Hoppa till huvudinnehåll

Småbarnsförälder i Sjundeå: "Självklart använder jag munskydd när jag hämtar barnet på dagis"

Pappa Christoffer Lignell med sonen William.
För föräldern Christopher Lignell är det självklart att bära munskydd då han hämtar sonen William från dagis. Pappa Christoffer Lignell med sonen William. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Sjundeå,William Lignell

I Sjundeå och Raseborg har småbarnspedagogiken infört krav på munskydd för personal som jobbar på daghem. I Raseborg får personalen välja mellan munskydd eller visir. I Hangö och Lojo är reglerna lösare.

- Det är tungt att andas men vi gör vad vi kan, säger barnskötare Sanna Rönkkö på daghemmet Lilla-Alexis i Sjundeå.

Sedan i måndags (30.11) använder hon och hennes kolleger munskydd varje arbetsdag då de vistas inomhus på daghemmet. I de fall det inte går att hålla avstånd används munskydden också utomhus.

Barnskötare Sanna Rönkkö på dagisgården i kvällsbelysning.
Barnskötare Sanna Rönkkö tycker det är tyngre att jobba med munskydd men ser fram emot stunderna utomhus då det är lättare att andas. "Man vänjer väl sig. Vi kämpar på", säger hon. Sedan intervjun gjordes har reglerna ytterligare skärpts och gäller också utomhus i de fall det inte går att hålla distans. Barnskötare Sanna Rönkkö på dagisgården i kvällsbelysning. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Sjundeå,Daghemmet Lilla-Alexix i Sjundeå

På gården möts Rönkkö av föräldern Christopher Lignell som hämtar sitt barn vid dagisdagens slut. Lignell uppskattar att också personalen börjat använda munskydd inomhus.

- Personligen tycker jag det är bra med strikta regler. Det är lika bra att försöka göra det man kan i den här situationen.

Lignell ser inte användningen av munskydd som problematisk.

- Vi har tre barn i olika åldrar och det har inte varit några problem alls. De har sett att folk har börjat använda och känner till coronan så de förstår, säger Lignell.

Olika på olika tegelbruk

Hela Nyland anses vara inne i den fas som kallas samhällsspridning och som klassas som coronapandemins allvarligaste fas.

Det här betyder att alla nylänningar ska följa samma rekommendationer – men ändå skiljer sig förfaringssätten mellan kommunerna här i Västnyland. Det syns bland annat inom småbarnspedagogiken, det vill säga på daghemmen.

Småbarnspedagogiken i alla kommuner följer de riktlinjer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Utbildningsstyrelsen rekommenderar men varje kommun har utöver det möjlighet att komma med egna rekommendationer.

På daghemmen i Västnyland syns det, grovt taget, på följande sätt: ju längre från huvudstadsregionen man kommer, desto mindre strikta verkar reglerna vara.

Så här skiljer sig situationen på daghemmen i de olika västnyländska kommunerna

Sjundeå: Personalen bär munskydd.
Lojo: Varken munskydd eller visir rekommenderas för personalen, förutom för de vårdare som jobbar i flera olika grupper. Under möten mellan vuxna används visir.
Ingå: Personalen bär munskydd.
Raseborg: Personalen får välja mellan att använda munskydd eller visir.
Hangö: Varken munskydd eller visir rekommenderas för personalen, förutom under möten med andra vuxna.

I alla västnyländska kommuner rekommenderas vårdnadshavare använda munskydd i den mån de alls har möjlighet att komma in i daghemsbyggnaden.
Alla kommuner har gjort upp sina riktlinjer utgående från rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Utbildningsstyrelsen.

Prioriteringar

Ingås bildningschef Merja Olkinuora säger att det nu är viktigt att följa de rekommendationer som gäller i Nyland – även om munskydden försvårar kommunikationen.

- Ansiktsuttrycken är väldigt viktiga för kommunikationen i synnerhet med små barn. Användningen av munskydd gäller till den 18 december och sedan hoppas vi att vi inte längre behöver dem. Just nu bedöms läget ändå som sådant att ansiktsskydd ska användas, säger Olkinuora.

Barn som gungar i mörk adventstid.
Kraven på munskydd gäller inte utomhus. Barn som gungar i mörk adventstid. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Sjundeå,Daghemmet Lilla-Alexis i Sjundeå

Vårdnadshavare som hämtar sina barn till eller från daghemmen rekommenderas i mån av möjlighet stanna på utsidan. Om barnet behöver hjälp med avklädning kan föräldern komma in men bör vidta försiktighetsåtgärder.

- En del föräldrar har munskydd när de kommer in i daghemmet och det är ju önskvärt men inget vi kan kräva, säger Olkinuora.

Förfarandet kan skilja sig något mellan kommuner men också mellan daghem eftersom förutsättningarna ser olika ut. Finns det personalresurser möter personalen barnet i dörren men i många fall behöver vårdnadshavaren hjälpa till med avklädningen.

Valfrihet i Raseborg

Motsvarande rekommendationer gäller i Raseborg. Personalen får däremot välja att antingen använda munskydd eller visir då man vistas inomhus.

- Det är lite tudelade åsikter. Visiren är ju bra eftersom barnen kan se den vuxnas ansikte men munskyddet skyddar bättre, säger Nina Aartokallio, chef för småbarnspedagogiken i Raseborg.

Nina Aartokallio betonar vikten av att hålla grupperna i sär så att de inte kommer i kontakt med varandra.

Lykta, handdesinfektionsmedel och ryggsäckar på daghemmets trappa.
På daghemmet Lilla-Alexis trappa välkomnas besökaren av en flaska handdesinfektionsmedel. Lykta, handdesinfektionsmedel och ryggsäckar på daghemmets trappa. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Sjundeå,daghem,Daghemmet Lilla-Alexis i Sjundeå

På daghemmet Lilla-Alexis i Sjundeå möts besökaren av en flaska handdesinfektionsmedel redan på utsidan av byggnaden. Föräldrar som kommer in i daghemsbyggnaderna uppmanas bära munskydd.

- Från och med i måndags har också personalen munskydd eftersom Nyland nu är i samhällsspridningsfasen och samma regler gäller på alla enheter i Sjundeå, förklarar Nina Isometsä som är serviceområdesansvarig inom småbarnspedagogiken i Sjundeå.

Hon påpekar att ifall någon av hälsoskäl inte kan använda munskydd är visir en möjlighet.

Munskydd anses ändå vara betydligt mer effektiva som skydd mot virusspridning.

Hangö och Lojo tveksamma mot munskydd

I Lojo och Hangö där daghemspersonalen i allmänhet inte använder munskydd motiverar man visiranvändningen med att små barn behöver få se de vuxnas ansiktsuttryck.

- Samspelet med barnen är naturligare om man använder visir jämfört med om man använder munskydd, säger Anu Koivumäki, servicechef inom småbarnspedagogiken i Lojo.

Hon får medhåll av Birgitta Mannström som är chef för småbarnspedagogiken i Hangö.

- Vi rekommenderar varken munskydd eller visir i det här skedet, säger Mannström och hänvisar till Hangös låga coronastatistik och att det visat sig att små barn sällan drabbats allvarligt av covid-19.

Hennes uppfattning är att både föräldrar och personal använder sunt förnuft och att de flesta tyckt att det fungerat smidigt.

Hon ser i det här skedet inget behov av striktare rekommendationer men medger att diskussionen är eldfängd och att personer reagerar väldigt olika.

Lojo rekommenderas vårdnadshavare som avlämnar barn att använda munskydd och inte stanna längre än nödvändigt.

Koivumäki betonar att barnets intresse kommer i första hand.

- Om ett barn behöver längre tid för avsked så tillåter vi det också, säger hon.

Munskydd inget konstigt längre

På daghemmet Lilla-Alexis i Sjundeå är det däremot allt färre som ens längre reagerar på munskydden.

- Först var barnen lite förundrade men när vi förklarade om viruset så förstod de och nu är det inte inte konstigt längre, säger föräldern Patrik Grönberg när han (självklart försedd med munskydd) avhämtar sonen Robin efter dagisdagens slut.

Barnskötare Sanna Rönkkö berättar att barnen snabbt fann sig i den nya situationen då personalen började bära munskydd.

- En del barn reagerade inte alls, en del tittade långt och en del frågade och då berättade vi förstås, säger Rönkkö som också är glad över föräldrarnas inställning:

- De har reagerat fint och respekterat de nya reglerna, tackar hon.

- Det har blivit en vana att använda munskydd. Och det är helt fiffigt också, säger Patrik Grönberg och skyndar ut genom daghemsporten.

Läs också