Hoppa till huvudinnehåll

Olkiluoto 2 kopplas till elnätet senare än planerat

Enheterna Olkiluoto 1 (till vänster) och Olkiluoto 2.
Industrins Krafts enheter i Olkiluoto. Olkiluoto 2 är till höger på bilden. Enheterna Olkiluoto 1 (till vänster) och Olkiluoto 2. Bild: Lehtikuva Olkiluoto kärnkraftverk

Industrins Kraft TVO meddelar att enheten Olkiluoto kopplas till elnätet senare än planerat.

Elproduktionen återupptas i slutet av nästa vecka.

Ursprungligen var planen att enheten skulle anslutas till elnätet natten mellan söndag och måndag.

Olkiluoto-enheten kördes ner i torsdags efter att en störning utlöste en förhöjd strålningsnivå.

Innan enheten kopplas upp igen gör man olika inspektioner samt service- och reparationsarbeten meddelar TVO.

Man kontrollerar också att systemen fungerar och orsaken till störningen analyseras för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Uppkopplingen kräver Strålsäkerhetscentralens tillstånd.

Störningen orsakade inte någon fara varken för människor eller miljön. Den misstänks ha berott på ett fel i reaktorvattnets rengöringsmekanism.

På den åttagradiga internationella skalan för olika tillbud klassades störningen som en nolla det vill säga den saknade betydelse.

Källa: Industrins Kraft TVO, STT