Hoppa till huvudinnehåll

Majoriteten vill vaccinera sig – THL:s Mika Salminen glad: "Vaccinet behövs för att återgå till vardagen"

En man som ingick i en försöksgrupp vaccinerades här mot covid-19 i en forskningscentral i Hollywood, Florida den 13 augusti.
Ungefär 1 000 finländare svarade på enkäten. Av dem var 64 procent positivt inställda till att ta coronavaccinet. På bilden vaccineras en person under vaccinets testningsfas. En man som ingick i en försöksgrupp vaccinerades här mot covid-19 i en forskningscentral i Hollywood, Florida den 13 augusti. Bild: AFP / Lehtikuva coronavirus,vaccin

Majoriteten av finländarna skulle ta vaccin mot covid-19, visar en färsk enkätundersökning som Institutet för hälsa och välfärd låtit göra.

Enligt enkäten, som gjordes i slutet av november, är 64 procent av finländarna positivt inställda till att vaccinera sig. Ungefär 16 procent vet inte säkert och 20 procent svarade att de inte skulle ta vaccinet.

– Det är bra att vaccinet välkomnas så positivt. Positiva attityder till vaccinet stöder det att många tar det, säger institutets specialforskare Jonas Sivelä i ett pressmeddelande.

En liknande undersökning gjordes på våren, då ungefär 70 procent svarade att de skulle kunna ta vaccin.

– Risken för att bli sjuk är en betydande orsak till om man vill vaccinera sig. Ju högre risk att insjukna, desto positivare inställning till vaccinet, säger Sivelä.

Människor i munskydd går ut ur en metro i Helsingfors.
Det som påverkar människors vilja att ta vaccin är bland annat hur väl det skyddar mot viruset och de möjliga biverkningarna. Den viktigaste faktorn är ändå hur effektivt det skyddar en själv och andra, visar undersökningen. Människor i munskydd går ut ur en metro i Helsingfors. Bild: All Over Press coronavirus,Munskydd,Munskydd under coronaviruspandemin 2019−2020,mun-nässkydd (sjukvård) ,Munskydd i publika miljöer och inom äldreomsorg

"Det här är fantastiskt"

På våren ansåg människor att smittrisken var större än nu på hösten. Nu tror fler och fler att smittrisken minskar på våren.

I enkäten kommer det fram att de främsta anledningarna till att vilja vaccinera sig är hur mycket vaccinet skyddar en själv – och andra. Det är visar solidaritet, säger Sivelä.

– Det här är fantastiskt. Det stöder gemensamma insatser för att komma ur epidemin, säger han.

Andra saker som påverkar människors vilja att ta vaccin är hur väl det skyddar mot viruset, de möjliga biverkningarna, epidemiläget i Finland och rekommendationer från hälsovårdspersonal och myndigheter.

Människor är intresserade av vaccinet, men det väcker också många frågor.

– Vi svarar öppet, noggrant och snabbt när ny information blir tillgänglig. Det är mycket viktigt att människor får korrekt information baserad på forskning, säger institutets kommunikationsdirektör Marjo Loisa.

Mika Salminen.
Institutet för hälsa och välfärds hälsosäkerhetschef Mika Salminen säger att han kommer att vaccinera sig så fort han får chansen. Mika Salminen. Bild: Tommi Pylkkö / Yle Mika Salminen,Institutet för hälsa och välfärd

Mest positiva röster hos riskgruppen

Äldre människor är mera positivt inställda till att ta vaccin än yngre. Enligt undersökningen är 82 procent av den äldsta åldersgruppen, över 64 år, redo att vaccinera sig.

I den yngsta åldersgruppen, 18–29-åringar, ligger samma siffra på 48 procent.

Institutets hälsosäkerhetschef Mika Salminen gläder sig över att se att riskgruppen är så positivt inställd till vaccinet.

– Vaccinet spelar en mycket viktigt roll i bekämpningen av coronaviruset. Det behövs för att vardagen ska bli normal igen, säger han.

Undersökningen gjordes 27.11–1.12 som en webbpanelenkät.

Kunde du tänka dig att vaccineras mot covid-19?

Kunde du tänka dig att vaccineras mot covid-19?

Ja
73.4% (1170 röster)
Vet inte
13.9% (221 röster)
Nej
12.8% (204 röster)
Antal avgivna röster: 1595