Hoppa till huvudinnehåll

Delgeneralplanen för öarna Satava och Kakskerta godkändes - invånarantalet på öarna kan öka med drygt 2 000

Åkermark.
Lantliga vyer på ön Kakskerta. Åkermark. Bild: Yle/Carmela Johansson kakskerta

I framtiden kan 3 600 invånare bo på öarna Satava och Kakskerta i Åbo. Det är ungefär 2 200 invånare fler än i dagsläget.

Stadsfullmäktige i Åbo godkände den nya delgeneralplanen för öarna på sitt möte på måndagen. Planen godkändes efter några ändringar och flera omröstningar.

Delgeneralplanen för Satava-Kakskerta är en riktig långkörare i Åbo. Den första delgeneralplanen godkändes i fullmäktige redan för ungefär 10 år sedan.

Planen föll ändå i Högsta förvaltningsdomstolen. I den tidigare planen skulle invånarantalet ha utökats till ungefär 15 000 invånare, men nu är ökningen alltså mer moderat.

Oro för öarnas naturvärden

Nya bostäder ska planeras främst vid byarna, men den nya delgeneralplanen godkänner också en del nybygge vid stränderna.

Det var främst De gröna och Vänsterförbundet som uttryckte sin oro för öarnas framtid med tanke på natur och miljö. Enligt Vänsterförbundets Elina Sandelin hotas öarnas naturvärden av den nya planen och hon ansåg också att den planerade framtida invånarmängden inte får vara så stor.

De grönas Mikaela Sundqvist uttryckte också sin oro för öarnas natur och hur nybyggen påverkar öarnas lantliga idyll och skärgårdsmiljö. Partiet skulle hellre se en satsning på friluftsområden likt Runsala än på nya bostadsområden på öarna.

Delgeneralplanen hade också många försvarare

Men flera partier försvarade också den nya delgeneralplanen. Enligt Samlingspartiets Olli A. Manni har staden hört öarnas invånare. Meningen är främst att bygga till i de befintliga byarna. Enligt Manni skulle det vara bra att få en avslutning på den långa diskussionen om delgeneralplanen.

Han ansåg ändå att det är värt att på nytt granska planerna för mängden nybyggen i norra Satava och föreslog därför en ändring i invånartätheten på det området.

Även Centerpartiets Riitta Karjalainen kom med ett liknande förslag som Manni gällande befolkningstätheten i de norra delarna av Satava. Karjalainens förslag vann gehör i fullmäktige, och hennes tillägg lades med i beslutet.

Socialdemokraterna motsatte sig inte heller den nya delgeneralplanen. Seppo Lehtinen (SDP) påpekade ändå att staden måste se till att nya bostadsområden planeras på båda öarna på ett rättvist sätt, så att staden inte enbart börjar planlägga för Satava och fyller kvoten för antalet nya invånare på den ön.

Frågan om den nya delgeneralplanen ledde till flera omröstningar.

Bland annat föreslog De gröna flera ändringar i delgeneralplanen, men förlorade i omröstningen. Även Vänsterförbundets förslag om att remittera ärendet förlorade i omröstning. Pauli Kossila (Förnuftets röst) föreslog att hela ärendet förkastas, men vann inte tillräckligt med gehör i fullmäktigesalen.

Därmed godkändes alltså den nya delgeneralplanen för Satava-Kakskerta.

Läs också