangöborna, den lokala fiskenäringen och exporten av förädlade produkter, säger han.

Tony Ilmoni är en känd mat- och medieprofil, gift med kändiskocken Sikke Sumari.

Småbåtshamn.
Den "nya" hallen kan bidra till serviceutbudet i Hangöby hamn. I mån av tillgång kommer företaget att förädla fisk som fångats lokalt. Småbåtshamn. Bild: Robin Lindberg / Yle Västnyland,Hangö,Hangöby,småbåtshamnar,fritidsbåtar,hangöby hamn

Har fått tänka om under arbetets gång

Under arbetets gång har det, som ofta fallet är, dykt upp olika saker som gjort att staden och företagaren tillsammans fått omvärdera läget.

Det visade sig att renoveringsbehoven i hallen var mer omfattande än man först förstått.

- Dels handlar det om slitage från den tiden hallen var i bruk och dels om att den stått tom och att det då uppstått brister, säger Denis Strandell.

Han påpekar att hälsomyndigheterna tillämpar en rigorös kontroll då det handlar om hantering av livsmedel.

Allt måste vara perfekt innan man kan köra igång.

Bort med rost och in med nya golv

Chefen för intern service i Hangö, Bengt Lindholm, berättar att man under sommaren bland annat har förnyat golv och åtgärdat rostskador.

För att hallen ska motsvara kraven på hantering av livsmedel har man också byggt om och till lite.

Tidigare i år köpte staden två rökugnar av konkursboet och de står nu till det nya företagets förfogande.

Hallen är byggd med en avdelning för fiskhantering och en för produktförädling.

Hantering innebär mottagning och bearbetning av råvaran medan man på förädlingssidan röker råvaran eller på andra sätt gör den klar för försäljning.

Beviljades mindre pengar än man ansökt om

Staden, som alltså äger fastigheten, sökte i fjol om pengar av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) för renoveringsarbetena i hallen.

Staden räknade då med att alltsammans kostar 98 000 euro.

Av summan skulle stadens egen betalningsandel bli endast cirka 30 000. Men där gick staden bet.

NTM-centralen beviljar inte stöd för fiskförädling utan staden fick stöd endast för den del som gällde fiskhanteringen.

Därför måste nu stadens interna service, som ansvarar för budgeten för stadens fastigheter, fundera på hur man omfördelar fiskhallens kostnader utgående från budget.

Frågan behandlades i tekniska nämnden 18.11.

I stadens kalkyl var fiskhanteringens kostnader uppskattade till 77 000 euro. Av det täcker NTM-centralens stöd 46 000. De resterande 31 000 eurona måste staden alltså stå för.

Men dessutom uppstår också kostnader för arbetena som gäller fiskförädlingen.

Enligt uppgifter till tekniska nämnden i Hangö skulle den blivande hyresgästen bekosta de arbetena: underhåll och reparationer av maskiner och ugnar samt förädlingssidans arbeten.

fiskrökning
Fisk ska rökas i hallen också i framtiden. fiskrökning Bild: Yle/Lotta Sundström fiskrökning

Läget just nu är att staden redan har betalat cirka 29 000 euro för de byggnadsarbeten som utfördes under sommaren.

Av den summan är en tredjedel, 10 000 euro, sådana kostnader som inte berör fiskhanteringen utan fiskförädlingen.

Så stadens andel här blir 19 000 euro.

Ännu ogjorda arbeten på fiskhanteringssidan kommer kosta omkring 70 000 euro.

Med ett stöd på 46 000 blir fiskhanteringssidans nettokostnad för staden 43 000 euro.

Kom till en smidig gemensam lösning

Enligt stadsdirektör Denis Strandell borde man kanske ha förstått att sköta ansökningsprocessen annorlunda.

I stället för att staden skulle ha lämnat in en ansökan, borde man kanske ha lämnat in två skilda ansökningar, där företaget hade ansökt om pengar för förädlingsdelen.

- Men vi har blivit klokare under arbetets gång.

Nu har man löst saken så att staden betalar den mellansumma som uppstår mellan plan och förverkligande.

Också företagaren betalar en del för de reparationer som görs för att få förädlingssidan i skick.

Staden kompenserar sedan i form av nedsatt hyra då verksamheten kommer i gång.

- På det här sättet kontamineras inte det stöd som betalats för hanteringssidan, förklarar Denis Strandell.

Han säger också att det viktigaste för staden nu är att möjliggöra att verksamheten kan komma i gång. Efter det är stadens roll att endast fungera som hyresvärd.

När ruljangsen rullar är det företagaren som ansvarar för drift och underhåll av sin verksamhet och de kostnader den medför.

Frustrerande väntan

Tony Ilmoni hoppas att företaget ska kunna flytta in i början av januari.

Också han konstaterar att det är byggnadens skick och byråkratins kvarnar som malt sakta som lett till att man fått vänta längre än planerat.

- Ärligt talat känns det ur en företagares synvinkel lite frustrerande.
Men det är också förståeligt att det kan gå så här.

Han är också helt inriktad på att det kan ta tid att bygga upp verksamheten men att det är målet.

- Den försenade starten har ju inget med coronaläget att göra, men om vi kommit i gång då vi tänkte hade den ju påverkat vår verksamhet negativt, säger han.

Ur den synvinkeln har företaget haft lite tidsfrist att se över sin affärsidé mot bakgrunden av pandemin.

Ljusnande framtid

Från stadens sida är som sagt det viktigaste att man har en aktör med en klar affärsidé som hyresgäst.

- Det har varit ett ganska dyrt kalas i det skedet då hallen byggdes och tyvärr har den ju också stått tom, vilket ju är det absolut sämsta alternativet. Därför är det fint att det kommer ett företag dit som sysslar med det som man ska syssla med i hallen, säger Denis Strandell.

Konsulthjälp med hyran

Innan den förra hyresgästen gjorde konkurs fick staden först subventionera en betydande del av hyran.

I slutändan blev de också utan den resterande delen.

Eftersom det inte finns någon klar marknadshyra för fiskförädling i den här typen av fastigheter har staden anlitat ett konsultföretag.

Trellum Consulting har genom att titta på olika parametrar vaskat fram en hyra som är rimlig för båda parter.

Hyran har fastställts till drygt 3 000 euro per månad.

Men i början får alltså företaget nedsatt hyra då det investerat egna pengar i uppgifter som varit stadens ansvar.

Hur det här sköts i praktiken står enligt stadsdirektören skrivet i hyresavtalet.

- Vi hoppas att etableringen ska ge mervärde åt Hangöborna och besökare och att företaget på sikt kan växa och ha en sysselsättande effekt, konstaterar Denis Strandell.