Hoppa till huvudinnehåll

Vad är det för skillnad på att bli immun via sjukdom och via vaccin? "Oändligt mycket bättre via vaccin", säger vaccinforskare

En hand med en blå gummihandske håller i en vaccinspruta som tryckts in i en persons arm.
Immunitet via vaccin är mer kontrollerbart medan immunitet efter sjukdom varierar mer. En hand med en blå gummihandske håller i en vaccinspruta som tryckts in i en persons arm. Bild: EPA-EFE/STR WHO,vaccin,Ebola (artist)

I Sverige anses immunitet efter sjukdom vara i minst ett halvt år för de flesta. Samma sägs om vaccinen - men i båda fallen har studierna kunnat pågå för kort tid för att dra större slutsatser än så.

Sverige går med all sannolikhet i dag över gränsen för 300 000 bekräftade fall av covid-19 sedan epidemins start. Mörkertalet anses vara klart större. Dessutom har tiotusentals testat positivt för antikroppar, bara i Stockholm.

Men vad är det för skillnad på att bli immun via sjukdom, och via vaccin? Vaccinforskare Matti Sällberg, professor vid Karolinska institutet svarar:

– Det är betydligt bättre att bli immun via vaccin, för blir du immun via infektion riskerar du, beroende på vad du har för underliggande genetik, att hamna i intensivvård.

– Du kan ju bli väldigt sjuk av infektionen och den risken ökar med stigande ålder. Medan vaccin fungerar lika bra på alla, i stort sett oavsett ålder. Det är en klar fördel, det går inte att jämföra, det är oändligt mycket bättre att bli immun genom vaccin, säger Sällberg.

Det är en klar fördel, det går inte att jämföra, det är oändligt mycket bättre att bli immun genom vaccin

Immunitet via vaccin är mer kontrollerbart eftersom alla får samma dos och därför ungefär samma immunförsvar, förklarar han, medan immunitet efter sjukdom varierar mer.

Men när det gäller hur länge folk är immuna efter sjukdom och efter vaccin är forskningen beroende av samma sak: viruset är så nytt att man ännu inte kunnat testa immuniteten i särskilt många månader.

Så vad vet vi om hur länge immuniteten kan vara?
– När det gäller efter genomgången infektion tror man det är minst ett halvår till ett år, men det varierar sannolikt. Efter vaccination finns det nu studier som visar att både unga och gamla behåller sina antikroppar i minst fyra månader. Det verkar som om åtminstone RNA-vaccinen ger ett ganska bra antikroppssvar. Säkerligen kan immuniteten hålla minst ett halvår och förhoppningsvis ett år eller längre efter vaccination.

En amerikansk studie om immunitet efter sjukdom, förhandspublicerad i november, visar att de flesta som varit sjuka i corona har stadiga nivåer av antikroppar och immunceller i upp till åtta månader efteråt. De amerikanska forskarnas bedömning var att många som varit sjuka troligen är immuna klart längre än så, kanske till och med i åratal.

Svenska experter har varit mer försiktiga att dra slutsatser om att immuniteten skulle vara i flera år. Det finns många studier, också i Finland, som säger att de flesta får antikroppar som räcker i åtminstone flera månader, och i Sverige fick till exempel de som hade antikroppar i somras besöka äldreboenden trots att det i övrigt var besöksförbud.

Men kunskapen om antikroppar är fortfarande för låg för att dra större slutsatser än så. Det finns trots allt också konstaterade fall av återinfektion efter bara några månader.

En återinfektion är troligen mild och mindre smittsam

I november meddelade Folkhälsomyndigheten att 150 fall av återinfektion undersöks i Sverige. Det är inte många på hundratusentals bekräftade fall av första infektion.

Det verkliga antalet återinfekterade är ändå svårt att veta, eftersom de flesta återinfektioner troligen är väldigt milda, säger Karin Tegmark Wisell, chef och överläkare vid Folkhälsomyndigheten.

– Vi har en hel del undersökningar för att följa återinfektionen närmare, och följer den också internationellt. Vi analyserar de individer som är rapporterade att ha smittan två gånger, och följer upp för att se om det är kvarvarande smitta från tidigare sjukdom eller om det är en ny.

Vi bedömer att det är ovanligt att man får en ny infektion som ger en svår infektion med hög smittsamhet

Att en del har blivit återinfekterade behöver inte säga något om immuniteten efter vaccin, understryker hon.

– Det är ju en helt annan situation med vaccinationen där man har en helt annan trigger av immunförsvaret, säger Tegmark Wisell. Där måste vi falla tillbaka på de prövningar som görs och titta på hur kraftigt immunförsvaret blir aktiverat och hur länge det är aktiverat. Det är för tidigt än så länge att dra några säkra slutsatser.

Bedömningen är åtminstone att en återinfektion är sällsynt, och i så fall för det mesta väldigt mild.

– Vi bedömer att det är ovanligt att man får en ny infektion som ger en svår infektion med hög smittsamhet inom sex månader efter den tidigare. Men hur den här bilden ser ut är något vi får ta till oss alltefter att kunskapsläget ökar.

Om det vore så att man inte hade ett skydd skulle vi se en mycket större andel återinfektion

Matti Sällberg påminner att det har rapporterats väldigt få fall av återinfektion i förhållande till hur många som varit sjuka.

– Det vi vet är att än så länge verkar det vara ganska ovanligt att bli infekterad två gånger. Det är något vi kommer att lära oss mera om det närmaste året.

– Om det vore så att man inte hade ett skydd skulle man se en mycket större andel återinfektion. Även om man tittar på vanliga coronavirus, humana coronavirus, vet man att har man haft det dröjer det ett par år innan man kan ha det igen. Mycket talar för att det är samma sak med covid-19.

För lite kunskap för slutsatser om vaccinprioritering

Sveriges regering meddelade i går att alla vuxna svenskar kommer att erbjudas vaccin inom det första halvåret 2021. De som bor eller jobbar inom äldrevården kommer att vaccineras först, och sedan de som är äldre, hör till riskgrupp eller jobbar inom sjukvården.

Att de hundratusentals svenskar som redan haft corona, eller har testat positivt för antikroppar, skulle ställas sist i kö för vaccin är inte aktuellt.

– Vi räknar med att man vaccinerar befolkningen enligt den riskordning vi har, säger Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten.

– Allt annat skulle vara väldigt omständligt. Att först till exempel testa för antikroppar och sedan sätta vederbörande längre tillbaka i kön, det är en åtgärd som vi inte ser framför oss just nu. Vi vaccinerar enligt den generella riskbedömningen.