Hoppa till huvudinnehåll

Åbo stad vill att invånarna ska bli mer delaktiga i beslutsfattandet – test med medborgarpaneler har visat sig vara lyckat

fint höst väder vid aura å
Åbo stad har under hösten låtit slumpmääsigt utvalda invånare få delta i beslutsprocessen gällande trafiken i staden. fint höst väder vid aura å Bild: Arash Matin / Yle Åbo,Åbo domkyrka,Aura å,Hösten,höst,november

Åbo stad, Tammerfors universitet och Åbo Akademi har samarbetat i ett projekt för att testa medborgarpaneler som en del av det kommunala beslutsfattandet. Reaktionerna har varit positiva och nu rekommenderar forskargruppen att medborgarpaneler tas med som en del av den nuvarande processen.

Åbo stad förbereder en ny generalplan för år 2029 och ville ta reda på invånarnas åsikter angående trafiken i centrum. En medborgarpanel av 171 slumpmässigt valda Åbobor har under hösten deltagit i virtuella diskussioner kring trafiken.

Panelisterna kunde välja mellan långsam, snabb eller stor utveckling av Åbos stadstrafik. Konsensusen vara slutligen att invånarna helst önskade sig en snabb utveckling av trafiken.

Kimmo Grönlund, professor vid Åbo Akademi och ledare i projektet berättade för oss att också ledamöter från Åbo stadsfullmäktige deltog i diskussionerna för att se hur deras närvaro påverkade dynamiken i diskussionsgruppen.

- Politiker har en tendens att inte lyssna på varandra då det gäller partikonstellationer i riksdagen. Vi har märkt redan i tidigare forskning att så kallade "vanliga människor" är mycket insatta och kan föra goda samtal. Vi ville också se om politikerna ändrade på diskussionen genom att köra över andra. Det hände ändå inte i dessa diskussioner, säger Kimmo Grönlund.

Efter diskussionerna mättes också deltagarnas villighet till att delta i liknande diskussioner i framtiden och hela 90 procent svarade att de gärna skulle göra det.

En man med glasögon
"Tanken är att få såna som inte vanligtvis deltar i politiska processer att göra det." Kimmo Grönlund, professor vid Åbo Akademi En man med glasögon Bild: Arash Matin/Yle Åbo,kimmo grönlund

Inte endast enstaka diskussioner

Enligt Grönlund kunde medborgarpaneler integreras i den nuvarande beslutsföringsprocessen. Detta med tanken att medborgarpanelen skulle ha en längre mandatperiod istället för att endast behandla en fråga.

- Vi föreslår en modell med en panel, bestående av slumpmässigt valda invånare, som väljs exempelvis för hela valperioden. Medborgarpanelen kunde överväga olika större sakfrågor och kommunfullmäktige kunde dra nytta av dessa utlåtanden i beslutsfattandet. Medborgarpanelen skulle fungera som en uppskattning av en genomtänkt folkopinion, säger Grönlund.

Även Åbo stadsdirektör Minna Arve är positivt inställd till medborgarpaneler som ett tillägg till den nuvarande beslutsprocessen.

- Mitt ursprungliga mål var få ett sätt att höra alla Åbobor och inte bara de mest högljudda. Jag skulle säga att det var ett lyckat projekt, kommenterar Arve.