Hoppa till huvudinnehåll

Rättegången mot kulturrådet Veijo Baltzar har börjat - försvaret och åklagaren på helt olika linje

Advokat Jussi Sarvikivi står i en korridor omringad av journalister.
Baltzars advokat Jussi Sarvikivi säger att det inte förekommit något brottsligt i Baltzars teaterverksamhet eller i dennes hem. Advokat Jussi Sarvikivi står i en korridor omringad av journalister. Bild: Petteri Bülow / Yle Veijo Baltzar,rättegång,jussi sarvikivi

Huvudförhandlingen i rättegången mot kulturrådet Veijo Baltzar har inletts i Helsingfors tingsrätt. Baltzar som är misstänkt för flera sexualbrott och människohandel förnekar all skuld.

Rättegången förs bakom stängda dörrar och handlingarna är inte offentliga. Rätten anser att det handlar om ett fall där speciellt känsliga uppgifter om offrens privatliv kan komma i dagen.

Medierna som har många representanter på plats får följa rättegången utanför rättssalarna.

Baltzar själv sågs inte till, han kom till rättssalen direkt från häktet. Han häktades på nytt i går efter att ha brutit mot reglerna kopplade till reseförbud.

Försvaret: Omständigheter som liknar ett hem

Baltzars försvar anser att de kvinnor som deltog i Baltzars teaterverksamhet erbjöds omständigheter som kan liknas vid ett hem.

Baltzars advokat Jussi Sarvikivi säger att Baltzar inte har bett kvinnorna att komma och bo hos sig utan att de själva har sökt sig till honom.

Sarvikivi betonar att det är vanligt i den kultur Baltzar representerar att människor i olika ålder bor tillsammans och att här det inte har varit fråga om någon kult.

Inte heller har det varit fråga om människohandel i teaterverksamheten.

Åtalen om sexualbrott kan Sarvikivi inte kommentera, men han säger att det som skett enligt åtalet inte har ägt rum, enligt Baltzar.

Veijo Baltzar
Ifall åtalet går igenom kan Veijo Baltzar dömas till flera års ovillkorligt fängelse. Veijo Baltzar Bild: Toni Pitkänen/Yle Veijo Baltzar

Två salar på grund av corona

På grund av coronarestriktionerna används två rättssalar i tingsrätten.

Den del av rättegången som förs bakom stängda dörrar hålls i en sal, och i den andra sitter de som misstänks ha fallit offer för brotten. De följer med via video.

De skyddas också från offentlighet genom att de inte kommer in i rättssalen via rättshusets offentliga utrymmen.

Huvudbehandlingen pågick bara i drygt tre timmar den första dagen. Den fortsätter på fredag och då lägger de som misstänks ha fallit offer för brotten fram sina skadeståndskrav.

Åklagaren yrkar på ovillkorligt fängelse

Åklagaren Mikko Sipilä yrkar på flera års ovillkorligt fängelse för Baltzar som i sin tur bestrider alla anklagelser.

Åklagaren Mikko Sipilä anländer till Helsingfors tingsrätt.
Åklagaren MIkko Sipilä anländer till Helsingfors tingsrätt. Åklagaren yrkar på på flera års ovillkorligt fängelse för Veijo Baltzar. Åklagaren Mikko Sipilä anländer till Helsingfors tingsrätt. Bild: Lehtikuva åklagare,Helsingfors tingsrätt,Veijo Baltzar

Ifall åtalet går igenom som sådant kan Baltzar dömas till ovillkorligt fängelse i sex, sju år är Sipiläs bedömning.

Baltzar åtalas för grovt sexuellt utnyttjande av barn, flera fall av grov våldtäkt, våldtäkt, tvingande till sexuell handling, samt grov människohandel och människohandel.

Offren är unga flickor och kvinnor. Många av flickorna berättar om upplevelser som de själva kallar för kultliknande förhållanden.

Baltzar ska ha lockat dem med i sin teaterverksamhet och till att bo hemma hos sig, bland annat i Raseborg.

Åtalen mot två kvinnor, misstänkta för medhjälp till människorättsbrott, lästes också upp under rättegången.