Hoppa till huvudinnehåll

Coronarädslan verkar ha lättat hos personer med bostadslån - efterfrågan på amorteringsfria perioder har återgått till nästan normalnivå

En nyckelknippa i ett hörn på ett bord.
De amorteringsfria perioder som ansöktes i våras var i genomsnitt sex månader långa, och har nu slutat eller håller på att sluta. En nyckelknippa i ett hörn på ett bord. Bild: Kimmo Hiltunen / Yle bostadsaktiebolag,bostäder,bostadslån,bostadsförmedling,Nyckel

I våras var finländarna väldigt oroliga över coronaepidemins inverkan på deras sysselsättning. I mars-april ansökte rekordmånga om kostnadsfria amorteringsfria perioder på sitt bostadslån, rapporterar Yle Uutiset.

OP Gruppen, Nordea, Danske Bank och Sparbanksgruppen berättade för Yle att de inte för närvarande ser tecken på en motsvarande ökning i antalet amorteringsfria perioder.

De amorteringsfria perioder som ansöktes i våras var i genomsnitt sex månader långa, och har nu tagit slut eller håller på att ta slut.

Största delen av de som har bostadslån har fortsatt amortera på sitt lån som vanligt - men inte alla.

– En del kunder har ansökt om fortsättning på den amorteringsfria perioden. Om jag tittar på de här, som har ansökt om sådana här kortare amorteringsfria perioder i våras, till exempel tre månader eller sex månader, så har ungefär 15 procent ansökt om fortsättning på sin amorteringsfria period, berättar Kaisu Christie, chef för bostadsfinansieringen vid OP Gruppen.

Speciellt kunder som jobbar inom branscher där permitteringarna har fortsatt eller där permitteringarna ändrats till uppsägningar har ansökt om fortsättning på den amorteringsfria perioden.

– Det finns ännu branscher inom vilka permitteringarna har fortsatt, såsom restaurang-, rese- och trafikbraschen. Och inom de här branscherna har säkert flera det ekonomiskt utmanande, säger Christie.

Hos Sparbanksgruppens kunder som ansökte om en amorteringsfri period i våras har den amorteringsfria perioden redan delvis upphört eller kommer att upphöra under slutet av året.

– I regel har kunderna återgått till normal betalningsplan vad gäller hanteringen av lån. I ungefär en femtedel av avtalen i vilka man tog en amorteringsfri period i våras har planen fortsatt utifrån situationen i oktober, säger Markus Lauri, affärsverksamhetsdirektör för privatkundsverksamheten vid Sparbanksgrupppen.

Finlands Bank orolig över andra vågens inverkan på sysselsättningen

I och med den andra coronavågen är man också vid Finland Bank återigen orolig över låneskötselförmågan hos dem som har bostadsskulder.

– Nu under hösten har smittofallen ökat hos oss och speciellt utanför Finland i för Finland viktiga exportmarknader. Riskerna för att den ekonomiska utvecklingen blir sämre har vuxit, och det kan inte låta bli att återspeglas på finländarnas inkomstutveckling och sysselsättningsmöjligheter, säger byråchef Paavo Miettinen vid Finlands Bank.

– Visst är vi oroliga över det här och följer tätt med hur situationen utvecklas.

Miettinen konstaterar att räntenivån å andra sidan är väldigt låg, och att det här delvis stödjer lånehanteringsförmågan både hos företag och hos personer med bostadslån.

– En del av de där amorteringsfria perioderna är ännu i gång, och det har inte kommit tilläggsansökningar i större mängder. Den här osäkerheten kring ekonomins utveckling är ändå ganska stor nu, och det kommer förstås att påverka hushållens situation och förmåga att hantera skulder.

Miettinen påminner att coronavirussituationen mest inverkar på skuldsatta och hushåll som på grund av sysselsättningsläget är i en riskabel situation. Den påverkar också sysselsättningen och skuldhanteringen på olika sätt i olika sektorer.

En del av de amorteringsfria perioderna fortsätter ännu

OP Gruppen beviljade från mars till september maximalt ett års avgiftsfria amorteringsfria perioder, så en del av perioderna fortsätter ännu en längre tid.

Vid Sparbanksgruppen beviljade man fram till slutet av juni sex månaders avgiftsfria amorteringsfria perioder.

Danske Bank uppger att de avgiftsfria amorteringsfria perioderna upphör kring årsskiftet.

– På grund av den tillfälliga minskningen av inkomsterna som orsakas av coronavirusepidemin har man oftast ansökt om en amorteringsfri period på fyra till sex månader. Så gjorde 39 procent av de som ansökte. Samma andel har ansökt om en amorteringsfri period på över ett halvt år, berättar Sari Takala, chef för privatkunders lån vid Danske Bank.

Till skillnad från andra banker har Nordea inkluderat en så kallad avgiftsfri Flexamortering i nya bostadslån. Kunden måste alltså inte separat ansöka om amorteringsfri period.

– Utöver det här har vi vid separat begäran beviljat amorteringsfria perioder för kunder som inte haft den här egenskapen i sina väldigt gamla lån, säger Jani Eloranta, direktör för Nordeas affärsverksamhet för privatkunder.

Även i Nordea var de extra amorteringsfria perioderna som beviljades i våras i genomsnitt sex månader långa.

Artikeln är en förkortad översättning av Yle Uutisets artikel "Koronapelko näyttää hellittävän asuntovelallisilla: Asuntolainan lyhennysvapaiden kysyntä palasi lähes normaaliksi" skriven av Maarit Aulasmaa.
Artikeln översattes av Sonja Fredriksson.