Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Bastuflotte kan förtöjas i fiskehamnen i Hangöby

Björkris att ha med i en bastu.
Bastuflotten i Hangö försöker hitta någonstans att förtöja i vinter. Bilden är inte från flotten. Björkris att ha med i en bastu. Bild: Petri Aaltonen / Yle bastukvastar,bastur,Bad och bastubad,Kannonkoski

Det ser ut som om bastuflotten i Hangö kan vara innanför fiskehamnens vågbrytare i Hangöby i vinter.

Företagaren önskade tidigare ha bastuflotten vid Hangöbys gästbåtsbrygga, men tekniska nämnden sa nej.

Nu kan det hända att bastuflotten i stället förtöjs i fiskehamnen i Hangöby.

EU inget hinder

Det fanns ett hinder och det handlade om att det finns begränsningar då det gäller användandet av fiskehamnen på grund av EU:s stödfinansiering. Karenstiden upphör först den 2 december 2021, därefter kan fiskehamnens område användas även för annat behov.

Men Närings-, trafik- och miljöcentralen har nu gett sitt tillstånd att placera bastuflotten innanför vågbrytaren i fiskehamnen. Det här tillståndet gäller tillsvidare.

Förslag: Underteckna placeringsavtal

På tekniska nämndens möte den 9 december föreslås att jordbyggnadschefen få tillstånd att underteckna ett avtal om var flotten ska vara placerad.

I föredragningslistan till mötet konstateras också att bastuflotten inte får finnas på förtöjningsplatsen under den egentliga båtsäsongen mellan den 1 maj och den 15 oktober.

Grannar ska höras

Det behövs dessutom åtgärdstillstånd av byggnadsinspektionen i Hangö om flotten används för den verksamhet som företagaren planerar. Det betyder att grannarna måste höras och företagaren ska själv ansöka om de tillstånd som behövs.

Företagaren vill hyra ut bastuflotten även på vintern och låta kunderna simma och isförhållandena tillåter det.

Tekniska nämnden i Hangö beslöt att jordbyggnadschefen får tillstånd att underteckna ett avtal om var flotten ska vara placerad. Nämnden möttes den 9 december 2020.