Hoppa till huvudinnehåll

Närpes rekordinvesterar – kommunen lider av växtvärk och satsar på framtiden

En skylt med texten Närpes stad står i en blomrabatt. Marken är täckt av snö.
Närpes lider av växtvärk som kräver investeringar i både utbildning och vård. En skylt med texten Närpes stad står i en blomrabatt. Marken är täckt av snö. Bild: Yle/Juho Teir Närpes,städer,vinter

Närpes kommunfullmäktige godkände på måndagen budgeten för nästa år.

Slutsumman landar på ett överskott på 200 000 euro, även om man rekordsatsar med investeringar för 19 miljoner euro inom både utbildnings- och vårdsektorn.

Dessutom förnyas vägbelysningen och de värst eftersatta vägarna får tilläggsanslag.

Enligt stadsfullmäktiges ordförande Johanna Borg från SFP är det en kalkylerad risk att nu göra stora investeringar.

Befolkningstillväxten är positiv och företagssektorn drar bra, vilket ger Närpes en förhållandevis god grund att stå på för framtiden.

Positiv befolkningsutveckling

Närpes lider av vad Johanna Borg beskriver som växtvärk, där behovet av investeringar är påtagligt och kanske borde ha påbörjats redan tidigare.

En växande befolkning sätter press på både småbarnspedagogiken och hälsovården.

Nu satsar kommunen på renovering av både hälsovårdscentralen och skolbyggnaden för grundskolans högre klasser, som bägge behöver rustas upp.

Johanna Borg summerade budgetmötet med att konstatera att diskussionerna var livliga, men samstämmigheten stor kring behoven.

Vägarna förbättras

Utöver skol- och vårdinvesteringarna får också vägarna ett lyft. En ny arbetsgrupp har tillsatts av stadsstyrelsen för att utreda vägarnas skick och behov av underhåll.

För nästa år budgeterades 50 000 euro i tillägg för underhållet av de sämst skötta vägarna.

Skuldbördan stiger nu kännbart i Närpes under de kommande två åren, men Borg säger att man nu får bereda sig på en lägre investeringstakt för att lätta på belåningen.