Hoppa till huvudinnehåll

Justitiekansler prickar två ministerier: Övervakade inte försörjningsberedskapen tillräckligt noga i våras

Tuomas Pöysti pimenevässä illassa Senaatintorilla. Tuomas on pukeutunut tummansiniseen pukuun. Vaaleansinisen kauluspaudan parina on punainanen kravatti ja rintataskusta pilkistää punaisilla ympyröillä koristeltu valkonen liina.
Justitiekansler Tuomas Pöysti fick ta emot många klagomål i våras om försörjningsberedskapen Tuomas Pöysti pimenevässä illassa Senaatintorilla. Tuomas on pukeutunut tummansiniseen pukuun. Vaaleansinisen kauluspaudan parina on punainanen kravatti ja rintataskusta pilkistää punaisilla ympyröillä koristeltu valkonen liina. Bild: Retu Liikanen / Yle Tuomas Pöysti

Justitiekansler Tuomas Pöysti säger att vårens försörjningsberedskap inför coronapandemin präglades av otydlighet och oklar arbetsfördelning. Justitiekanslern riktar kritik särskilt mot två ministerier för att det blev som det blev.

Försörjningsberedskapscentralen gjorde som känt misslyckade affärer med skyddsutrustning med affärsmannen Onni Sarmaste och skönhetsföretagaren Tiina Jylhä. De ansiktsskydd som beställdes visade sig vara odugliga.

Enligt lagen är det Arbets- och näringsministeriet som ansvarar för att utveckla försörjningsberedskapen och samordna beredskapsåtgärderna. Ansvaret för beredskapsåtgärder inom hälso- och sjukvården ligger hos Social- och hälsovårdsministeriet.

Bägge ministerierna gav Försörjningsberedskapscentralen uppgifter som centralen inte hade kapacitet att utföra, slår JK fast.

Under våren fick Försörjningsberedskapscentralen flera förfrågningar om stöd än normalt och centralens ställning försvårades av att dess operativa roll i beredskapen inte var entydig, säger JK.

Centralen tilldelades också nya uppgifter som till exempel att anskaffa skyddsutrustning. Båda ministerierna gav samtidigt centralen i uppdrag att skapa en lägesbild över upphandlingen av nödvändig skyddsutrustning och att samordna upphandlingen.

Ansvarsfördelningen oklar och samarbetet ineffektivt

JK påpekar att man i samband med att man fördelar uppgifter mellan flera aktörer måste se till att parterna har tillräckliga resurser att genomföra sina uppgifter. Det är ministeriets roll som styrande enhet och uppdragsgivare att säkerställa detta, säger JK.

I slutet av april meddelade Försörjningsberedskapscentralen att den hade svårigheter att svara på ministeriernas begäran om stöd. Enligt JK borde ministerierna mer aktivt ha kontrollerat Försörjningsberedskapscentralens kapacitet.

I sitt beslut skriver JK att samarbetet mellan ministerierna inte var tillräckligt effektivt, och att det inom Social- och hälsovårdsministeriet rådde oklarhet om ansvarsfördelningen.

Det är omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) och social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (Vf) som leder Social- och hälsovårdsministeriet. Näringsminister Mika Lintilä (C) och arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) leder Arbets- och näringsministeriet.

Ministerierna har redan ökat samarbetet

Arbets- och näringsministeriet har redan hunnit kommentera JK:s beslut - och är på samma linje.

- Vi har konstaterat samma sak som JK kommit fram till och vi har redan inlett åtgärder för att förbättra samarbetet och ansvarsfördelningen, säger Antti Neimala som är direktör vid den avdelning inom ministeriet som ansvarar för Försörjningsberedskapscentralen.

Ministerierna har under coronakrisens gång ökat sitt samarbete tillsammans med FBC, säger Neimala.

Han hänvisar också till en utredning som gjordes inom FBC med anledning av coronakrisen och som publicerades den 19 november.