Hoppa till huvudinnehåll

Planeringen av en skild idrottshall inleds i Pargas - gymnastiksalen i skolcentret ska göras om

Pargas svenska gymnasiums skolbyggnad
Det svenska gymnasiet är en av de byggnaderna som ska renoveras och förnyas i samband med byggandet av det nya skolcentret. Pargas svenska gymnasiums skolbyggnad Bild: Yle/Nina Bergman skola

Planeringen av en ny idrottshall i Pargas ska inledas, så att motionsmöjligheterna i staden inte försämras. Det beslöt Pargas stadsfullmäktige då de fortsatte att behandla budgeten på onsdag.

Staden beslöt också att planerna för den tilltänkta gymnastiksalen på 320 kvadratmeter vid skolcentret ska omformas.

SFP:s Regina Koskinen föreslog först att staden skulle bygga en skild idrottshall på 700 kvadratmeter istället för skolcentrets gymnastiksal.

Viktigt att det finns utrymme för olika aktiviteter

Många förtroendevalda, bland dem Samlingspartiets Harri Lehtinen, påpekade att salen är en del av ett mångfunktionellt utrymme och att salen också kan användas till annat än gymnastik. Även utbildningschef Ulrika Lundberg betonade att det behöver finnas utrymme för flera olika aktiviteter.

- Jag är helt för en stor och rymlig gymnastiksal och det är viktigt ur en pedagogisk synvinkel. Men det är också viktigt att vi har tillräckligt med utrymme för olika former av spontan aktivitet. Det är fyra skolor som ska samsas om de här utrymmena, säger Lundberg.

Lundberg önskade ändå mer tid på sig att utreda vad en separat idrottshall innebär.

- Vi behöver klargöra vilka kompromisser vi måste göra när det gäller övriga skolutrymmen, om vi för 20 miljoner euro också ska klara av att bygga en fullstor hall, säger Lundberg.

Det finns inte plats för en större sal i skolcentret

Samlingspartiet framförde att de fortfarande anser att gymnastiksalen ska byggas i anslutning till skolcentret.

SFP:s Conny Granqvist påpekade ändå att det inte längre är möjligt att bygga en större gymnastiksal i anslutning till skolcentret.

- Det är omöjligt med tanke på tomtens storlek. Naturligtvis kan vi skuffa omkull exempelvis Sarlinska skolan, för att få det att rymmas på tomten. Men samtidigt går vi miste om utomhusutrymmen, som också är en viktig del av den moderna pedagogiken, där även en del av undervisningen sker utomhus, säger Granqvist.

Fullmäktige godkände skolcentrets plan i somras, men då med en reservation att det senare kan byggas en idrottshall på upp till 1000 kvadratmeter. Sedan dess har skisserna för skolcentret förändrats och nu finns det inte längre plats för en större idrottshall i anslutning till skolcentret.

SFP:s Maj Björk var besviken att tjänstemännen inte hade lyssnat på de förslag som kommit in.

- Lite ledsen är jag nog att man inte lyssnat alls, för det här skulle inte ha varit ett problem om man tagit emot de förslag som kommit in tidigare, säger Björk.

"Viktigt att fatta ett beslut som möjliggör alla alternativ

Diskussionerna och åsikterna under mötet var många och flera partier efterlyste mera information före de ville ta ställning till SFP:s förslag. SFP:s Tomas Björkroth påpekade att det är viktigt att fatta ett öppet beslut.

- Jag tror att vi alla är överens om att en större hall behövs. Därför behöver vi fatta ett beslut i dag som möjliggör alla alternativ, men som utesluter så få alternativ som möjligt, säger Björkroth.

Nytt förslag

Efter en lång diskussion hade partierna en förhandlingspaus där de kunde presentera nya förslag. Efter diskussionen ändrade Koskinen sitt förslag så att planerna för den planerade gymnastiksalen på 320 kvadratmeter vid skolcentret ska omformas.

Men samtidigt inleder staden planeringen av en ny hall, så att tillgången till inomhusutrymmen för idrott inte minskar i samband med rivningen av Sarlinska skolan. Idrottshallen förverkligas som ett skilt projekt med en egen projektbudget. För finansieringen av hallen söks understöd av staten. Stadens andel i de båda projekten får inte överskrida 20 miljoner euro.

Samlingspartiets Markku Orell föreslog i sin tur att staden ska utreda om det verkligen inte är möjligt att bygga en större hall i anslutning till skolcentret och att fullmäktige därefter skulle mötas på nytt i december och sedan fatta beslut i frågan

Fullmäktige röstade om förslagen. Rösterna föll 19-15 till Koskinens förslag. Det betyder att planeringen av en separat idrottshall kan inledas, samtidigt som den nu planerade gymnastiksalen på 320 kvadratmeter kan finnas kvar.