Hoppa till huvudinnehåll

Sylva Heerman föreslås få befrielse från förtroendeuppdrag i Raseborg

Sylva Heerman fotad framför ett träd.
Sylva Heerman gillade inte hur staden Raseborg agerade i fallet kring pensionären Ethel Storsjö. Sylva Heerman fotad framför ett träd. Bild: Malin Valtonen / Yle Raseborg,sylva heerman

SFP-politikern Sylva Heerman föreslås få befrielse från förtroendeuppdrag i Raseborg. Det krävde en ny ansökan.

För drygt tre veckor sedan meddelade Sylva Heerman att hon vill lämna sitt uppdrag i social- och hälsovårdsnämnden eftersom hon tycker staden har behandlat pensionären Ethel Storsjö fel.

Som motivering angav Heerman att hon inte kan godta att gamla människor förnedras. Hon antyder att hon inte kan leva med konflikten mellan sin sjukskötaretik och det hon kallar den hårda juridiken.

Stadsfullmäktige beviljade inte Heerman avsked i november.

Heerman har därför lämnat in en ny anhållan om befrielse där hon vädjar till personliga orsaker och inte nämner sin vårdaretik eller fallet Ethel Storsjö.

Stadsstyrelsen föreslår nu att fullmäktige beviljar Sylva Heerman befrielse från förtroendeuppdragen som medlem i social- och hälsovårdsnämnden och som ersättare i sektionen för klientärenden.

Stadsfullmäktige ska utse en ny medlem i social- och hälsovårdsnämnden i stället för Sylva Heerman.

Heerman har varit ersättare för Mona Wikström (SFP) i social- och hälsovårdsnämndens klientsektion. Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer en ny ersättare för Wikström.

Heerman vill inte lämna sina övriga uppdrag. Hon är bland annat invald i stadsfullmäktige.

10.12.2020 klockan 16.22 korrigerades uppgiften om vilket organ som befriar Heerman: Tidigare stod det att stadsstyrelsen beviljade henne befrielse. Nu står det att stadsstyrelsen ger ett förslag till fullmäktige då fullmäktige är det beslutande organet i sådana här ärenden. Samtidigt tillades uppgiften om Heermans nya ansökan samt att hon inte lämnar alla sina förtroendeposter.
10.12.2020 klockan 17.04 ändrades också rubriken till att det handlar om ett förslag.

Läs också