Hoppa till huvudinnehåll

Per Brahe-priset går i år till filosofie doktor Kasper Braskén

En man med svarta glasögon som står med armarna i kors.
Kasper Braskén vinner årets Per Brahe-pris. En man med svarta glasögon som står med armarna i kors. Bild: Jaska Poikonen Åbo Akademi,kasper braskén

Stiftelsen för Åbo Akademi har delat ut årets Per Brahe-pris till filosofie doktor Kasper Braskén. Prissumman är 12 000 euro.

Braskén disputerade 2014 i ämnet allmän historia vid Åbo Akademi.

Braskéns banbrytande avhandling om Internationella Arbetarhjälpen bearbetades och publicerades som monografi 2015. Braskén har sedan dess även bidragit till flera antologier som behandlar ämnet antifascism.

Braskéns forskning i antifascismens globalhistoria har fått stor genomslagskraft internationellt och de senaste åren har han även gästforskat vid universitet i Berlin, Potsdam och London.

– Efter att ha vistats ett par år utomlands känns det otroligt fint att uppmärksammas på det här viset i anknytning till mitt hemuniversitet Åbo Akademi. Det betyder väldigt mycket för mig, säger Braskén.

En svartvit bild av en man med glasögon i profil.
Braskén är en ledande forskare inom fältet för antifascismens globala historia. En svartvit bild av en man med glasögon i profil. Bild: Jaska Poikonen Åbo Akademi,kasper braskén

Braskén nominerades till Per Brahe-priset av fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

I motiveringen lyfts Braskéns position som ledande forskare inom fältet för antifascismens globalhistoria fram, och även Braskéns förmåga att kombinera empirisk forskning med avancerade teoretiska och metodologiska perspektiv nämns.

Braskén beröms även för att ha lyckats skapa ett brett internationellt nätverk under sina granskningar.

– Det kommande året ska jag forska i den finlandssvenska antifascismens historia under 1920–1940-talet, men samtidigt håller jag kvar det globala perspektivet och redigerar för tillfället ett specialnummer om antifascismens historia i Sydafrika, säger Braskén.

Per Brahe-priset delas varje år ut till en forskare vars fortsatta anknytning till Åbo Akademi är synnerligen önskvärd.

Läs också