Hoppa till huvudinnehåll

Vaccinet kommer med många frågetecken i USA - kaos befaras då hundratals miljoner människor ska koordineras och hälsovårdssystemet haltar

En bubbla inför julen i New York för att upprätthålla avstånd. 10.12.2020
Den här typens bubblor behövs - trots vaccin. New York 10.12.2020. En bubbla inför julen i New York för att upprätthålla avstånd. 10.12.2020 Bild: AFP / Lehtikuva vaccin,COVID-19,coronavirus,Laboratorium,social distansering,New York,jul

USA:s läkemedelsmyndighet FDA har godkänt Pfizer-Biontechs vaccin mot coronaviruset, rapporterade flera medier på lördagsmorgonen finsk tid. Coronaviruset är ändå inte kuvat förrän hundratals miljoner vaccindoser har tillverkats och distribuerats runt om i landet - och det är en gigantisk operation.

Enligt planerna ska vårdpersonal och personer på äldreboenden vaccineras i den första omgången.

– Vi vill att våra äldre medborgare, vårdpersonal och räddningspersonal ska stå först i kön, sa president Donald Trump i en video på Twitter på lördagen.

Enligt Trump har distribueringen av vaccinet till de olika delstaterna redan inletts.

– Det första vaccinet kommer att vara på plats inom 24 timmar, sa Trump.

USA har tecknat ett avtal som innebär att Pfizer och Biontech ska leverera 100 miljoner doser av deras vaccin före mars. 2,9 miljoner doser av vaccinet kommer att skickas ut runtom i landet från och med nästa vecka.

Ett vaccin är en sak - och ett vaccinationsprogram en annan

Coronaviruset är ändå inte kuvat förrän hundratals miljoner doser har tillverkats och distribuerats runt om i USA. Distribueringen av vaccin blir en gigantisk operation.

Dessutom måste människorna gå med på att låta sig vaccineras och ha förtroende för myndigheterna.

Det råder en viss skepsis i fråga om vacciner i USA. Bara 61 procent säger sig vara redo att ta vaccinet, visar en utredning som gjorts av Reuters/Ipsos. Kvinnor - som traditionellt anses vara de som fattar hälsovårdsbeslut inom familjerna - är ännu försiktigare än män.

Covid-19-vaccinstudier i laboratorium i Hollywood, Florida 13.8.2020.
Covid-19-vaccinstudier i laboratorium i Hollywood, Florida 13.8.2020. Covid-19-vaccinstudier i laboratorium i Hollywood, Florida 13.8.2020. Bild: AFP / Lehtikuva vaccin,COVID-19,coronavirus,Laboratorium

Bland svarta är skepsisen stor - har historiska rötter

USA:s ledande smittskyddsexpert Anthony Fauci har uppmanat tveksamma svarta i USA att låta vaccinera sig och ber dem lita på processen.

Fauci påpekar ändå att det är viktigt att vara medveten om USA:s historia och den rasism som förekommit inom medicinsk forskning, och att det här har väckt misstroende bland den svarta befolkningen.

Fauci påpekar att också afroamerikanska forskare har deltagit i utvecklandet av vaccinerna på hög nivå.  

Svarta och en del minoritetsgrupper har drabbats oproportionerligt hårt av covid-19. Det är därför extra viktigt att bygga upp förtroendet för vaccinet i just dessa grupper.  

Skepsisen är dock stor. En undersökning har visat att bara 14 procent av de svarta amerikanerna litar på att vaccinet är tryggt, och att bara 18 procent tror att vaccinet är effektivt. 

Mycket av misstron hänför sig till historiska rasistiska incidenter inom medicinsk forskning och hälsovård. 

Ett ökänt exempel kommer från en undersökning som gjordes 1932 då svarta blev förda bakom ljuset i samband med forskning om syfilis.

Hundratals svarta informerades om att de blivit behandlade men närmare 40 år senare visade det sig att de inte alls hade fått behandlingen och att de hade blivit totalt vilseledda i samband med ett experiment. Männens familjer fick senare pengar i ersättning och hälsoservice men händelsen har stannat kvar i minnet hos många i det svarta samfundet.

New Yorkin Keskuspuistoon on noussut kenttäsairaala. Se alkoi ottaa potilaita vastaan keskiviikkona.
Coronaepidemin har sammanlagt krävt över 290 000 dödsoffer i USA. På bilden ett fältsjukhus i New York. New Yorkin Keskuspuistoon on noussut kenttäsairaala. Se alkoi ottaa potilaita vastaan keskiviikkona. Bild: Justin Lane / EPA USA,coronavirus,New York

"Distribueringen av vaccinet kan bli både kaotisk och orättvis"

Eftersom den andel vaccin som först distribueras är liten finns det riks för att det uppstår ett slags "kamp" om vem som har rätt att få det.

Robert Redfield, chef för CDC, sa nyligen att de följande tre månaderna blir "den svåraste tiden någonsin i nationens historia då det gäller folkhälsofrågor".

Det befaras att distribueringen av vaccinet kan bli både kaotisk och orättvis, och risken finns att de delstater där sjukvården är svagast inte får tillräckligt med vaccin.

Det är guvernörerna i de olika delstaterna som kommer att bestämma hur vaccinet ska fördelas. Frågan är hur effektivt fattiga områden och sjukhem tilldelas vaccinet.

I en del republikanska delstater har ursprungsbefolkningen uttryckt farhågor över rättviseaspekterna vid distribueringen.

"Det är allt det där andra som nu är viktigt"

The New York Times citerar en studie som gjorts av doktor Rochelle Walensky. Hon har gjort en datorsimulation som visar hur ett coronavaccin kan påverka pandemin.

Avsikten var att se vilken effekt ett vaccin som till 95 procent kan förhindra covid-19 har, och om det innebär ett slut på pandemin. Walenskys team ville undersöka hur realistiskt det är.

Inte särskilt, visade det sig.

Den viktigaste faktorn för succé är inte nödvändigtvis hur väl själva vaccinet har fungerat i kliniska test. Det handlar om allt det andra: Hur snabbt och strategiskt vaccinet kan distribueras i hela landet, hur väl det tas emot och huruvida människor fortsättningsvis står ut med alla nuvarande påbud som munskydd och fysisk distans.

Det här ses som en dålig nyhet för USA som har satsat stort på vaccinutvecklingen men inte särskilt mycket på förverkligandet av det konkreta vaccinerandet av människor.

Kylanordningar avsedda för covid-19-vaccin i USA. 10.12.2020
Kylanordningar avsedda för covid-19-vaccin i USA. 10.12.2020. Kylanordningar avsedda för covid-19-vaccin i USA. 10.12.2020 Bild: EPA-EFE/All Over Press vaccin,COVID-19,coronavirus,USA,kylrum,kylskåp

Kommande veckor och månader en stor utmaning

Under de kommande veckorna och månaderna kommer hälsoinstitutioner - sjukhus, kliniker, vårdhem och apotek - att stå inför en jätteutmaning då vaccindistributionen ska administreras.

Att mitt under pågående pandemi leverera ett vaccin som kräver stringenta lagringsförhållanden med en viss temperatur är besvärligt.

En isbit som kan kyla ner vaccincontainrar. Flygplatsen Schiphol, Nederländerna 10.12. 2020.
En isbit som kan kyla ner vaccin. En isbit som kan kyla ner vaccincontainrar. Flygplatsen Schiphol, Nederländerna 10.12. 2020. Bild: EPA-EFE/All Over Press vaccin,vaccinering,nedkylning ,isbit

Pfizer: Så här ska vaccinet transporteras och förvaras

Pfizer erbjuder vaccinmottagarna i USA en detaljerad logistisk plan och verktyg för en effektiv distribution av covid-19-vaccinet.

De nedfrysta doserna förs i små injektionsflaskor till vaccinationsställena. Logistiksystemet innefattar transport, förvaring och kontinuerlig övervakning av temperaturen.

Vaccinet kommer från Pfizers distributionscenter i Kalamazoo i Michigan och Pleasant Prairie i Wisconsin. Transporterna sker både landvägen och med flyg.

Vaccinet förvaras tillsammans med torr is så att den rekommenderade temperaturen (-70°C±10°C) kan upprätthållas i oöppnade förpackningar i tio dagar.

Temperaturen övervakas av ett GPS-system. Ett kontrolltorn har dygnet runt koll på vaccinets färd och temperaturen enligt en på förhand uppgjord rutt.

Då kunden fått vaccinet finns det tre möjligheter för lagring:

  1. Ultralåg temperatur då varan kan förvaras i upp till sex månader
  2. Pfixers termiska förvaringssystem för vaccindoser. Fungerar som tillfällig lagringsplats i 30 dagar. Isen förnyas var femte dag.
  3. Kylenheter som är i allmänt bruk på sjukhus. Vaccinet kan lagras i fem dagar i en temperatur på 2-8 grader.

Då vaccinet förvarats i 30 dagar i Pfizers termiska system kan vaccineringscenter flytta de små vaccinflaskorna till ett utrymme med temperatur på 2-8 grader för ytterligare fem dagar.

Vaccin som har tinats och förvarats i 2-8 grader kan inte frysas ned på nytt.

Källa:Pfizer

Många hälsovårdsinstitutioner är redan nu i kris efter många år av hårda åtstramningar och budgetminskningar. De flesta ligger långt ifrån det läge som nu skulle behövas för att alla kommande utmaningar ska kunna tacklas.

Oklart vem som ska vaccineras när

Enligt en analys som gjorts i 47 delstater har de flesta inte klart för sig hur vaccindistribueringen ska gå till, rapporterar NYT. I närmare hälften av delstaterna saknas det pålitliga system för vilka människor som ska vaccineras och när detta ska ske.  

Eftersom vaccinet måste ges i två omgångar blir det konkreta genomförandet ännu mer komplicerat.  

Allra sämst ställt är det då det gäller att få klarhet i vilka det är som ska vaccineras allra först. 

Vidare uppges mellan hälften och en tredjedel av delstaterna ha planer på att bekämpa falsk information om vaccinet. Lika dåligt är det med planerna på att nå marginaliserade personer, minoritetsgrupper och andra sårbara befolkningsgrupper.

I många fall har det också visat sig att informationsgången är bristfällig. Det råder osäkerhet inom hälsovårdsenheterna om vilket vaccin som är på väg och hur många doser.  Utan den informationen är det svårt att veta om planerade åtgärder kommer att fungera i verkligheten.  

Planen är att hundra miljoner amerikaner ska vaccineras under de följande hundra dagarna― Moncef Slaoui, USA:s chefskoordinator i vaccinfrågor

Moncef Slaoui, som koordinerar regeringens strategi för coronavaccin, har bedömt att ungefär 70 procent av USA:s befolkning på 330 miljoner människor borde vaccineras, för att man ska uppnå flockimmunitet mot covid-19.

Slaoui tror att man kan uppnå det målet redan i maj nästa år.

Moncef Slaoui, USA:s vaccinkoordinerare
Moncef Slaoui, USA:s ledande vaccinkoordinator, hoppas på att 100 miljoner amerikaner vaccinerats mot covid-19 före slutet av februari. Det är ungefär 40 procent av den vuxna befolkningen i USA. Moncef Slaoui, USA:s vaccinkoordinerare Bild: AFP / Lehtikuva USA,vaccin,Marocko,Moncef Slaoui

Moncef Slaoui har sagt att planen är att 100 miljoner amerikaner ska vaccineras under de följande hundra dagarna: 20 miljoner i december, 30 miljoner i januari och 50 miljoner i februari. 

NYT bedömer att detta är möjligt, men att det är osannolikt att det lyckas. 

En del sjukhus har inte ens planer för den första fasen förrän i mitten av januari. Den andra dosen ska ges tre eller fyra veckor efter det, och ungefär en vecka efter det torde immuniteten vara klar.

Pfizer tillverkar covid-19-vaccin. Vaccinflaska och injektionsspruta och nål.
Pfizer och Biontechs vaccin har redan tidigare godkänts för allmänheten i Storbritannien där vaccineringarna inleddes i tisdags. Också Bahrain, Saudiarabien, Mexiko och Kanada har godkänt vaccinet. I Kanada väntas vaccineringarna påbörjas nästa vecka. Pfizer tillverkar covid-19-vaccin. Vaccinflaska och injektionsspruta och nål. Bild: AFP / Lehtikuva vaccin,COVID-19,coronavirus,Kanyl,Pfizer Inc.,Biopharmaceutical New Technologies

Källor: eu.usatoday.com, Reuters, The New York Times, CNN

Läs också