Hoppa till huvudinnehåll

Coronaviruset i Österbotten – 3.12

En person blir vaccinerad i armen.
En person blir vaccinerad i armen. Bild: imago images / Fotoarena/ All Over Press vaccin,vaccinering,hälsovård,social- och hälsovårdstjänster

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Karleby stänger simhallen

Efter att Soite, vårdsamkommunen i Mellersta Österbotten, fattade beslut om skärpta restriktioner under torsdagen kommer nu Karleby stad med uppdaterade coronarestriktioner.

Från och med måndag rekommenderas alla personer som för eller hämtar ett barn till/från småbarnspedagogikens inomhusutrymmen, att bära munskydd. Personalen kommer att bära visir eller munskydd.

Studerande på andra stadiet får tillsvidare fortsätta med närstudier. Men alla studerande och anställda inom andra stadiet rekommenderas starkt att bära munskydd. Också personalen inom grundskolan bär munskydd eller visir.

Skolorna meddelar om eventuella specialåtgärder via Wilma. Följderna av coronaepidemin har tagits med i läsårsplaneringen.

Simhallen i Karleby stängs och hålls stängd 6-21 december. Samtliga övriga restriktioner gäller perioden 7-21 december.

Alla idrottsverksamheter som står i stadens regi för vuxna pausas från och med den 7 december. I övrigt uppmanas vuxna över 20 år att hålla sig från all form av gruppträning som sker inomhus.

Fritidsaktiviteter för barn och unga kan ordnas om gruppstorleken kan hållas på färre än 20 personer, samt om man kan hålla säkerhetsavstånd och hygien, därtill rekommenderas det att man håller sig utomhus. Karleby stad rekommenderar att alla matcher, turneringar och uppvisningar ordnas utan publik.

Karleby stads muséer hålls öppna som normalt men inga publika evenemang kommer att ordnas. Besökarantalet begränsas.

Biblioteken får hålla öppet men enbart för låneverksamhet. Det betyder att tidningssalar och allmänna utrymmen stängs. Bokbussen tar en paus i sin verksamhet. Biblioteken uppmanar alla att använda självbetjäningstjänster och att man inte ska vistas mer än nödvändigt i dess utrymmen.

All närundervisning på Karlebynejdens institut övergår till distansundervisning från och med den 7 december. Om undervisningen inte går att hålla på distans kommer den att pausas. Grundutbildningen i konst ordnas utomhus eller på distans, om inte läggs den på paus. Institutet informerar mer direkt till studerande.

Alla ungdomsutrymmen kommer att vara öppna som normalt genom att man tar de restriktioner som gäller för barn och unga i beaktande. Man kommer att ta i bruk ett tillfälligt maxantal besökare. Rockskolan tar jullov från och med den 7 december.

Stadshuset och kundbetjäningspunkterna hålls öppet som normalt fram till den 23 december. Det är julstängt under tiden 24.12-6.1. Staden rekommenderar ändå att man i första hand tar kontakt per telefon eller e-post.

Det råder rekommendation att använda munskydd i offentliga utrymmen.

Nya, tuffa restriktioner i Mellersta Österbotten

Nu skärps restriktionerna även i landskapet Mellersta Österbotten.

Den regionala coronagruppen höll under torsdagen ett extra insatt möte och beslöt då om nya rekommendationer för privata samlingar. Från och med nu gäller i Mellersta Österbotten en rekommendation om att privata samlingar med över tio deltagare ska undvikas helt och hållet.

Hobbyverksamhet för barn och ungdomar får fortsättningsvis ordnas om man håller sig till ett deltagarantal på maximalt 20 personer och säkerheten kan garanteras. Matcher, turneringar och föreställningar bör ändå arrangeras utan publik. I mån av möjlighet ska verksamheten flyttas utomhus.

Därtill kommer en rad andra rekommendationer. Man rekommenderar att simhallar, badinrättningar och offentliga bastur stängs. Idrottshallar och ungdomslokaler kan hållas öppna men endast med speciella säkerhetsåtgärder.

För biblioteken rekommenderas att man endast har kvar utlåningen, men upphör med all annan verksamhet.

Inom bildningssektorn sker också förändringar. Inom andra stadiets utbildning får man fortsätta med närundervisning, men munskydd ska användas och alla övriga medel för att förhindra smittspridning ska också följas.

Medborgarinstituten uppmanas avsluta terminen eller övergå till distansundervisning.

Tre nya fall i Mellersta Österbotten

Inom Mellersta Österbottens vårdsamkommun Soite har tre nya fall av coronavirussmitta bekräftats under det senaste dygnet.

De nya fallen hör till sedan tidigare kända smittkedjor och därför satt de insjuknade redan i karantän. Inga ytterligare exponeringar finns alltså den här gången att spåra upp.

Sedan pandemins början har man inom Soite bekräftat 141 coronafall.

För tillfället får två patienter sjukhusvård för COVID-19 vid centralsjukhuset i Karleby.

Finska lågstadiet i Kristinestad övergår till distansundervisning

Elever och lärare i Kantakaupungin koulu i Kristinestad har exponerats för coronasmitta och hela skolan övergår till distansundervisning.

Enligt smittskyddsläkaren Tom Lövdahl kartläggs situationen som bäst och han kan inte i det här skedet säga hur många som har satts eller kommer att sättas i karantän.

Men skolan kommer att hålla stängt på fredag och måndag och all undervisning sker på distans.

Exponeringen har koppling till ett av två fall som konstaterats i Kristinestad under torsdagen.

Åtta nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Antalet bekräftade coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt är nu 1 111 stycken (igår 1 103).

Under det senaste dygnet har alltså åtta nya fall bekräftats.

Fortfarande är svarstiderna för testresultat fördröjda på grund av situationen med en stor mängd tester från andra håll i landet.

Det totala antalet tagna test är nu 27 589 stycken. Under onsdagen togs 249 tester.

Incidentstalet för de två senaste veckorna per 100 000 personer i distriktet är nu 21.

Åtta nya fall i Södra Österbotten

Åtta nya coronafall har bekräftats i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt det senaste dygnet. Det totala antalet fall är nu 337.

En del av de nya smittorna härstammar från utlandet, men helt nya smittkedjor har även upptäckts i Seinäjoki.

Under onsdagen togs 639 tester. Det totala antalet tester i sjukvårdsdistriktet sedan pandemins början är nu 50 503 stycken.

Sju personer får sjukhusvård på grund av coronan.

Läs också