Hoppa till huvudinnehåll

Lång rättstvist i Åbo avgjord - Högsta domstolen gav Matti Koivurinta rätt

Kommerseråd Matti Koivuranta, en äldre man med glasögon och blå keps. I bakgrunden ett stort gult hus, det Rettigska palatset.
Matti Koivurinta får sitta kvar i styrelsen för sin stiftelse. Kommerseråd Matti Koivuranta, en äldre man med glasögon och blå keps. I bakgrunden ett stort gult hus, det Rettigska palatset. Bild: Yle/Taisto Lapila Rettigska palatset,Åbo,stiftelser,MOT

Kommerserådet Matti Koivurinta i Åbo får sitta kvar i styrelsen för den stiftelse han grundat, Matti Koivurinta-stiftelsen. Hovrätten hade tidigare gått med på Patent- och registerstyrelsens krav på att avsätta honom från stiftelsens styrelse. Koivurinta hade på grund av konflikter i stiftelsen vägrat delta i styrelsemöten under flera års tid, och försvårat styrelsens arbete.

Högsta Domstolen har nu förkastat Patent- och registerstyrelsens, PRS, krav om att avsätta Koivurinta från stiftelsens styrelse, och sätter därmed punkt för en lång tvist.

Det handlade ursprungligen om brottsmisstankar och ekonomiska märkligheter. Matti Koivurintas företag Tavoite-yhtiöt donerade närmare 70 miljoner mark till Matti Koivurinta-stiftelsen - den stiftelse som har hand om museet Aboa Vetus & Ars Nova i det Rettigska palatset.

I stiftelsens styrelse satt bland annat Matti Koivurinta och hans brorson Juha Koivurinta. Under många år använde de stiftelsens medel på ett sätt som inte helt har kunnat utredas i vare sig stiftelsens interna utredningar eller av polisen.

Förutom pengarna donerade Koivurinta hela sitt lösöre till stiftelsen, mot att han fick livslång och kostnadsfri rätt att bo i den 600 kvadratmeter stora festvåningen i Rettigska palatset.

Banken gjorde enorm förlust i konkursen

Några år efter att stiftelsen grundats, år 1995, gick Koivurintas bolag i konkurs och Föreningsbanken i Finland tog över hans egendom. Men FBF kunde inte röra de pengar som hade donerats till stiftelsen och banken gjorde en enorm förlust.

En specialrevision 2013 avslöjade många märkligheter i stiftelsens hushållning.

Bokföringen var inte som den skulle, stiftelsen hade gjort märkliga investeringar utomlands och den hade konton i flera länder på alla världens håll.

Det hade också skett brott mot stiftelselagen och flera miljoner hade försvunnit.

Yles granskande program MOT berättade 2014 om brottsmisstankarna.

Vägrade delta i styrelsemöten

Efter en flera år lång polisutredning kring hur stiftelsens medel använts lades åtalen ner för två år sedan. Matti Koivurinta hävdade att det handlade om affärsverksamhet och ekonomisk planering.

Myndigheterna fick hjälp av stiftelsens övriga styrelsemedlemmar för att reda ut oklarheterna. Styrelsen kunde driva stiftelsens verksamhet med majoritetsbeslut, men stadgeändringar förutsatte enhälliga beslut. Eftersom Matti och Juha Koivuranta inte kom till styrelsemöten, var styrelsen inte beslutsför och kunde inte fatta beslut.

Juha Koivurinta framförde bland annat att han inte ville medverka på mötena, eftersom han hade annan åsikt än de andra i styrelsen.

PKS ville avsätta Matti och Juha Koivurinta

Patent- och registerstyrelsen, som övervakar stiftelser, ansåg att Matti Koivurintas och Juha Koivurintas sätt att verka inom stiftelsen varit så grovt att man 2016 förde saken till domstol för att avsätta dem.

2017 befriade tingsrätten Juha Koivuranta från sitt uppdrag, det vill säga avsattes han. Matti Koivuranta friades från anklagelserna och fick fortsätta i styrelsen. Hovrätten beslutade 2019 att båda ska avsättas.

Nu har Högsta domstolen beslutat att Matti Koivurinta får sitta kvar i styrelsen för Matti Koivurinta-stiftelsen, eller Aboa Vetus Ars Nova-stiftelsen som den numera heter.

PRS ska också betala nästan 100 000 euro med ränta till Matti Koivurinta som ersättning för rättegångskostnaderna.

Däremot ska Juha Koivurinta avsättas.

Högsta domstolen skriver i sitt utlåtande: "Entledigandet av A från uppdraget som styrelseledamot var dock inte en nödvändig och proportionell åtgärd för att korrigera den verksamhet som stod i strid med stiftelselagen, eftersom Patent- och registerstyrelsen inte först hade försökt ingripa med lindrigare metoder mot A:s frånvaro och A dessutom hade korrigerat sitt beteende genom att delta i stiftelsens sammanträden sedan han blivit medveten om Patent- och registerstyrelsens avsikt att ansöka om att han skulle entledigas på grund av frånvaron. B, som inte på motsvarande sätt hade korrigerat sitt beteende, entledigades från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen."