Hoppa till huvudinnehåll

Vasa budgeterar överskott för nästa år – diskussionen var livlig i fullmäktige

Stadsfullmäktige i Vasa behandlar budgeten.
Stadsfullmäktige satt i nästan sex timmar med nästa års budget. (Arkivbild från 2017) Stadsfullmäktige i Vasa behandlar budgeten. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Vasa,stadsfullmäktige,budgetar,budgetpolitik,stadsfullmäktige i vasa

Stadsfullmäktige i Vasa godkände på måndagen nästa års budget. Mötet som började redan klockan nio behandlade budgeten i nästan sex timmars tid, vilket får ses som snabbt i sammanhanget.

Det betyder ändå inte att det skulle ha saknats diskussion. Det största ändringsförslaget kom från De grönas fullmäktigegrupp alldeles i början av mötet.

Först i budgetbehandlingen stod nämligen social- och hälsovården, den största enskilda sektorn i budgeten. De gröna föreslog en höjning av anslagen för social- och hälsovården om hela 4,9 miljoner euro.

- Vårt förslag är att staden budgeterar för vården lika mycket som social- och hälsovården har äskat om i sitt budgetförslag, säger Ivanka Capova (Gröna).

De gröna motiverar sitt förslag med att samma mönster upprepas varje år: Social- och hälsovårdsnämndens budget krymps i stadsstyrelsens förslag och under det påföljande året täcks det i stället med tilläggsanslag.

- Det är fel att frisera stadens budget med att underbudgetera vården, säger, Capova.

De grönas förslag fick dock inget större understöd. Det fick stöd av Vänsterförbundets grupp och några ströröster från andra partier.

- Vi har en tradition att underbudgetera vården i Vasa. med en så stor budget som vi har - 250 miljoner euro - är 4,8 miljoner euro en liten del. Men samtidigt är det omöjligt att veta utfallet av hela budgeten, det är så många saker som spelar in, säger social- och hälsovårdsnämndens ordförande Thomas Öhman (SFP).

- Jag är naturligtvis medveten om att nämnden vill ha de här pengarna, men samtidigt är det också viktigt att som fullmäktigeledamot jobba för att vi ska kunna täcka det ackumulerade underskottet.

Överskott på 10,5 miljoner

Fullmäktige gjorde inga större förändringar i budgeten. Jämfört med stadsstyrelsens förslag ökade utgifterna med bara 330 000 euro.

Merparten av de ökningarna gick till bildningssektorn. Det handlar om assistenter till småbarnspedagogiken, förhöjd timresurs i den finskspråkiga grundläggande utbildningen och skolcoacher. Därutöver beviljade fullmäktige också mer pengar för stöd till anhörigvårdare.

På sista raden i nästa års budget står ett överskott på 10,5 miljoner euro.

- Man vägde många olika saker, men konstaterade med stor majoritet att nu ska vi köra balanseringen av ekonomin till slut. Och så får vi ta nya tag under nästa fullmäktigeperiod, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.