Hoppa till huvudinnehåll

Munskyddstvång och trosfrihet: Riksdagen fick en lördagsförmiddag på sig att debattera smittskyddslagen

Arja Juvonen i munskydd står i riksdagen och talar.
Sannfinländarnas Arja Juvonen efterlyste munskyddstvång på alla ställen där människor rör sig och träffar varandra. Arja Juvonen i munskydd står i riksdagen och talar. Bild: Lehtikuva Arja Juvonen

Riksdagen samlades för ovanlighetens skull på lördag för att hinna avhandla saker innan nästa veckas sittningar.

Det allra viktigaste ärendet i dag var regeringens förslag till att skärpa smittskyddslagen.

Syftet är att ge smittskyddslagen möjligheter att införa strängare coronaåtgärder så att man inte behöver ta till undantagslagar i svåra lägen.

Det var rätt tunnsått i salen när riksdagen fick debattera frågan och alla ledamöter var inte nöjda med den rätt tajta tidtabellen före jullovet.

På måndag börjar riksdagen behandla regeringens förlag till social- och hälsovårdsreform, och vissa befarar att den nya smittskyddslagen inte hinner träda i kraft förrän någon gång på våren.

Varför inte ansiktsmasktvång överallt?

I dagens debatt ville oppositionen bland annat att lagförslaget tog skarpare ställning beträffande munskydd.

- Varför har ni inte skrivit in en möjlighet för regionerna att ta ibruk munskyddstvång? Det vore ett lättare alternativ än att ta i bruk beredskapslagar, menade Mia Laiho (Saml.).

Sannfinländarnas Arja Juvonen gick ännu längre.

- Är det inte nu dags att införa munskyddstvång på alla ställen där människor rör sig och träffar varandra?

Svaret kom från andra ändan av salen. SDP:s riksdagsledamot och HNS förre vd Aki Lindén menade att det är omöjligt.

- En sådan lag som skulle ge möjlighet att bötfälla sådana som går ute utan munskydd, det går inte att stifta - åtminstone skulle det vara jättesvårt här i Finland.

Däremot har till exempel operatörerna inom kollektivtrafiken rätt att förutsätta och kräva munskyddsanvändning av sina resenärer, fortsatte Lindén.

Mia Laiho i munskydd i riksdagen.
Samlingspartiets Mia Laiho vill se till att möjligheten att införa munskyddstvång finns i lagen. Mia Laiho i munskydd i riksdagen. Bild: Lehtikuva Mia Laiho

Borde världsliga myndigheter få stänga kyrkor?

Förslaget till ändrad smittskyddslag ger lokala myndigheter möjlighet att stänga också vissa privata lokaler vid behov, till exempel köpcentrum.

Däremot får myndigheter inte rätt att stänga utrymmen som är avsedda för religionsutövning.

Det ledde till en debatt om trosfrihet i plenisalen - men debatten fördes inom oppositionen.

Päivi Räsänen (KD) var nöjd med regeringens förslag.

- Det är principiellt viktigt att vi värnar om grundlagen och internationella människorättsöverenskommelser. Om man på allvar vill stänga kyrkor måste det gå via undantagstillstånd och beredskapslag.

Sannfinländarnas Mari Rantanen ville däremot ha strängare lagstiftning på den här punkten.

- Alla ska ha rätt till trosfrihet men jag tycker att det är obalanserat att man ska kunna komma åt näringsidkares egendomsskydd men inte stänga lokaler för religiöst bruk.

Oppositionsledamöterna var också oense om huruvida barn och ungdomshobbyer ska kunna begränsas till endast utomhusaktiviteter eller inte.

Aki Linden står i riksdagen och talar.
SDP:s Aki Lindén sa att det i praktiken är omöjligt att stifta en lag som gör det möjligt att bötfälla personer som inte använder munskydd. Aki Linden står i riksdagen och talar. Bild: Lehtikuva Aki Lindén

Kiuru: Er diskussion visar att det här är svåra saker

Omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) tog förstås fasta på svårigheterna att komma överens om de exakt rätta åtgärderna när hon svarade.

- Vi har diskuterat gymnastiksalar, munskyddstvång och trosfrihet här i dag. Det visar att det är fråga om hur långt vi kan begränsa människors grundläggande rättigheter med smittskyddslagen.

Enligt Kiuru har grundlagsutskottet gett rätt att begränsa näringsfriheten med normal lagstiftning.

Flera av de riksdagsledamöter som var på plats i dag ville också att vårdpersonalen skulle tilldelas extra lön eller bonuspengar för sitt corona-arbete.

Också skolstängningar efterfrågades, med hänvisning till att jullovet ändå snart börjar och den sista skolveckan inte bruka vara så arbetskrävande.

Smittskyddslagändringarna ska nu behandlas i social- och hälsovårdsutskottet.

Om utskottet samlas och behandlar saken under julledigheten i januari kan lagförändringen träda i kraft i februari.