Hoppa till huvudinnehåll

Det krävdes två långa mötesdagar innan Pargas stadsfullmäktige godkände budgeten: "Frågan om investeringar kan leda till långa debatter"

Sundet i Pargas på hösten med några båtar längs med kajen
I mindre kommuner kan man diskutera budgeten på en sådan detaljnivå, som inte är möjlig i större städer. Sundet i Pargas på hösten med några båtar längs med kajen Bild: Marie Söderman-Salonen/Yle vattendrag,sund,Pargas,sundet i pargas

Det krävdes två mötesdagar och otaliga omröstningar innan Pargas stadsfullmäktige godkände budgeten för 2021. Men långa budgetmöten är inte i sig exceptionella. Det säger Siv Sandberg, forskare vid Åbo Akademi. Exempelvis har Raseborg haft budgetmöten, som har fördelats på två dagar då den första mötesdagen inte har räckt till, säger Sandberg.

- Det här är något jag förknippar med kommuner som har genomgått en sammanslagning relativt nyligen. Det finns kanske klyftor i kommunen som aktiveras i ett budgetmöte, säger Sandberg.

Dessutom närmar sig kommunalvalet och det brukar också märkas på fullmäktigemöten, konstaterar Sandberg.

Siv Sandberg.
Forskare Siv Sandberg. Siv Sandberg. Bild: Yle/Lina Frisk Åbo Akademi,siv sandberg

Stora investeringsbeslut kan betyda långa budgetmöten

I Pargas hade politikerna framför sig stora investeringsbeslut att ta ställning till. Under mötet skulle fullmäktige fatta beslut om en motions- eller idrottshall i samband med det nya skolcentret.

Tarja Rinne (SFP), ordförande för stadsfullmäktige i Pargas konstaterar också att politikerna hade stora investeringsbeslut framför sig under budgetförhandlingarna. Men visst var det tungt med så långa möten.

- Men demokratin måste få ta sin tid, säger Rinne.

Tarja Rinne i en svartvit blus.
Tarja Rinne, ordförande för stadsfullmäktige i Pargas. Tarja Rinne i en svartvit blus. Bild: Linus Hoffman / Yle Tarja Rinne,Pargas

Enligt Rinne kan orsakerna till att budgetförhandlingen blev så lång vara många. Samtidigt är budgetmötet väldigt viktigt, konstaterar hon. Dessutom har coronarestriktionerna och möten på distans gjort processen långsammare. Det gäller exempelvis omröstningar, säger Rinne.

I vissa kommuner, såsom i Åbo har man lagt en tidsbegränsning på längden för anförandet eller repliken i fullmäktigesalen.

- Vi håller på att revidera förvaltningsstadgan och vi kan i samband med det arbetet diskutera behovet av att i vissa ärenden kunna begränsa en enskild taltur, såsom man gjort i vissa kommuner, säger Rinne.

Investeringarna brukar väcka mest diskussion

Oftast ska politikerna också ta ställning till symboliska beslut, såsom den eventuella flytten av ungdomsgården i Korpo, säger forskare Siv Sandberg. Det är det här typen av investeringar som enligt Sandberg oftast väcker mest diskussion under budgetförhandlingarna.

- Det är frågor som brukar leda till långa debatter.

Kommunerna har många lagstadgade uppgifter att sköta. Därför är det kanske mer sällan som exempelvis de budgeterade pengarna för specialsjukvården som väcker mycket debatt, även om det kan utgöra en stor utgift i en kommun.

Lättbegripliga budgetfrågor såsom investeringar är något som både politiker och väljare gärna lyfter fram, konstaterar Sandberg.

Enligt Siv Sandberg är långa fullmäktigemöten ett kvitto på hur samspelet fungerar internt inom förvaltningen.

- Om kommunikationen från styrelsen som ger budgetramarna till nämnderna och vidare till fullmäktige fungerar, så har man redan ett ganska stort samförstånd. Det handlar om att arbeta i förväg då man sätter ramarna för budgeten.

I större städer kan inte varje mindre projekt granskas under förhandlingarna

Samtidigt har ledamöterna och partierna sin demokratiska och lagliga rätt att presentera ändringsförslag till budgeten.

I vissa kommuner, såsom i Åbo stad, har de flesta partierna kommit överens om ett budgetavtal innan mötet. Det här gör beslutsfattandet lättare då det gäller de större riktlinjerna, säger Sandberg. I en större stad är det inte heller möjligt att gå igenom varje mindre investering, såsom pengar för att asfaltera en viss väg.

- Abstraktionsnivån är så mycket högre i en stad som Åbo. Det finns ingen möjlighet att nagelfara små projekt på samma sätt som i en mindre kommun, konstaterar Sandberg.

Läs också