Hoppa till huvudinnehåll

540 nya fall av covid-19 - trycket på vårdkapaciteten ökar

krista kiuru
Omsorgsminister Krista Kiuru: Vårdpersonal står först i tur med vaccineringarna krista kiuru Bild: Lehtikuva Krista Kiuru

Vaccineringen av vårdpersonal inleds genast i början av nästa år. I februari kan vaccineringen av äldre och personer i riskgrupper inledas. Samtidigt har coronaläget försämrats i vårt land. Det var myndigheternas besked vid dagens presskonferens.

Omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) började med dåliga nyheter: Antalet smittade har ökat kraftigt på alla håll i Finland.

- Det är en oroväckande utveckling. Fem sjukvårdsdistrikt har gått in i samhällsspridningsfasen - den allvarligaste fasen. Smittan finns nu i hela landet, sa Kiuru.

Hon tackade emellertid regionerna för att de insett det allvarliga läget och har inlett omedelbara åtgärder.

Men på vaccinfronten ser det ljust ut, sa Kiuru. Regeringen godkände Finlands vaccineringsstrategi i går.

Enligt strategin erbjuds vaccinet gratis till hela befolkningen. Vaccinationerna inleds snabbt och det är sjukvårdsdistrikten som har hand om processen.

Alla får inte vaccin samtidigt. Först vaccineras vårdpersonal, äldre och personer i riskgrupper. Men med de här utsikterna står vi ut ett tag till, sa Kiuru.

Vårdpersonal vaccineras genast i början av året

Överläkaren Taneli Puumalainen vid Institutet för hälsa och välfärd säger att det är självklart att vårdpersonal vaccineras först. Det sker genast i början av nästa år.

taneli puumalainen
Taneli Puumalainen: Ljusare läge i Europa taneli puumalainen Bild: Lehtikuva Puumalainen

I februari kan vi börja vaccinera äldre och personer i riskgrupper, och efter det den övriga befolkningen, sa Puumalainen.

- Under våren tar vi ställning till om vi kommer att vaccinera också barn - om vi överhuvudtaget gör det.

Vaccinet ges i två doser med tre veckors mellanrum.

Vaccinleveranserna inleds så snart försäljningstillstånd har fåtts. Enligt Puumalainen är det första vaccinet som kommer ut Biontech-Pfizers vaccin, säger Puumalainen.

När det gäller att vaccinera den övriga befolkningen är det enligt Puumalainen kommunerna som ansvarar för den senare i vår.

Ljusare läge i Europa, fortsatt snabb spridning i Finland

Coronaläget i Europa har förbättrats tack vare de stränga restriktionerna. Begränsningarna har burit frukt, och incidensen har sjunkit från cirka 1 000 i många länder till cirka 300, sa Puumalainen.

Läs Europeiska smittskyddsmyndighetens statistik här.

I Finland har 540 nya fall registrerats det senaste dygnet. Under de två senaste veckorna har 6 136 fall rapporterats, vilket är dubbelt så många som de två föregående veckorna. Incidensen i Finland ligger kring 100.

165 personer får sjukhusvård, av dem får 21 intensivvård.

Av alla test som tas är cirka tre procent positiva i nuläget.

- Det är inte bara i Nyland som smittan sprids, nu har vi smitta i hela landet. Vi har inte lyckats vända trenden trots att finländarna är rätt bra på att följa rekommendationerna, sa Puumalainen.

- Allt hänger nu på de val som folk gör - följer vi rekommendationerna eller inte.

Sprids allt mer på arbetsplatserna

Strategichef Liisa-Maria Voipio-Pulkki från Social- och hälsovårdsministeriet uppger att reproduktionstalet ligger på mellan 1,3 och 1,5. R-talet anger hur många personer som en smittad överför smittan till.

Smittan sprider sig nu också bland äldre. 12 procent av de som insjuknar är över 60 år.

- Åldern är en stor riskfaktor vad gäller covid-19, betonade Voipio-Pulkki.

Smittan sprids inom familjerna men allt mer på arbetsplatserna, sa Voipio-Pulkki.

Voipio-Pulkki
Voipio-Pulkki: Smittan sprids nu också till äldre Voipio-Pulkki Bild: Lehtikuva social- och hälsovårdsministeriet

Stort tryck på vårdkapaciteten

Överläkaren vid intensivvården vid HUS, Ville Pettilä, berättade om intensivvårdsbehovet just nu. HUS har flest patienter, men det finns ett tryck på intensivvården också inom andra sjukvårdsdistrikt.

Det är inte bara äldre som får intensivvård - hälften av patienterna är under 60 år, sa Pettilä. I snitt får en patient intensivvård för covid-19 i 12,7 dygn.

- Vi får inte invagga oss i den felaktiga föreställningen att det bara är äldre människor och personer med grundsjukdomar som hamnar på intensiven.

I Finland har vi 300 intensivvårdsplatser totalt. Bara genom att flytta personal kan vi öka kapaciteten, sa Pettilä.

- Vid årsskiftet kan trycket på sjukhuskapaciteten vara stort. Utmaningen är brist på utbildad personal, bedömde Pettilä.

Läs också