Hoppa till huvudinnehåll

En miljon finländare utsätts för konstant oljud som överskrider de rekommenderade gränserna – påverkar vår hälsa och livskvalitet mer än vi tror, säger forskare

En ung kvinna med fingrarna mot tinningarna.
I Finland finns det fortfarande gott om tysta områden, men ju större städer desto svårare är det att uppleva tystnad. Dessutom utsätts vi för oljud även på vår fritid i form av fläktar, ventilationer, datorn och andra tekniska uppkopplingar. En ung kvinna med fingrarna mot tinningarna. Bild: Mostphotos huvudvärk,migrän

Mycket av det ljud som finns i vårt nutida ljudlandskap fanns inte förr. I dag upplever rekordmånga av oss mer oljud än tidigare, och den här utvecklingen ser ut att öka. Oljudet gör oss sjuka och att konstant utsättas för oljud har till och med samband med för tidiga dödsfall. Medicinen är tystnad.

Det säger Outi Ampuja som är forskare och docent vid Helsingfors universitet.

Hon forskar i ljud, ljudhistoria och ljudmiljöer, och har även skrivit faktaböcker om vikten av tystnad.

– I Finland uppskattar vi att cirka en miljon människor utsätts för oljud som överskrider de rekommenderade riskgränserna.

Det innebär att om man bor på ett trafikerat område där dessa gränser överskrids, löper man en större risk för att utsättas för de negativa hälsoeffekter som oljud genererar.

Institutet för hälsa och välfärd THL uppskattar att största delen, cirka 85 procent, av miljöbullret härstammar från vägtrafiken.

Minst var femte EU-medborgare lever på sådana platser där de utsätts för oljud som påverkar hälsan negativt, uppger den Europeiska miljöbyrån (EEA).

I Finland utsätts cirka 600 000 människor för vägtrafikbuller på minst 55 decibel. Genomsnittliga ljudnivån utomhus dagtid får inte överstiga 55 decibel, nattetid är gränsen 50 decibel.

Man kan även utsättas för ohälsosamma oljud på grund av sitt jobb.

– De jobb där hörseln inte direkt riskeras men där oljudet ändå stör arbetskoncentrationen och kognitionen hittar man i öppna arbetsmiljöer eller lärandemiljöer, säger Ampuja.

En kvinna iklädd en svart klänning. Står och lutar sig mot ett räcke. Det ser ut som att hon befinner sig i ett bibliotek.
Docent Outi Ampuja forskar i ljud, ljudhistoria och ljudmiljöer. Hon har även skrivit faktaböcker om tystnadens läkande krafter. En kvinna iklädd en svart klänning. Står och lutar sig mot ett räcke. Det ser ut som att hon befinner sig i ett bibliotek. Bild: Privat kvinna,outi ampuja

Tysta klippningar

Vi utsätts inte enbart för oljud på grund av trafiken. Också lägre ljud, som en dators lågmälda surrande, en fläkt eller luftkonditionering, finns som en ständig ljudmatta i bakgrunden.

Också dessa ljud påverkar oss, om inte annat så undermedvetet, och vi märker av dem kanske först då de tystnar.

Tystnad har blivit något ovanligt, något vi måste söka oss till. I dag erbjuds exempelvis tysta guidningar på museér, tysta rum i köpcentrum och också så kallade "tysta klippningar".

Malin Österåker i Vasa erbjuder just tysta klippningar för att kunna ge kunden en chans att koppla av och vistas i en tyst miljö.

– Jag tror att tystnad är viktigt. Vi är ständigt uppkopplade i dag och därför är det viktigt att faktiskt aktivt ta sig tysta stunder.

Trots att Österåkers frisersalong är nyöppnad och konceptet med tysta klippningar därför också nytt, har många kunder begärt att få just det.

– Och man behöver ju inte vara helt tyst, man väljer själv hur mycket eller lite man vill prata.

Att som frisör få en tystare stund under den annars så hektiska dagen är givetvis också välkommet.

Frisör i arbete.
Malin Österåker erbjuder så kallade tysta klippningar åt sina kunder. Österåker tror att vi aktivt måste söka oss tid för tystnad i dag då vi ständigt omger oss med ljud av olika slag. Frisör i arbete. Bild: Linda/Studio Heart frisör (grundexamen inom hårbranschen)

Vägtrafiken värst i klassen

Uppfattningar om ljud och oljud är subjektiva upplevelser, ett ljud som älskas av en person kan hatas av en annan och en tredje kanske inte ens märker av det.

För dryga tjugo år sedan uppskattades att ungefär niohundratusen finländare utsattes för oljud som överskred riskgränserna, och i dag räknar man som sagt med att detta ökat till en dryg miljon.

– Vi kan inte säga exakt hur mycket mer oljud vi utsätts för i dag jämfört med exempelvis trettio år sedan, men det har ökat hela tiden och prognoserna visar att det fortsätter att göra det, säger Ampuja.

Då allt fler flyttar in till städer och trafiken och antalet bilar fortsätter öka, ökar oljudet i samma takt.

– Stadsstrukturen koncentreras allt mer, vi bygger bostadskomplex vid trafikerade knutpunkter. Risken för att allt fler utsätts för ohälsosamt oljud är ett faktum.

Det frivilliga (o)ljudet

Förutom oljudet som kommer från utomhusmiljöer och öppna arbetsplatser har vi också det oljud eller ljud som som vi utsätts för på vår fritid.

– Smartapparater, tv:n, datorer. Våra sinnen och vår hörsel stimuleras och bombarderas konstant, säger Ampuja.

Den teknologiska revolutionen har givetvis otaliga fördelar. Men de negativa effekterna är att vi får svårt att koncentrera oss och att fördjupa oss på mer krävande uppgifter då hjärnan tröttas ut.

Världshälsoorganisationen WHO har varnat för att en dryg miljard unga och unga vuxna är i farozonen för nedsatt hörsel på grund av det ständiga användandet av hörlurar.

– Våra öron har aldrig belastats så mycket som de gör i dag och det finns en akut oro för att vi har en generationen på kommande där antalet med hörselnedsättningsskador är större än vi någonsin sett tidigare.

Enligt WHO:s rekommendationer borde vi använda hörlurar högst en timme per dag, vilket många inte håller sig till.

– Både den överhettade hjärnan och örat behöver vila från ständig stimulans, påminner Ampuja.

En kvinna står utomhus med ryggen mot kameran och lyssnar på något i sina hörlurar.
Över en miljard unga och unga vuxna beräknas få skadad hörsel till följd av det ljud man utsätts för då man ständigt bär hörlurar. En kvinna står utomhus med ryggen mot kameran och lyssnar på något i sina hörlurar. Bild: Alamy / All Over Press Poddar (efternamn),poddradioproducent,poddar,Podd (datorspel),radio,radioprogram,Yle Vega,hörlurar,Hörlurar,Hörlurar,yle arenan

Effekter på hälsan

Vad gäller utomhusmiljöer, närmare bestämt oljudet från trafiken, finns tydliga rekommendationer om hur man skyddar människor från att utsättas för oönskat ljud och buller.

Men dessa rekommendationer och begränsningar går inte alltid att uppfylla och kan leda till många hälsorelaterade problem.

– Det kan leda till nedsatt hörsel, försvagat immunsystem, orsaka stress och de hälsoeffekter som det genererar, det finns samband till hjärt- och kärlssjukdomar och så vidare.

Inom EU uppskattas att dryga tiotusen till tolvtusen personer dör i förtid på grund av att man utsätts för oljud och buller som överskrider rekommendationerna.

Här ingår ju även Finland, så en liten del av de som dör i förtid kan alltså ha ett samband med ohälsosamma ljudmiljöer även här.

Ampuja understryker att detta är uppskattningar, några exakta siffror går inte att ge.

– Här ingår ju även Finland, så en liten del av de hjärtinfarkter med dödlig utgång kan alltså ha sitt ursprung ur ohälsosamma ljudmiljöer.

Oljud orsakar också inlärningssvårigheter, det försvårar koncentrationen och arbetsminnet och försämrar förmågan att fördjupa sig och sätta sig in i mer krävande uppgifter.

Ampuja nämner även ökad risk för diabetes och psykisk ohälsa som går att härleda från en ohälsosam ljudmiljö.

– Det är en ganska nedslående lista, säger Ampuja.

Oljud paralyserar hjärnan, river sönder reflektionens tråd och mördar tanken, skriver Marit Lindqvist i en reflekterande artikel.

Tystnaden stärker oss

Ungefär 36–38 procent av befolkningen räknas som ljudkänsliga och är mer benägna att drabbas av negativa följder på grund av oljud.

– I forskning har man kunnat se att om man söker sig till tystare ställen för en stund kan det i en liten grad kompensera för det ständiga oljud man annars utsätts för.

Tystnad helar och stärker oss, ger oss bättre sömnkvalitet och minskar stressen, påminner Ampuja.

Att människan inte trivs med oljud är en del av vår evolutionshistoria.

– Som art är vi utvecklade att reagera på höga ljud som ett hot eller något farligt. Vårt nervsystem reagerar därför med stressreaktion på oljud, och gör sig redo för en fly eller fäkta-situation.

Därför orsakar en dålig ljudmiljö en ständig stressreaktion i vår kropp, medan blodtrycket och pulsen sjunker då vi söker oss till tystare miljöer.

– Att uppleva tystnad är en förutsättning för våra tankar, vår hälsa, vår kreativitet. Det är en helande kraft som ger återhämtning från krav och stress och hjälper oss orka bättre med nästa dag.