Hoppa till huvudinnehåll

Byggnad i Degerby bränns i stället för att rivas

brandbilar vid hus i Kapellhamnen
Västra Nylands räddningsverk ska tillsammans med Ingå FBK släcka branden. brandbilar vid hus i Kapellhamnen Bild: Yle/Helena von Alfthan brand- och räddningsarbete,brandbilar,västra nylands räddningsverk, hangö

En rivningsfärdig byggnad i Degerby i Ingå får brännas. Byggnaden ska användas som övningsobjekt av Västra Nylands räddningsverk och Ingå FBK.

Byggnaden ligger längst ut på en udde på ett berg. Närmaste grannfastighet ligger på 90 meters avstånd.

Huset ska brännas ända ned till stenfoten. Allt återvinningsbart material och material som inte kan brännas förs bort innan byggnaden bränns.

Då de närmaste grannarna informerades kom det en anmärkning där en granne önskade att byggnaden inte bränns om det blåser kraftig sydvästlig vind.

Räddningsverket har förordat att byggnaden får brännas.

Många bestämmelser

Också Ingå byggnads- och miljönämnd godkänner att brand- och räddningsövningen genomförs, förutsatt att alla bestämmelser följs.

Bland annat får röken inte störa grannarna, träden får inte lida och skadligt släckningsvatten får inte komma i brunnar eller vattendrag och byggnaden får inte brännas under fåglarnas häckningstid.

Fastigheten ska dessutom städas och avfall föras bort inom en månad efter övningen.

Lagstiftningen kring att bränna byggnader i övningssyfte är sträng och bränning tillåts numera endast i undantagsfall.