Hoppa till huvudinnehåll

Gamla, döda träd intresserar invånarna i Raseborg – närmare 400 kommentarer om hur stadens skogar borde skötas

omkullfallna träd i skogsmiljö
Gamla, murkna träd ska få bli kvar i skogen, anser många invånare som kommit med respons på stadens förslag till skötselplan av skogar nära Raseborgs tätorter.. omkullfallna träd i skogsmiljö Bild: Yle/Monica Slotte grönområden,Ekenäs,Natura 2000,Raseborg,ramsholmen

Gallra mindre och lämna kvar mera döda träd i skogarna i Raseborg. Så här anser hundratals invånare som har fått säga sin åsikt om förslaget till skötselplan för stadens skogar i närheten av tätorterna.

Invånarnas åsikter om planen har undersökts med en webbenkät som var öppen till mitten av oktober.

En persons händer omfamnar ett träd
Invånarna i Raseborg gillar träd. En persons händer omfamnar ett träd Bild: NeydtStock / Mostphotos träd,kramning,naturen

Undersökningen fick 337 specifika kommentarer och drygt 50 allmänna kommentarer angående skötseln av närskogar.

Överlag anser invånarna att skogarna behöver mindre skötsel.

Skogar för promenader och annan rekreation

Staden Raseborg är en stor skogsägare. Staden äger totalt 4 350 hektar skog. Av den arealen utgör de tätortsnära skogarna drygt 1 000 hektar.

Och det är just de här skogarna invånarna i Raseborg har fått framföra sina åsikter om. Det är så kallade parkskogar inom detaljplanerade områden i närheten av tätorter. Det är skogar som flitigt utnyttjas för rekreation.

De drygt 300 specifika kommentarerna gick in på skogsfigurer. Och om du funderar vad som menas med skogsfigurer, så är det ingalunda troll eller andra naturväsen. Det handlar om att en skogsfastighet kan indelas i olika stora skogsfigurer. Figurerna avgränsas enligt trädbestånd, jordmån och planerade skötselarbeten.

Faktorer som höjer trivseln i en skog

I förslaget till skötselplan nämns sedan tidigare faktorer som gör att de flesta människor upplever en skog som tilltalande. Det är lagom variation i trädslag och trädbestånd, ett tillräckligt siktdjup och god framkomlighet, i synnerhet längs stigar.

Vidare ska det finnas platser med utsikt, speciella naturobjekt, som gamla eller speciella träd, stora stenar med mera och slutligen också ett rikt djurliv.

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg, som på onsdagen (9.12) gav sitt utlåtande om förslaget till skötselplan för stadens närskogar, vill också se att stora döda trädstammar borde läggas till som speciella naturobjekt.

I synnerhet som många invånare, enligt webbenkäten, verkar värna om gammal, murken ved.

Mångfald i trädslag, gäller också asp och sälg

Nämnden anser också att det finns mycket att utveckla i variationen när det gäller trädslag och beståndsstruktur. Också i invånarnas feedback upplever man inte det här som tillräckligt naturenligt.

I skötselplanen föredrar man ofta ek av olika trädslag. Den här preferensen utanför lundar är kanske inte motiverad, anser Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd. Också på lundartade moar kan ekens tillväxt förbli svag och arten kräver mycket utrymme, vilket innebär att andra träd måste kapas.

Eken Paavolan tammi, ller Paavola ek, i Lojo.
Eken har varit symbol för Ekenäs. Nu är det vitsippor som gäller i Raseborg. Båda är fina, men den här eken finns i Lojo. Eken Paavolan tammi, ller Paavola ek, i Lojo. Bild: Marica Hildén / Yle Lojo,Västnyland,landskap

I förslaget till skötselplan anvisar man också att asp och ibland också sälg ska röjas bort. Det tycker inte miljö- och byggnadsnämnden i sitt utlåtande.

Riktlinjer för röjning av asp och sälg bör undvikas, eftersom dessa är nyckelarter för biologisk mångfald, menar nämnden.

Nämnden menar också att invånarnas kommentarer visar på en stor mängd kunskap om den lokala miljön.

Det skulle därför vara en god idé att noggrant gå igenom invånarnas feedback tillsammans med stadens olika enheter. Förutom miljöbyrån och skogsbrukssidan kunde också bland andra stadens turistchef delta.