Hoppa till huvudinnehåll

Ungdomsgården Gluggen får stanna i Stabhuset i Korpo hela nästa år - Pargas stadsfullmäktige fortsätter behandla budgeten på onsdag

Pargas stadshus gula vägg med texten stadshus på väggen.
Pargas stadshus gula vägg med texten stadshus på väggen. Bild: Amanda Vikman/Yle Pargas,pargas stadshus

Ungdomsgården Gluggen får hyran täckt för hela nästa år och investeringssumman för gatuunderhåll höjs. Det beslöt Pargas stadsfullmäktige på sitt möte i tisdags. Mötet fortsätter i dag, onsdag.

Ungdomsgården Gluggen får stanna i Stabshuset i Korpo hela nästa år. Det blev klart då Pargas stadsfullmäktige beslöt att höja Kulturenhetens bidrag med 21 000 euro.

Det var Merja Fredriksson (SFP) som förslog en höjning av Kulturenhetens bidrag med 21 000 euro, vilket motsvarar kostnaderna för fyra månaders hyra för Gluggen. Det betyder att man nu får ett år på sig att utreda olika alternativ för vart ungdomsgården kunde flytta. I den ursprungliga budgetplanen hade hyreskostnader budgeterats för endast åtta månader.

Mera pengar för gator - men inget cykeltak

Fullmäktige beslöt också att höja investeringssumman för grundsaneringen av gator med 100 000 euro. Förslaget kom från SDP:s Maria Lindell-Luukkonen och fick understöd av Samlingspartiets Markku Orell.

- Om söndriga gator inte åtgärdas leder det på sikt till ännu större kostnader, säger Orell i sin roll som ordförande för stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster.

I diskussionen nämndes också att Strandvägen är i dåligt skick och borde åtgärdas, men för att få den åtgärdad kräver det betydligt mer pengar eftersom gatan troligtvis har mer djupgående skador.

Däremot valde man att inte bygga ett cykeltak vid Brandkårshuset Brankis just nu. Lotta Laaksonen förslog att man skulle minska investeringen från 45 000 euro till 15 000 euro. Medan Markku Orell förslog att man skulle slopa investeringen helt och hållet. Efter två omröstningar beslöt fullmäktige att slopa investeringen.

Lotta Laaksonen föreslog också en investering på 30 000 euro för att förbättra cykelvägsnätet i staden. Fullmäktige röstade om saken, men förslaget fick inte tillräckligt med röster och togs inte med.

Beslut om skolcentrets gymnastiksal tas på onsdag

Efter att investeringsbudgeten för Tekniska stödtjänster godkänts beslöt fullmäktige att ajournera mötet för dagen. Mötet fortsätter i dag, onsdag kl. 13.

Då kommer fullmäktige bland annat att titta närmare på Bildningsnämndens investeringar och SFP kommer att presentera ett förslag på hur skolcentret kunde få en tillräckligt stor gymnastiksal.